Przejdź do treści

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo

 

Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

 

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

 

poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30

 

Wyjątek we wtorki

 

7:30 do 17:00 - wydziały obsługujące interesantow

7:30 do 16:00 - pozostałe wydziały

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00, natomiast zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Jak wyszukiwać informacje?

W związku z przeniesieniem dotychczasowej zawartości BIP do nowego publikatora, mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem dokumentów. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych podpowiedzi, które ułatwiają formułowanie zapytań oraz pozwalają na otrzymanie trafnych...

więcej o informacji: Jak wyszukiwać informacje?

Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego w ramach wizyty studyjnej i szkoleniowej przedstawicieli Liceów Ogólnokształcących i Lidera w Wielkiej Brytanii w ramach realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym pn. "Young in Europe"

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego  w ramach wizyty studyjnej i szkoleniowej przedstawicieli Liceów Ogólnokształcących  i Lidera w Wielkiej Brytanii w ramach realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym pn. "Young in...

pokaż wszystkie

Praca

Praca

stanowisko ds. regulacji stanów prawnych

miejsce pracy Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

stanowisko Dyrektor Miejskiego Przedszkola

miejsce pracy Miejskie Przedszkole nr 19, 20, 44

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. nr 301 w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13

stanowisko Koordynatora/ki projektu pn. „Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta lub drogą elektroniczną

stanowisko Specjalisty ds. wdrażania budżetu partycypacyjnego w ramach projektu "Jasne, że konsultacje"

miejsce pracy Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13

stanowisko ds. utrzymania systemów wdrożonych w ramach projektu "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"

miejsce pracy Wydział Nadzoru i Administracji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy

stanowisko Asystenta/ki koordynatora/ki ds. monitoringu i rozliczeń w projekcie z komponentem ponadnarodowym pn. „Klucz do kariery"

miejsce pracy Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy

pokaż wszystkie

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

zamówienie na Wykonanie ogrodu dla Seniorów przy Częstochowskim Centrum Aktywności Seniora, ul. Staszica 10 w Częstochowie.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba zamawiającego,Biuro Obsługi Interesanta (parter) stanowisko Nadzoru i Administracjiacji

zamówienie na Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach tutoringu – autyzm i zespół aspergera w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowa biorących udział w projekcie pn. „Szkoła bez barier” - 79 części.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na Wykonanie 8 (ośmiu) placów aktywności ruchowej dla mieszkańców.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na Przeprowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach tutoringu – niepełnosprawność wzroku w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowa biorących udział w projekcie pn. „Szkoła bez barier” - 40 części.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na Usługa przeprowadzenia zajęć integracyjnych w ramach tutoringu - autyzm i zespół aspergera - w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowie biorących udział w projekcie pn. Szkoła bez barier - 63 części.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba zamawiającego,Biuro Obsługi Interesanta (parter) stanowisko Nadzoru i Administracjiacji

zamówienie na Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w ramach tutoringu – niepełnosprawność ruchowa w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowa biorących udział w projekcie pn. "Szkoła bez barier" - 15 części.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

pokaż wszystkie

Uchwały Rady

Uchwały Rady

uchwała nr 966/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2013 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

uchwała nr 965/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”

uchwała nr 964/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 667/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy

uchwała nr 963/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Częstochowie

uchwała nr 962/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Częstochowie

uchwała nr 961/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej w Częstochowie

pokaż wszystkie

Zarządzenia

Zarządzenia

zarządzenie nr 2173/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1982/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę realizującego zadania Pilotażu w ramach projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

zarządzenie nr 2172/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za II kwartały 2014 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

zarządzenie nr 2171/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

zarządzenie nr 2170/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014

zarządzenie nr 2169/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zatwierdzenia stosowania procedur dla projektu pn. „Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1”

zarządzenie nr 2168/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 315 obręb 420 Brzeziny Małe

pokaż wszystkie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij