Przejdź do treści

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo

 

Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

 

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

 

poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30

 

Wyjątek we wtorki

 

7:30 do 17:00 - wydziały obsługujące interesantów

7:30 do 16:00 - pozostałe wydziały

 

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

 

 

 

 

 

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Godziny pracy Urzędu Miasta

Informujemy iż uległa zmiana godzin pracy następujących wydziałów: Nadzoru i Administracji Funduszy Europejskich i Rozwoju Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Polityki Społecznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej Geodezji i Kartografii, Mienia i Nadzoru...

więcej o informacji: Godziny pracy Urzędu Miasta

Tablica ogłoszeń

wyniki otwartego konkursu ofert

  ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:„WSPARCIE KOBIET PO MASTEKTOMII I PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW PIERSI ” W 2015 ROKU

pokaż wszystkie

Praca

stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru i Administracji

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Nadzoru i Administracji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa

stanowisko Dyrektor Żłobka Miejskiego „Reksio”

miejsce pracy Żłobek Miejski „Reksio”

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

stanowisko ds. dokumentów archiwalnych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Urząd Stanu Cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa

stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Komunalny

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa

stanowisko ds. praw jazdy

miejsce pracy Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa

pokaż wszystkie

Zamówienia publiczne

zamówienie na Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oprogramowania informatycznego wykorzystywanego w hotelarstwie wraz z licencją i instalacją oraz przeprowadzenie kursu w zakresie obsługi oprogramowania dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym pn. ,,Klucz do kariery”.

nr sprawy Zakup i dostawa oprogramowania informatycznego wykorzystywanego w hotelarstwie wraz z licencją i instalacją oraz przeprowadzenie kursu w zakresie obsługi oprogramowania dla uczniów i uczennic ZSTiO, nr: 92670-2015

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji (parter), ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na Część 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa Część 2: Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 30 , ul. Ludowa 58, 42-215 Częstochowa

nr sprawy IZ.271.24.2015

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji (parter)

zamówienie na Świadczenie usługi zorganizowania i realizacji wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu z komponentem ponadnarodowym „Young in Europe”

nr sprawy 90060 - 2015

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji,ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na Realizacja zadania pn.: „Promocja miasta poprzez sport – promocja poprzez piłkę nożną”: Promocja Częstochowy poprzez zespół piłki nożnej, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, w których udział bierze minimum 15 drużyn w jednej grupie oraz innych zawodach ogólnopolskich z udziałem ww. drużyny.

nr sprawy IZ.271.18.2015

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na Zaprojektowanie, wykonanie i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN oraz dostawa 40 zestawów komputerowych dla czterech obiektów Gminy Miasta Częstochowa - 2 części

nr sprawy IZ.271.105.2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

pokaż wszystkie

Uchwały Rady

uchwała nr 85.X.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 747/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie

uchwała nr 86.X.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Makuszyńskiego i Klonowicza

uchwała nr 84.X.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 36.VI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa

uchwała nr 83.X.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Częstochowy

uchwała nr 82.X.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy

uchwała nr 80.X.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

pokaż wszystkie

Zarządzenia

zarządzenie nr 215.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza

zarządzenie nr 214.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania prac poprzedzających przyznanie dotacji podmiotom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz regulaminu pracy komisji

zarządzenie nr 213.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Częstochowy położonych w Częstochowie przy: ul. Krynickiej, ul. Spółdzielczości, Ikara, Podkolejowej, Alei Wojska Polskiego

zarządzenie nr 212.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015

zarządzenie nr 211.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

zarządzenie nr 210.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Czestochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015

pokaż wszystkie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij