Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: ds. dodatków

stanowisko ds. dodatków

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 12.12.2016

stanowisko: ds. administracji

stanowisko ds. administracji

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Nadzoru i Administracji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 01.12.2016

stanowisko: Unieważniony konkurs ds. administracji

stanowisko Unieważniony konkurs ds. administracji

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Nadzoru i Administracji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 25.11.2016

stanowisko: ds. dodatków

stanowisko ds. dodatków

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 21.11.2016

stanowisko: ds. rejestracji małżeństw

stanowisko ds. rejestracji małżeństw

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Urząd Stanu Cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 21.11.2016

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Świadczenie usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy w roku 2017, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie udzielania świadczeń w postaci usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2007/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu świadczeń w postaci usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w uchwale Nr 930/LII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z transportu dla osób z niepełnosprawnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

zamówienie na Świadczenie usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy w roku 2017, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie udzielania świadczeń w postaci usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2007/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu świadczeń w postaci usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w uchwale Nr 930/LII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z transportu dla osób z niepełnosprawnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

nr sprawy IZ.271.58.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń o ogólnej powierzchni 13.265 m2 w lokalach i budynkach Urzędu Miasta Częstochowy (wraz z obsługą trzech sal konferencyjnych) oraz terenów wokół nich o ogólnej powierzchni 7.335 m2 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

zamówienie na wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń o ogólnej powierzchni 13.265 m2 w lokalach i budynkach Urzędu Miasta Częstochowy (wraz z obsługą trzech sal konferencyjnych) oraz terenów wokół nich o ogólnej powierzchni 7.335 m2 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

nr sprawy IZ.271.59.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zakup paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

zamówienie na zakup paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Częstochowy oraz pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

nr sprawy IZ.271.57.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych na rzecz 5 jednostek Gminy Miasta Częstochowy w 2017 roku

zamówienie na Świadczenie usług pocztowych na rzecz 5 jednostek Gminy Miasta Częstochowy w 2017 roku

nr sprawy IZ.271.52.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

rodzaj przetargu usługi społeczne i inne szczególne usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, muzycznego, filmowego i fotograficznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 4 części

zamówienie na zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, muzycznego, filmowego i fotograficznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 4 części

nr sprawy FER.042.045.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 422.XXXI.2016

uchwała nr 422.XXXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.5922 z dnia

uchwała nr: 420.XXXI.2016

uchwała nr 420.XXXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.5921 z dnia

uchwała nr: 421.XXXI.2016

uchwała nr 421.XXXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 15.IV.2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy

uchwała nr: 419.XXXI.2016

uchwała nr 419.XXXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie statutu Biura Finansów Oświaty

uchwała nr: 418.XXXI.2016

uchwała nr 418.XXXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa

uchwała nr: 417.XXXI.2016

uchwała nr 417.XXXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2016 roku

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1409.2016

zarządzenie nr 1409.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków inicjatywy lokalnej na 2017 r. dot. zadań będących w zakresie działania Biura Dyrektora Generalnego Urzędu Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1408.2016

zarządzenie nr 1408.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Andersena 2, 3, ul. Glogera 9, ul. Jana III Sobieskiego 11a, ul. Nowowiejskiego 1, 10/12, ul. Prądzyńskiego 10, ul. Schulza 3

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1407.2016

zarządzenie nr 1407.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1406.2016

zarządzenie nr 1406.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej oraz przeprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Częstochowie przy ul. Wilgowej 22

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1405.2016

zarządzenie nr 1405.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1405.2016

zarządzenie nr 1405.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy, z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizowanych przez Referat Spraw Społecznych

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij