Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu


poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: ds. rejestracji pojazdów

stanowisko ds. rejestracji pojazdów

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Spraw Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 30.05.2016

stanowisko: ds. księgowości budżetu gminy oraz sprawozdawczości

stanowisko ds. księgowości budżetu gminy oraz sprawozdawczości

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Budżetu i Analiz

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 06.05.2016

stanowisko: konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

stanowisko konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

miejsce pracy szkoły i placówki oświatowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Wydziału Edukacji, pokój 301, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

stanowisko: ds. funduszy europejskich w zakresie inwestycji środowiskowych

stanowisko ds. funduszy europejskich w zakresie inwestycji środowiskowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 19.04.2016

stanowisko: ds. realizacji inwestycji i remontów

stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 19.04.2016

stanowisko: konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

stanowisko konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

miejsce pracy szkoły i placówki oświatowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Wydziału Edukacji, pokój 301, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie placów rekreacji ruchowej - 3 części

zamówienie na Wykonanie placów rekreacji ruchowej - 3 części

nr sprawy IZ.271.30.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Opracowanie audytów energetycznych dla 4 placówek oświatowych w Częstochowie (TZN, SP nr 32, SP nr 1, Gim nr 12) oraz na ich podstawie przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowanej do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

zamówienie na Opracowanie audytów energetycznych dla 4 placówek oświatowych w Częstochowie (TZN, SP nr 32, SP nr 1, Gim nr 12) oraz na ich podstawie przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowanej do aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

nr sprawy IZ.271.31.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.: Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34

zamówienie na Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.: Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34

nr sprawy IZ.271.29.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych

zamówienie na wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych

nr sprawy MN.271.10.2016

zamawiający Gmina Miasto Zamawiający

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert siedziba Zamawiającego (ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) - Biuro Obsługi Interesanta – parter, stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: wykonanie placów rekreacji ruchowej dla mieszkańców - II części.

zamówienie na wykonanie placów rekreacji ruchowej dla mieszkańców - II części.

nr sprawy IZ.271.27.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Realizacja zadań p.n.: Budowa boisk, bieżni, zjazdu publicznego i utwardzenie terenu Część 1 - Budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Księżycowa 6 w Częstochowie Nr działki 16 obręb 43A; Część 2 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 7 im. Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Zamenhofa 23 w Częstochowie Nr działki 108 obręb 310; Część 3 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera, ul. Legionów 23 w Częstochowie Nr działki 140 obręb 191; Część 4 - Budowa zjazdu publicznego z ulicy Czołgistów wraz z utwardzeniem terenu przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska 5 w Częstochowie Nr działki 62 i działki 69/2 obręb 290.

zamówienie na Realizacja zadań p.n.: Budowa boisk, bieżni, zjazdu publicznego i utwardzenie terenu Część 1 - Budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Księżycowa 6 w Częstochowie Nr działki 16 obręb 43A; Część 2 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 7 im. Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Zamenhofa 23 w Częstochowie Nr działki 108 obręb 310; Część 3 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera, ul. Legionów 23 w Częstochowie Nr działki 140 obręb 191; Część 4 - Budowa zjazdu publicznego z ulicy Czołgistów wraz z utwardzeniem terenu przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska 5 w Częstochowie Nr działki 62 i działki 69/2 obręb 290.

nr sprawy IZ.271.28.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

Uchwały Rady

uchwała nr: 322.XXV.2016

uchwała nr 322.XXV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie położonemu przy ulicy Kiedrzyńskiej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.2852 z dnia

uchwała nr: 321.XXV.2016

uchwała nr 321.XXV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.2851 z dnia

uchwała nr: 320.XXV.2016

uchwała nr 320.XXV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.2850 z dnia

uchwała nr: 319.XXV.2016

uchwała nr 319.XXV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.2849 z dnia

uchwała nr: 318.XXV.2016

uchwała nr 318.XXV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.2848 z dnia

uchwała nr: 314.XXV.2016

uchwała nr 314.XXV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 263.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.2847 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 955.2016

zarządzenie nr 955.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne Regionu Częstochowskiego”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 954.2016

zarządzenie nr 954.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 953.2016

zarządzenie nr 953.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 952.2016

zarządzenie nr 952.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 951.2016

zarządzenie nr 951.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 710.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 237.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2016

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 950.2016

zarządzenie nr 950.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Andersa, ul. Botanicznej i ul. Staffa

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij