Przejdź do treści

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo

 

Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

 

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

 

poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:00

 

Wyjątek we wtorki

 

7:30 do 17:00 - wydziały obsługujące interesantów

7:30 do 16:00 - pozostałe wydziały

 

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

 

 

 

 

 

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Godziny pracy Urzędu Miasta

Informujemy iż uległa zmiana godzin pracy następujących wydziałów: Nadzoru i Administracji Funduszy Europejskich i Rozwoju Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Polityki Społecznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej Geodezji i Kartografii, Mienia i Nadzoru...

więcej o informacji: Godziny pracy Urzędu Miasta

Tablica ogłoszeń

pokaż wszystkie

Praca

stanowisko Dyrektor Żłobka Miejskiego „Reksio”

miejsce pracy Żłobek Miejski „Reksio”

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

stanowisko ds. praw jazdy

miejsce pracy Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Częstochowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa

stanowisko Sekretarz Miasta

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa

stanowisko ds. usuwania drzew i krzewów

miejsce pracy Urzą Miasta Częstochowy; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko Sekretarz Miasta

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Kancelaria

pokaż wszystkie

Zamówienia publiczne

zamówienie na Budowa kanalizacji sanitarnej: Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniem kanalizacyjnym w rejonie ulic Sikorskiego i Bialskiej w Częstochowie, Część 2 - Budowa kanału sanitarnego w ul. Żołnierskiej w Częstochowie, Część 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wadowickiej w Częstochowie.

nr sprawy IZ.271.16.2015

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych i niereprodukowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek

nr sprawy NA.271.7.2015 (BZP 62710-2015)

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na Świadczenie usługi przygotowania, dowozu oraz podania cateringu na potrzeby czterech konkursów w ramach projektu Kuźnia talentów

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa poniżej 60 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadz. i Admin. (parter),ul. Śląska 11/13, 42-217 Cz-wa. Otwarcie: 07.04.2015, godz.10:30,w siedzibie zamawiającego w sali 108

zamówienie na Weryfikacja danych oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Częstochowa w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych oraz danych ewidencyjnych budynków

nr sprawy Weryfikacja danych oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa poniżej 60 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter) stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

pokaż wszystkie

Uchwały Rady

uchwała nr 77.IX.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

uchwała nr 76.IX.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 532/XXIX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

uchwała nr 75.IX.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr 74.IX.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

uchwała nr 73.IX.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr 72.IX.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy

pokaż wszystkie

Zarządzenia

zarządzenie nr 173.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie w sprawie uruchomienia syren alarmowych w celu uczczenia 5. rocznicy katastrofy smoleńskiej na terenie  miasta Częstochowy

zarządzenie nr 172.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania przez Gminę Miasto Częstochowa zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane

zarządzenie nr 171.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w 2015 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej

zarządzenie nr 170.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015

zarządzenie nr 169.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Czestochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

zarządzenie nr 168.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Czestochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015

pokaż wszystkie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij