Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu


poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: ds. programów strategicznych i operacyjnych polityki społecznej

stanowisko ds. programów strategicznych i operacyjnych polityki społecznej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 07.07.2016

stanowisko: ds. finansowych

stanowisko ds. finansowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 07.07.2016

stanowisko: ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Podatków i Opłat

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 05.07.2016

stanowisko: ds. remontów budynków i lokali mieszkalnych

stanowisko ds. remontów budynków i lokali mieszkalnych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 05.07.2016

stanowisko: ds. eksmisji oraz wynajmu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych

stanowisko ds. eksmisji oraz wynajmu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 04.07.2016

stanowisko: ds. restrukturyzacji należności podatkowych

stanowisko ds. restrukturyzacji należności podatkowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Podatków i Opłat

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 04.07.2016

Zamówienia publiczne

zamówienie na: budowa instalacji klimatyzacji w wybranych budynkach Urzędu Miasta Częstochowy

zamówienie na budowa instalacji klimatyzacji w wybranych budynkach Urzędu Miasta Częstochowy

nr sprawy IZ.271.19.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemu komputerowego wdrożonego w Urzędzie Miasta Częstochowy

zamówienie na Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemu komputerowego wdrożonego w Urzędzie Miasta Częstochowy

nr sprawy NA.271.11.2016 (UZP 93751-2016)

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na: Realizacja następujących zadań: Część 1 - Likwidacja barier architektonicznych dla Szkoły Podstawowej nr 53 i Gimnazjum nr 18 przy ul. Orkana 95/109 w Częstochowie; Część 2 - Likwidacja barier architektonicznych dla Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki 30 w Częstochowie; Część 3 - Likwidacja barier architektonicznych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 przy ul. Czecha 15 w Częstochowie.

zamówienie na Realizacja następujących zadań: Część 1 - Likwidacja barier architektonicznych dla Szkoły Podstawowej nr 53 i Gimnazjum nr 18 przy ul. Orkana 95/109 w Częstochowie; Część 2 - Likwidacja barier architektonicznych dla Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kukuczki 30 w Częstochowie; Część 3 - Likwidacja barier architektonicznych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 przy ul. Czecha 15 w Częstochowie.

nr sprawy IZ.271.38.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: przebudowa tarasu oraz budowa muru oporowego na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Szymanowskiego 9 w Częstochowie.

zamówienie na przebudowa tarasu oraz budowa muru oporowego na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Szymanowskiego 9 w Częstochowie.

nr sprawy IZ.271.37.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: zakup, dostawa i wdrożenie urządzeń oraz oprogramowania do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy.

zamówienie na zakup, dostawa i wdrożenie urządzeń oraz oprogramowania do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy.

nr sprawy IZ.271.35.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Sabinowskiej 7/9 w Częstochowie do wymogów przeciwpożarowych.

zamówienie na Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Sabinowskiej 7/9 w Częstochowie do wymogów przeciwpożarowych.

nr sprawy IZ.271.36.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

Uchwały Rady

uchwała nr: 339.XXVI.2016

uchwała nr 339.XXVI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

uchwała nr: 338.XXVI.2016

uchwała nr 338.XXVI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

uchwała nr: 335.XXVI.2016

uchwała nr 335.XXVI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Okulickiego, Bialskiej i Pasażu Stasieckiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

uchwała nr: 334.XXVI.2016

uchwała nr 334.XXVI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Lisiniec, pomiędzy ulicami: Wręczycką, Kaszubską, Sieradzką i Bełchatowską

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

uchwała nr: 327.XXVI.2016

uchwała nr 327.XXVI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

uchwała nr: 326.XXVI.2016

uchwała nr 326.XXVI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1031.2016

zarządzenie nr 1031.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Częstochowie zajętej pod drogę dojazdową łączącą ul. Jasińskiego z ul. Szajnowicza-Iwanowa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1030.2016

zarządzenie nr 1030.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1029.2016

zarządzenie nr 1029.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Częstochowa, położoną w Częstochowie przy ul. Polnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1028.2016

zarządzenie nr 1028.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Częstochowa, położoną w Częstochowie przy ul. Spółdzielczości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1027.2016

zarządzenie nr 1027.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela Miejskiego Przedszkola nr 10 w Częstochowie do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1026.2016

zarządzenie nr 1026.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasto Częstochowa do składu Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij