Przejdź do treści

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo

 

Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

 

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

 

poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:00

 

Wyjątek we wtorki

 

7:30 do 17:00 - wydziały obsługujące interesantów

7:30 do 16:00 - pozostałe wydziały

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00, natomiast zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji...

pokaż wszystkie

Praca

Praca

stanowisko pracownika pierwszego kontaktu w projekcie pn." Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko geologa powiatowego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko ds. obsługi finansowej szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

stanowisko Kierownik Referatu pozwoleń na budowę i zgłoszeń infrastruktury i małej architektury

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko ds. regulacji stanów prawnych

miejsce pracy Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

stanowisko Dyrektor Miejskiego Przedszkola

miejsce pracy Miejskie Przedszkole nr 19, 20, 44

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. nr 301 w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13

pokaż wszystkie

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w tym kursów komputerowych certyfikowanych dla uczniów biorących udział w projekcie pn. „Akademia Młodego Zawodowca” - 11 części.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba zamawiającego,Biuro Obsługi Interesanta (parter) stanowisko Nadzoru i Administracjiacji

zamówienie na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w tym kursów certyfikowanych dla uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie - 31 części.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na świadczenie usługi zorganizowania przejazdu na wizyty studyjne wraz z ubezpieczeniem (assistance dla podróżnych) dla uczniów i opiekunów w ramach projektu „Akademia Młodego Zawodowca”

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na świadczenie usługi opiekuna w trakcie wizyt studyjnych w ramach projektu „Akademia Młodego Zawodowca”

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na Dostawa i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, przełączników do sieci SAN - 6 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

pokaż wszystkie

Uchwały Rady

Uchwały Rady

uchwała nr 990/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”

uchwała nr 992/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

uchwała nr 991/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 532/XXIX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

uchwała nr 988/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki

uchwała nr 985/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa

uchwała nr 984/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014

pokaż wszystkie

Zarządzenia

Zarządzenia

zarządzenie nr 2294/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. wspierania rozwoju i promocji Specjalnych Stref Ekonomicznych – Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz Stref Aktywności Gospodarczej funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy

zarządzenie nr 2292/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

zarządzenie nr 2291/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014

zarządzenie nr 2290/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

zarządzenie nr 2293/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r.

zarządzenie nr 2289/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych, położonych w Częstochowie przy ul. Bardowskiego 33b, ul. Kiedrzyńskiej 120, ul. Gwiezdnej 13, ul. Kuncewiczowej 9, ul. Limanowskiego 35/37, ul. Nowowiejskiego 11, ul. Schulza 1

pokaż wszystkie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij