Przejdź do treści

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo

 

Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

 

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

 

poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30

 

Wyjątek we wtorki

 

7:30 do 17:00 - wydziały obsługujące interesantow

7:30 do 16:00 - pozostałe wydziały

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00, natomiast zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Jak wyszukiwać informacje?

W związku z przeniesieniem dotychczasowej zawartości BIP do nowego publikatora, mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem dokumentów. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych podpowiedzi, które ułatwiają formułowanie zapytań oraz pozwalają na otrzymanie trafnych...

więcej o informacji: Jak wyszukiwać informacje?

Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Pozwolenie wodnoprawne-zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Ogłoszenie obowiązuje do 20.08- 27.08.2014r   Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, dn.20.08.2014r.   OŚR-I.6341.114.2014  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z...

pokaż wszystkie

Praca

Praca

stanowisko pracownika pierwszego kontaktu w projekcie pn." Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"

miejsce pracy Utrząd Miasta Częstochowy; Boiro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko geologa powiatowego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko ds. obsługi finansowej szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

stanowisko Kierownik Referatu pozwoleń na budowę i zgłoszeń infrastruktury i małej architektury

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko ds. regulacji stanów prawnych

miejsce pracy Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

stanowisko Dyrektor Miejskiego Przedszkola

miejsce pracy Miejskie Przedszkole nr 19, 20, 44

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. nr 301 w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13

pokaż wszystkie

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

zamówienie na Zakup energii elektrycznej dla 5 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach tutoringu - niepełnosprawność ruchowa w szkołach w Częstochowie - 27 części - projekt Szkoła bez barier

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na Usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających w liceach na terenie miasta Częstochowy dla potrzeb realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym „Young in Europe” - 29 części.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba zamawiającego,Biuro Obsługi Interesanta (parter) stanowisko Nadzoru i Administracjiacji

zamówienie na Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach tutoringu – niepełnosprawność słuchu w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowie biorących udział w projekcie pn. „Szkoła bez barier” - 23 części.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na Przeprowadzenie warsztatów ścisłych w gimnazjach w Częstochowie, na potrzeby projektu Kuźnia talentów -35 części

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na Zakup i dostawa materiałów specjalistycznych na zajęcia terapii przez sztukę w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła bez barier”.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

pokaż wszystkie

Uchwały Rady

Uchwały Rady

uchwała nr 966/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2013 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

uchwała nr 965/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”

uchwała nr 964/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 667/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy

uchwała nr 963/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Częstochowie

uchwała nr 962/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Częstochowie

uchwała nr 961/LIII/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej w Częstochowie

pokaż wszystkie

Zarządzenia

Zarządzenia

zarządzenie nr 2230/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zasad przyznawania dotacji dla uczelni wyższych z budżetu Miasta Częstochowy na prawach powiatu

zarządzenie nr 2229/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie

zarządzenie nr 2226/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 44 w Częstochowie

zarządzenie nr 2225/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20 w Częstochowie

zarządzenie nr 2224/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1799/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 listopada 2013 r. r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

zarządzenie nr 2223/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1886/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

pokaż wszystkie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij