Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa


tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa


tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu


poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: ds. administrowania systemami i stronami internetowymi

stanowisko ds. administrowania systemami i stronami internetowymi

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Nadzoru i Administracji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Kancelaria

stanowisko: ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Wydział Geodezji i Kartografii

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul Śląska 11/13; pokój nr 3

stanowisko: ds. księgowości (2 stanowiska)

stanowisko ds. księgowości (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Księgowości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Kancelaria

stanowisko: ds. wynagrodzeń

stanowisko ds. wynagrodzeń

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Księgowości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Kancelaria

stanowisko: ds. monitorowania i administrowania infrastruktury informatycznej wykonanej w ramach projektu „Budowa infrastruktury informatycznej ..."

stanowisko ds. monitorowania i administrowania infrastruktury informatycznej wykonanej w ramach projektu „Budowa infrastruktury informatycznej ..."

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Kancelaria

stanowisko: ds. kadr (2 stanowiska)

stanowisko ds. kadr (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Dyrektora Generalnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Kancelaria

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Promocja miasta poprzez sport: Promocja Częstochowy poprzez zespół ekstraklasy piłki siatkowej mężczyzn, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA oraz podczas organizacji lub/i udziału w zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich.

zamówienie na Promocja miasta poprzez sport: Promocja Częstochowy poprzez zespół ekstraklasy piłki siatkowej mężczyzn, biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA oraz podczas organizacji lub/i udziału w zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich.

nr sprawy IZ.271.4.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego,Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji (parter)

zamówienie na: Realizacja zadań p.n.: Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kusocińskiego w Częstochowie. Część 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie. Część 3 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie. Część 4 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bakaliowej w Częstochowie.

zamówienie na Realizacja zadań p.n.: Część 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kusocińskiego w Częstochowie. Część 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Hektarowej w Częstochowie. Część 3 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie. Część 4 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bakaliowej w Częstochowie.

nr sprawy IZ.271.6.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na: Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN

zamówienie na Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN

nr sprawy Ed.271.3.2016 (UZP 12495 - 2016)

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na: Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy - 2 części

zamówienie na Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy - 2 części

nr sprawy NA.271.17.2015 (UZP 5143-2016)

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - 5 części.

zamówienie na Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach - 5 części.

nr sprawy IZ.271.1.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na: druk miesięcznika Jasne, że Częstochowa.

zamówienie na druk miesięcznika Jasne, że Częstochowa.

nr sprawy Druk miesięcznika Jasne, że Częstochowa - ogłoszenie nr 350898

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

Uchwały Rady

uchwała nr: 250.XXI.2016

uchwała nr 250.XXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Czecha 15 i ul. Łukasińskiego 26 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Status Obowiązująca

uchwała nr: 248.XXI.2016

uchwała nr 248.XXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w zakresie związanym z nauczaniem religii przez Ligę Muzułmańską w Rzeczypospolitej Polskiej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 247.XXI.2016

uchwała nr 247.XXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w zakresie związanym z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: 246.XXI.2016

uchwała nr 246.XXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tarnowskie Góry w zakresie związanym z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego

Status Obowiązująca

uchwała nr: 245.XXI.2016

uchwała nr 245.XXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 485/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2012 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie

Status Obowiązująca

uchwała nr: 244.XXI.2016

uchwała nr 244.XXI.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 207.XVIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2016 roku

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 757.2016

zarządzenie nr 757.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie w pobliżu ul. Jaskrowskiej i Alei Wojska Polskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 756.2016

zarządzenie nr 756.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 710.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 237.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2016

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 755.2016

zarządzenie nr 755.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 754.2016

zarządzenie nr 754.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni niestanowiących odrębnych nieruchomości znajdujących się w budynkach administracyjno-biurowych Urzędu Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 753.2016

zarządzenie nr 753.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy Alei Niepodległości 39, Alei Pokoju 16, ul. Czajkowskiego 1, ul. Drzymały 3, ul. Kuncewiczowej 4, ul. Limanowskiego 41/43, 112/116, ul. Jana III Sobieskiego 17

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 752.2016

zarządzenie nr 752.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Próżnej 8

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij