Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu


poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Praca

stanowisko: ds. księgowości budżetu gminy oraz sprawozdawczości

stanowisko ds. księgowości budżetu gminy oraz sprawozdawczości

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Budżetu i Analiz

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 06.05.2016

stanowisko: konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

stanowisko konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

miejsce pracy szkoły i placówki oświatowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Wydziału Edukacji, pokój 301, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

stanowisko: ds. funduszy europejskich w zakresie inwestycji środowiskowych

stanowisko ds. funduszy europejskich w zakresie inwestycji środowiskowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 19.04.2016

stanowisko: ds. realizacji inwestycji i remontów

stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 19.04.2016

stanowisko: konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

stanowisko konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

miejsce pracy szkoły i placówki oświatowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Wydziału Edukacji, pokój 301, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

stanowisko: ds. kadr

stanowisko ds. kadr

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Dyrektora Generalnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 4.04.2016

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Realizacja zadań p.n.: Budowa boisk, bieżni, zjazdu publicznego i utwardzenie terenu Część 1 - Budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Księżycowa 6 w Częstochowie Nr działki 16 obręb 43A; Część 2 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 7 im. Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Zamenhofa 23 w Częstochowie Nr działki 108 obręb 310; Część 3 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera, ul. Legionów 23 w Częstochowie Nr działki 140 obręb 191; Część 4 - Budowa zjazdu publicznego z ulicy Czołgistów wraz z utwardzeniem terenu przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska 5 w Częstochowie Nr działki 62 i działki 69/2 obręb 290.

zamówienie na Realizacja zadań p.n.: Budowa boisk, bieżni, zjazdu publicznego i utwardzenie terenu Część 1 - Budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Księżycowa 6 w Częstochowie Nr działki 16 obręb 43A; Część 2 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 7 im. Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Zamenhofa 23 w Częstochowie Nr działki 108 obręb 310; Część 3 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera, ul. Legionów 23 w Częstochowie Nr działki 140 obręb 191; Część 4 - Budowa zjazdu publicznego z ulicy Czołgistów wraz z utwardzeniem terenu przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska 5 w Częstochowie Nr działki 62 i działki 69/2 obręb 290.

nr sprawy IZ.271.28.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na: Realizacja zadania p.n.: Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3, a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego).

zamówienie na Realizacja zadania p.n.: Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3, a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego).

nr sprawy IZ.271.26.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie u zbiegu ulic: Sobieskiego, Pułaskiego i Focha.

zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie u zbiegu ulic: Sobieskiego, Pułaskiego i Focha.

nr sprawy IZ.271.23.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: budowę budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic: Centrum i Stare Miasto przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie.

zamówienie na budowę budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic: Centrum i Stare Miasto przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie.

nr sprawy IZ.271.25.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 31, ul. PCK 18 w Częstochowie

zamówienie na Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 31, ul. PCK 18 w Częstochowie

nr sprawy IZ.271.21.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

Uchwały Rady

uchwała nr: 310.XXIV.2016

uchwała nr 310.XXIV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Częstochowie położonemu przy Alei Armii Krajowej

uchwała nr: 308.XXIV.2016

uchwała nr 308.XXIV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Częstochowy w latach 2016-2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

uchwała nr: 304.XXIV.2016

uchwała nr 304.XXIV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 53.VIII.2015 z dnia 19 luty 2015 w sprawie ustalania metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.2498 z dnia

uchwała nr: 303.XXIV.2016

uchwała nr 303.XXIV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.2497 z dnia

uchwała nr: 302.XXIV.2016

uchwała nr 302.XXIV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.2496 z dnia

uchwała nr: 299.XXIV.2016

uchwała nr 299.XXIV.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.2495 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 916.2016

zarządzenie nr 916.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 915.2016

zarządzenie nr 915.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatury do nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 917.2016

zarządzenie nr 917.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2017 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 914.2016

zarządzenie nr 914.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 913.2016

zarządzenie nr 913.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie sprawie zmiany Zarządzenia nr 710.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 237.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2016

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 912.2016

zarządzenie nr 912.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij