Przejdź do treści

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo

 

Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

 

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

 

poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30

 

Wyjątek we wtorki

 

7:30 do 17:00 - wydziały obsługujące interesantów

7:30 do 16:00 - pozostałe wydziały

 

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

 

 

 

 

 

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Godziny pracy Urzędu Miasta

Informujemy iż uległa zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Częstochowy.  Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 7:30 do 15:30 wtorek: 7:30 do 15:30 środa: 7:30 do 15:30 czwartek: 7:30 do 15:30 piątek: 7:30 do 15:30  Wyjątek we wtorki: 7:30 do 17:00 - wydziały...

więcej o informacji: Godziny pracy Urzędu Miasta

Praca

stanowisko ds. obsługi finansowej wydziału

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa

stanowisko Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13; pokój 3

stanowisko ds. księgowości

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Księgowości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa

stanowisko ds. obsługi interesantów

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Nadzoru i Administracji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13; 42-217 Częstochowa

pokaż wszystkie

Zamówienia publiczne

zamówienie na Świadczenie opieki serwisowej oraz eksploatacyjnej systemu wdrożonego w ramach projektu E-usługi dla mieszkańców Częstochowy pn. Aplikacja Ewidencji i Zarządzania Mieniem Gminy i Skarbu Państwa (GRN_EZM) wraz z usunięciem istniejących awarii i usterek.

nr sprawy NA.271.11.2015 (UZP 229988-2015)

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa poniżej 60 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na Dostawa energii elektrycznej dla 5 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

nr sprawy IZ.271.42.2015

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta

zamówienie na Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń drukujących oraz oprogramowania biurowego w ramach doposażenia sekretariatu RIT

nr sprawy Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń drukujących oraz oprogramowania biurowego w ramach doposażenia sekretariatu RIT

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji (parter), ul. Śląska 11/13, 42-217 Cz-wa

zamówienie na Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych.

nr sprawy MN.271.12.2015

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, Biuro Obsługi Interesanta-parter, stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

pokaż wszystkie

Uchwały Rady

uchwała nr 136.XIV.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031

uchwała nr 146.XIV.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

uchwała nr 144.XIV.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 53.VIII.2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr 143.XIV.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości udzielania, rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także innych form wychowania przedszkolnego

uchwała nr 141.XIV.2015

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 358/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

pokaż wszystkie

Zarządzenia

zarządzenie nr 483.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3

Status Obowiązujące

zarządzenie nr 481.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 72, ul. Prądzyńskiego 10, ul. Focha 35/37, ul. Próchnika 7, Alei Niepodległości 44, Alei Pokoju 15/17

Status Obowiązujące

zarządzenie nr 480.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Miasta Częstochowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie SSE Euro-Park Mielec

Status Obowiązujące

zarządzenie nr 479.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie ustanowienia „Dnia bez biletu”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr 478.2015

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/642 obręb 302

Status Obowiązujące

pokaż wszystkie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij