Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: ds. egzekucji administracyjnej i orzecznictwa

stanowisko ds. egzekucji administracyjnej i orzecznictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Budżetu i Analiz

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 30.01.2017

stanowisko: ds. obsługi szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

stanowisko ds. obsługi szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.01.2017

stanowisko: ds. remontowych i usuwania skutków awarii w szkołach i placówkach oświatowych

stanowisko ds. remontowych i usuwania skutków awarii w szkołach i placówkach oświatowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.01.2017

stanowisko: ds. rozliczeń podatku VAT

stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Księgowości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 02.01.2017

stanowisko: ds. wspólnot mieszkaniowych

stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 22.12.2016

stanowisko: ds. obsługi szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

stanowisko ds. obsługi szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 19.12.2016

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa w roku 2017

zamówienie na Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa w roku 2017

nr sprawy Ed.271.4.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na: Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy – 2 części.

zamówienie na Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy – 2 części.

nr sprawy NA.271.19.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na: wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych

zamówienie na wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych

nr sprawy MN.271.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  Biuro Obsługi Interesanta – parter, stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 2 części

zamówienie na zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 2 części

nr sprawy FER.042.45.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne, pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające i artykułów higieniczno-sanitarnych i bhp w ramach projektu „Dostępna szkoła” – 3 części.

zamówienie na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne, pomocy dydaktycznych na zajęcia rozwijające i artykułów higieniczno-sanitarnych i bhp w ramach projektu „Dostępna szkoła” – 3 części.

nr sprawy FER.042.28.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter) stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zaprojektowanie i wykonanie obiektu sportowo-rekreacyjnego „Park Wodny” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 45 w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie

zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie obiektu sportowo-rekreacyjnego „Park Wodny” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 45 w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie

nr sprawy IZ.271.51.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 478.XXXIV.2017

uchwała nr 478.XXXIV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

uchwała nr: 476.XXXIV.2017

uchwała nr 476.XXXIV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

uchwała nr: 468.XXXIV.2017

uchwała nr 468.XXXIV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów - Częstochowski Rower Miejski (CRM)

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

uchwała nr: 467.XXXIV.2017

uchwała nr 467.XXXIV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy systemu wypożyczania rowerów - Częstochowski Rower Miejski (CRM)

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

uchwała nr: 466.XXXIV.2017

uchwała nr 466.XXXIV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

uchwała nr: 477.XXXIV.2017

uchwała nr 477.XXXIV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2017

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1502.2017

zarządzenie nr 1502.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowa.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1502.2017

zarządzenie nr 1502.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowa.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1501.2017

zarządzenie nr 1501.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakresu ochrony zwierząt

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1500.2017

zarządzenie nr 1500.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powołania komisji do wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Budowa w mieście Częstochowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1499.2017

zarządzenie nr 1499.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1498.2017

zarządzenie nr 1498.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu używania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij