Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Kierownik Referatu ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

stanowisko Kierownik Referatu ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Podatków i Opłat

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 09.03.2017 r.

stanowisko: ds. ulg, zwolnień podatkowych i pomocy publicznej

stanowisko ds. ulg, zwolnień podatkowych i pomocy publicznej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Podatków i Opłat

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 06.03.2017 r.

stanowisko: ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Podatków i Opłat

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 06.03.2017 r.

stanowisko: ds. polityki senioralnej i współpracy z NGO

stanowisko ds. polityki senioralnej i współpracy z NGO

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 27.02.2017

stanowisko: ds. dodatków

stanowisko ds. dodatków

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 21.02.2017

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wybór jednostki wykonawstwa geodezyjnego w celu wykonania opracowań geodezyjnych

zamówienie na Wybór jednostki wykonawstwa geodezyjnego w celu wykonania opracowań geodezyjnych

nr sprawy MN.271.1.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa  Biuro Obsługi Interesanta – parter, stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów terapeutycznych w celu doposażenia Sali integracji sensorycznej na potrzeby projektu „Dostępna szkoła”.

zamówienie na zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów terapeutycznych w celu doposażenia Sali integracji sensorycznej na potrzeby projektu „Dostępna szkoła”.

nr sprawy FER.042.6.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter) stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: usługi społeczne i inne szczególne usługi w zakresie świadczenia usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 58 części.

zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zakresie świadczenia usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 58 części.

nr sprawy IZ.271.4.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na: Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemu komputerowego wdrożonego w Urzędzie Miasta Częstochowy

zamówienie na Świadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemu komputerowego wdrożonego w Urzędzie Miasta Częstochowy

nr sprawy NA.271.5.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

zamówienie na: zakup i dostawę sprzętu terapeutycznego do terapii TOMATIS w ramach projektu pn. „Bajkowe przedszkole”

zamówienie na zakup i dostawę sprzętu terapeutycznego do terapii TOMATIS w ramach projektu pn. „Bajkowe przedszkole”

nr sprawy FER.042.7.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter) stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: wykonanie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy".

zamówienie na wykonanie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy".

nr sprawy BIM.271.1.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter) stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 481.XXXV.2017

uchwała nr 481.XXXV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2017.756 z dnia

uchwała nr: 482.XXXV.2017

uchwała nr 482.XXXV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przystąpienia Miasta Częstochowy do Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” z siedzibą w Katowicach

uchwała nr: 480.XXXV.2017

uchwała nr 480.XXXV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017-2031

uchwała nr: 479.XXXV.2017

uchwała nr 479.XXXV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Częstochowie

uchwała nr: 478.XXXIV.2017

uchwała nr 478.XXXIV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2017.467 z dnia

uchwała nr: 476.XXXIV.2017

uchwała nr 476.XXXIV.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2017.466 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1533.2017

zarządzenie nr 1533.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2016-2020+

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1532.2017

zarządzenie nr 1532.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy ds. rewitalizacji

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1531.2017

zarządzenie nr 1531.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1530.2017

zarządzenie nr 1530.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1478.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1529.2017

zarządzenie nr 1529.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 51/53 i 55 oraz Alei Jana Pawła II

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1528.2017

zarządzenie nr 1528.2017

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 23, ul. Krakowskiej 80n, ul. Lourdyjskiej i ul. Kopalnianej 4a

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij