Przejdź do treści

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Urząd Miasta Częstochowy

 

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

 

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70

 

e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl

 

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo

 

Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

 

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

 

poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:00

 

Wyjątek we wtorki

 

7:30 do 17:00 - wydziały obsługujące interesantów

7:30 do 16:00 - pozostałe wydziały

 

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

 

 

 

 

 

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ważny komunikat

Jak wyszukiwać informacje?

W związku z przeniesieniem dotychczasowej zawartości BIP do nowego publikatora, mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem dokumentów. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych podpowiedzi, które ułatwiają formułowanie zapytań oraz pozwolą na otrzymanie trafnych...

więcej o informacji: Jak wyszukiwać informacje?

Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

pokaż wszystkie

Praca

Praca

stanowisko Koordynator/ka projektu pn. „Złap staż” (etat, na okres realizacji projektu tj. do czerwca 2015 r.)

miejsce pracy Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Kancelaria

stanowisko Specjalista/ka ds. sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu pn. „Wspomaganie na piątkę”

miejsce pracy Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Kancelaria

stanowisko pracownika pierwszego kontaktu w projekcie pn." Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko geologa powiatowego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

stanowisko ds. obsługi finansowej szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13

stanowisko Kierownik Referatu pozwoleń na budowę i zgłoszeń infrastruktury i małej architektury

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy; ul. Śląska 11/13

pokaż wszystkie

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

zamówienie na Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na Świadczenie usług pocztowych dla 4 jednostek Gminy Miasta Częstochowy w 2015 roku

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na Usługa przeprowadzenia zajęć rozwijających w liceach na terenie miasta Częstochowy dla potrzeb realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym „Young in Europe” - 6 części.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba zamawiającego,Biuro Obsługi Interesanta (parter) stanowisko Nadzoru i Administracjiacji

zamówienie na Rozbudowa instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na Przeprowadzenie zajęć rozwijających, wyrównawczych, zawodowych, wspomagających na potrzeby projektu pn. "Akademia Młodego Zawodowca" – 81 części.

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, Stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w celach edukacyjnych na potrzeby doposażenia pracowni elektrycznej i elektronicznej w ramach projektu pn. Akademia młodego zawodowca

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

pokaż wszystkie

Uchwały Rady

Uchwały Rady

uchwała nr 990/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”

uchwała nr 992/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

uchwała nr 991/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 532/XXIX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

uchwała nr 988/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki

uchwała nr 985/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa

uchwała nr 984/LV/2014

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014

pokaż wszystkie

Zarządzenia

Zarządzenia

zarządzenie nr 2342/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w Częstochowie przy ul. Rędzińskiej 22A

zarządzenie nr 2341/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych, będących własnością Skarbu Państwa, położonych w Częstochowie przy ul. Orkana i ul. Łokietka

zarządzenie nr 2340/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy

zarządzenie nr 2339/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1698/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej oraz przyjęcia regulaminów ich przyznawania

zarządzenie nr 2338/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1793/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 listopada 2013 r. r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej „LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ” oraz „MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ”

zarządzenie nr 2337/14

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031

pokaż wszystkie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij