Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu


poniedziałek: 7:30 do 15:30

wtorek: 7:30 do 17:00

środa: 7:30 do 15:30

czwartek: 7:30 do 15:30

piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Dochody niepodatkowe
92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
78105011421000002280002136

Opłata za gospodarowanie odpadami
12105011421000002399178009

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych
12105011421000002280002839

Wadia i zabezpieczenia, kaucje
79105011421000002319702375
Kliknij "więcej", aby sprawdzić pozostałe konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Asystent/ka Koordynatora/ki projektu pn. „Zawodowa współpraca”

stanowisko Asystent/ka Koordynatora/ki projektu pn. „Zawodowa współpraca”

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 29.08.2016

stanowisko: ds. rejestracji zgonów

stanowisko ds. rejestracji zgonów

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Urząd Stanu Cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 23.08.2016

stanowisko: ds. kontroli podatkowej

stanowisko ds. kontroli podatkowej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kontroli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 23.08.2016

stanowisko: Konkurs na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych.

stanowisko Konkurs na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych.

miejsce pracy szkoły i placówki oświatowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Wydziału Edukacji, pokój 301, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

stanowisko: ds. ochrony zieleni i ochrony przyrody

stanowisko ds. ochrony zieleni i ochrony przyrody

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.08.2016

stanowisko: ds. finansowych

stanowisko ds. finansowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 12.08.2016

Zamówienia publiczne

zamówienie na: renowację boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska 80 w Częstochowie

zamówienie na renowację boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska 80 w Częstochowie

nr sprawy IZ.271.45.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: wykonanie termomodernizacji budynków miejskich przedszkoli w Częstochowie – IV części.

zamówienie na wykonanie termomodernizacji budynków miejskich przedszkoli w Częstochowie – IV części.

nr sprawy IZ.271.42.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Wymiana dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie wyprodukowanego przez Warszawską Fabrykę Dźwigów „TRANSLIFT” PP w Warszawie na dźwig osobowy ze sterowaniem mikroprocesorowym.

zamówienie na Wymiana dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Częstochowy ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie wyprodukowanego przez Warszawską Fabrykę Dźwigów „TRANSLIFT” PP w Warszawie na dźwig osobowy ze sterowaniem mikroprocesorowym.

nr sprawy IZ.271.44.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Budowa placów Street Workout - 2 zadania.

zamówienie na Budowa placów Street Workout - 2 zadania.

nr sprawy IZ.271.41.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwera, przełączników zarządzalnych warstwy 2, akcesoriów komputerowych i oprogramowania – 14 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy

zamówienie na zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwera, przełączników zarządzalnych warstwy 2, akcesoriów komputerowych i oprogramowania – 14 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy

nr sprawy IZ.271.43.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Zakup i dostawa 160 sztuk urn wyborczych.

zamówienie na Zakup i dostawa 160 sztuk urn wyborczych.

nr sprawy IZ.271.39.2016

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 347.XXVII.2016

uchwała nr 347.XXVII.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.3998 z dnia

uchwała nr: 345.XXVII.2016

uchwała nr 345.XXVII.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, przy ulicy 1 Maja w dzielnicy Trzech Wieszczów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2016.3997 z dnia

uchwała nr: 348.XXVII.2016

uchwała nr 348.XXVII.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 224.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2016 r.

uchwała nr: 346.XXVII.2016

uchwała nr 346.XXVII.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031

uchwała nr: 344.XXVII.2016

uchwała nr 344.XXVII.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia dotyczącego projektu pn.: „Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie”, w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

uchwała nr: 343.XXVII.2016

uchwała nr 343.XXVII.2016

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej przy ul. Mstowskiej w Częstochowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1161.2016

zarządzenie nr 1161.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Bohaterów Katynia, ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1160.2016

zarządzenie nr 1160.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Częstochowie przy ul. Turystycznej i ul. Władysława Łokietka

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1159.2016

zarządzenie nr 1159.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Wileńskiej, ul. Gronowej, ul. Kopalnianej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża i ul. Górnej 15

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1158.2016

zarządzenie nr 1158.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Wodzickiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1157.2016

zarządzenie nr 1157.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. Samorządowego Informatora SMS

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1156.2016

zarządzenie nr 1156.2016

wydane przez Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia

w sprawie w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 989.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij