Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Praca

stanowisko: ds. organizacji imprez

stanowisko ds. organizacji imprez

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 11.12.2017

stanowisko: ds. obsługi merytorycznej jednostek oświatowych

stanowisko ds. obsługi merytorycznej jednostek oświatowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 08.12.2017

stanowisko: ds. utrzymania i zagospodarowania terenów zieleni miejskiej

stanowisko ds. utrzymania i zagospodarowania terenów zieleni miejskiej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 27.11.2017

stanowisko: ds. redakcyjnych i kontaktów z mediami

stanowisko ds. redakcyjnych i kontaktów z mediami

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Dyrektora Generalnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 09.10.2017

stanowisko: ds. użytkowania wieczystego

stanowisko ds. użytkowania wieczystego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 09.10.2017

stanowisko: ds. prowadzenia zasobu nieruchomości

stanowisko ds. prowadzenia zasobu nieruchomości

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 09.10.2017

Zamówienia publiczne

zamówienie na: świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 54 części

zamówienie na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 54 części

nr sprawy FER.042.4.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: świadczenie usługi przeprowadzenia kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 26 części

zamówienie na świadczenie usługi przeprowadzenia kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 26 części

nr sprawy FER.042.4.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zakup i dostawę komputerów i sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu „Akademia rozwoju kompetencji” - 2 części.

zamówienie na zakup i dostawę komputerów i sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu „Akademia rozwoju kompetencji” - 2 części.

nr sprawy FER.042.41.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Zakup i dostawa akcesoriów hotelarskich do pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansa na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"

zamówienie na Zakup i dostawa akcesoriów hotelarskich do pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansa na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"

nr sprawy 042.11.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter),stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- 4 części.

zamówienie na Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- 4 części.

nr sprawy IZ.271.80.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Zakup i dostawę drukarek i kserokopiarek do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansa na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"

zamówienie na Zakup i dostawę drukarek i kserokopiarek do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansa na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"

nr sprawy 042.11.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 704.XLVI.2017

uchwała nr 704.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2017.6246 z dnia

uchwała nr: 703.XLVI.2017

uchwała nr 703.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2017.6245 z dnia

uchwała nr: 626.XLVI.2017

uchwała nr 626.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2017.6244 z dnia

uchwała nr: 705.XLVI.2017

uchwała nr 705.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

uchwała nr: 702.XLVI.2017

uchwała nr 702.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

uchwała nr: 701.XLVI.2017

uchwała nr 701.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w zakresie związanym z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2170.2017

zarządzenie nr 2170.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2169.2017

zarządzenie nr 2169.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2168.2017

zarządzenie nr 2168.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej i nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez Referat Zatrudnienia i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2167.2017

zarządzenie nr 2167.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 803.2016 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Kopernika 4

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2166.2017

zarządzenie nr 2166.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Częstochowie przy ul. Broni

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2165.2017

zarządzenie nr 2165.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Leśmiana, ul. Grzybowskiej, ul. Sowińskiego

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij