Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzęduponiedziałek
: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
             (z czego od 15:30 do 17:00 świadczą pracę jednostki
             organizacyjne urzędu obsługujące interesantów)
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przypomina obietnice dotyczące województwa częstochowskiego i pisze list do premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem władz miasta, jeżeli sprawa korekt administracyjnych nie zostanie załatwiona w ciągu najbliższych miesięcy, temat zostanie „zamrożony” na najbliższe 10 lat. Powodem jest rozpoczynający się proces negocjacji dotyczący podziału środków na regiony w perspektywie unijnej po 2020 r.

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Ogłaszenie o naborze Pracodawców u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca 2”

Ogłasza się nabór na Pracodawców u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej śr./c. w rejonie ulic Energetyków, Orzechowej, Społecznej, Jordana, Bogusławskiego, Balladyny, Baśniowej, Bajecznej, Legendy w Częstochowie.

AAB.6733.1.9.2020 Obwieszczenie obowiązuje od 27.02.2020r. do 5.03.2020r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy - zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie ważne od dnia 27.02.2020 do dnia 27.03.2020. Szczegóły w załączonym pliku.

Praca

stanowisko: dyrektor

stanowisko dyrektor

miejsce pracy szkoły i placówki oświatowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. nr 301

stanowisko: ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

stanowisko ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Spraw Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 9.03.2020

stanowisko: ds. monitoringu i statystyki

stanowisko ds. monitoringu i statystyki

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Windykacji Należności

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 24.02.2020

stanowisko: ds. osób z niepełnosprawnością

stanowisko ds. osób z niepełnosprawnością

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 24.02.2020

stanowisko: ds. ewidencji gruntów i budynków

stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Geodezji i Kartografii

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 24.02.2020

stanowisko: ds. ekonomiczno-finansowych

stanowisko ds. ekonomiczno-finansowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 24.02.2020

Zamówienia publiczne

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie jako elementu rozbudowy infrastruktury usług społecznych na terenie miasta Częstochowy, realizowane w ramach zadania: "Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie".

zamówienie na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie jako elementu rozbudowy infrastruktury usług społecznych na terenie miasta Częstochowy, realizowane w ramach zadania: "Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie".

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.69.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Wykonanie przebudowy pomieszczeń i sanitariatów przyziemia w budynku Bursy Miejskiej przy ul. Legionów 19/21 w Częstochowie.

zamówienie na Wykonanie przebudowy pomieszczeń i sanitariatów przyziemia w budynku Bursy Miejskiej przy ul. Legionów 19/21 w Częstochowie.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.10.2020

zamawiający Urzędu Miasta Częstochowy

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, tj. instalacja pomp ciepła typu split – III postępowanie.

zamówienie na Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, tj. instalacja pomp ciepła typu split – III postępowanie.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.11.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83”.

zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83”.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.1.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: wykonanie remontów dachów w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie: Remont dachu – VI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Łukasińskiego 40.

zamówienie na wykonanie remontów dachów w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie: Remont dachu – VI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Łukasińskiego 40.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IZ.271.9.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 308.XXIV.2020

uchwała nr 308.XXIV.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie 285.XXIII.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035

uchwała nr: 322.XXIV.2020

uchwała nr 322.XXIV.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie 6.II.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej Przewodniczącego

uchwała nr: 321.XXIV.2020

uchwała nr 321.XXIV.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji do zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych Radzie Miasta Częstochowy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników

uchwała nr: 320.XXIV.2020

uchwała nr 320.XXIV.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Częstochowy do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

uchwała nr: 319.XXIV.2020

uchwała nr 319.XXIV.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 10 w Częstochowie poprzez zmianę siedziby przedszkola

uchwała nr: 318.XXIV.2020

uchwała nr 318.XXIV.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta na aktualizację wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ”Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie” – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie

Zarządzenia

zarządzenie nr: 805.2020

zarządzenie nr 805.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, pomiędzy ulicami: Bohaterów Katynia, Długą, Aleją Wojska Polskiego i torami kolejowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 804.2020

zarządzenie nr 804.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Błeszno, pomiędzy ulicami: Bohaterów Katynia, Długą, Aleją Wojska Polskiego i torami kolejowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 803.2020

zarządzenie nr 803.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatury do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 802.2020

zarządzenie nr 802.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Częstochowie w pobliżu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 801.2020

zarządzenie nr 801.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wykonania Uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 800.2020

zarządzenie nr 800.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij