Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

W związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 we wtorki, aż do odwołania, urząd jest czynny do godziny 15.30.

poniedziałek
: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
             (z czego od 15:30 do 17:00 świadczą pracę jednostki
             organizacyjne urzędu obsługujące interesantów)
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

KORONAWIRUS

OTWARCIE PUNKTU KANCELARYJNEGO

więcej o informacji: KORONAWIRUS

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy infrastruktury technicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków "Wart" S.A. w Częstochowie

obwieszczenie obowiązuje od 02.06.2020r. do 09.06.2020r./AAB.6733.2.33.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr./c. w ulicy Poselskiej w Częstochowie oraz w obszarze działek 26/17 i 26/18 obręb 420- Brzeziny Wielkie.

AAB.6733.1.35.2020 Obwieszczenie obowiązuje od 2.06.2020r. do 9.06.2020r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy o przedłużeniu postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Warownej w Częstochowie

obwieszczenie obowiązuje od 02.06.2020r. do 09.06.2020r. /AAB.6730.3.82.2019

Praca

stanowisko: Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

stanowisko Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

miejsce pracy Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana z siedzibą przy ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 31.03.2020

stanowisko: ds. kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (6 stanowisk)

stanowisko ds. kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (6 stanowisk)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.03.2020

stanowisko: ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

stanowisko ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 12.03.2020

stanowisko: ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

stanowisko ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Spraw Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 9.03.2020

stanowisko: ds. monitoringu i statystyki

stanowisko ds. monitoringu i statystyki

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Windykacji Należności

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 24.02.2020

stanowisko: ds. osób z niepełnosprawnością

stanowisko ds. osób z niepełnosprawnością

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 24.02.2020

Zamówienia publiczne

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie jako elementu rozbudowy infrastruktury usług społecznych na terenie miasta Częstochowy, realizowane w ramach zadania: "Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie".

zamówienie na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie jako elementu rozbudowy infrastruktury usług społecznych na terenie miasta Częstochowy, realizowane w ramach zadania: "Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie".

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.69.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową placu rekreacji przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie o dodatkowe urządzenia do rekreacji, sportu i zabawy oraz wykonanie utwardzonych dojść (działka nr 179/1 obr. 62).

zamówienie na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową placu rekreacji przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie o dodatkowe urządzenia do rekreacji, sportu i zabawy oraz wykonanie utwardzonych dojść (działka nr 179/1 obr. 62).

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.32.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzori i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Rewitalizacja boisk hybrydowych MOSiR Raków przy ul.Limanowskiego w Częstochowie

zamówienie na Rewitalizacja boisk hybrydowych MOSiR Raków przy ul.Limanowskiego w Częstochowie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.22.2020

zamawiający Urzędu Miasta Częstochowy

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: dostawę wyposażenia wraz z montażem dla realizowanego obiektu Szkoły Podstawowej Nr 47 przy ul. Przestrzennej 68/70 w Częstochowie.

zamówienie na dostawę wyposażenia wraz z montażem dla realizowanego obiektu Szkoły Podstawowej Nr 47 przy ul. Przestrzennej 68/70 w Częstochowie.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.30.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Wykonanie remontu elewacji – docieplenia budynku Miejskiego Przedszkola nr 37 przy ul. Sportowej 85 w Częstochowie.

zamówienie na Wykonanie remontu elewacji – docieplenia budynku Miejskiego Przedszkola nr 37 przy ul. Sportowej 85 w Częstochowie.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.28.2020

zamawiający Urzędu Miasta Częstochowy

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 396.XXIX.2020

uchwała nr 396.XXIX.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie 18.II.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.II.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy

uchwała nr: 395.XXIX.2020

uchwała nr 395.XXIX.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Częstochowy do sieci European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions Polis - MIASTA I REGIONY NA RZECZ POLEPSZENIA TRANSPORTU

uchwała nr: 394.XXIX.2020

uchwała nr 394.XXIX.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.4191

uchwała nr: 393.XXIX.2020

uchwała nr 393.XXIX.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.4190

uchwała nr: 392.XXIX.2020

uchwała nr 392.XXIX.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.4288

uchwała nr: 391.XXIX.2020

uchwała nr 391.XXIX.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach: Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmującego fragmenty dolin: rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką

Zarządzenia

zarządzenie nr: 961.2020

zarządzenie nr 961.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 942.2020

zarządzenie nr 942.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Częstochowy pojazdu usuniętego z drogi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 941.2020

zarządzenie nr 941.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 940.2020

zarządzenie nr 940.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatury do nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 938.2020

zarządzenie nr 938.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Częstochowy pojazdu usuniętego z drogi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 937.2020

zarządzenie nr 937.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Częstochowy pojazdu usuniętego z drogi

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij