Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu:

W związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 we wtorki, aż do odwołania, urząd jest czynny do godziny 15.30.
Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku Urząd Miasta Częstochowy będzie nieczynny!

poniedziałek
: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
             (z czego od 15:30 do 17:00 świadczą pracę jednostki
             organizacyjne urzędu obsługujące interesantów)
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

KORONAWIRUS

OTWARCIE PUNKTU KANCELARYJNEGO

więcej o informacji: KORONAWIRUS

Tablica ogłoszeń

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1032.2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Częstochowa: ul. Śląska 16, dz. nr 7/17 obręb 182.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1032.2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Częstochowa: ul. Śląska 16, dz. nr 7/17 obręb 182.  Ogłoszenie obowiązuje od dnia 10 lipca 2020...

Przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokali użytkowych i garaży -28.07.2020 r. godz.9:00 sala sesyjna

Przetarg jawny – odczytanie ofert odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 r. o godz 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11\13 (wejście od strony parkingu wewnętrznego). Oferty i kopie dowodów wpłaty wadium należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter),...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1031.2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Częstochowa: ul. Obrońców Westerplatte, dz. nr 66/6 obręb 37.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1031.2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Częstochowa: ul. Obrońców Westerplatte, dz. nr 66/6 obręb 37.  Ogłoszenie...

Praca

stanowisko: Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

stanowisko Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

miejsce pracy Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana z siedzibą przy ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 31.03.2020

stanowisko: ds. kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (6 stanowisk)

stanowisko ds. kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (6 stanowisk)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.03.2020

stanowisko: ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

stanowisko ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 12.03.2020

stanowisko: ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

stanowisko ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Spraw Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 9.03.2020

stanowisko: ds. monitoringu i statystyki

stanowisko ds. monitoringu i statystyki

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Windykacji Należności

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 24.02.2020

Zamówienia publiczne

zamówienie na: dostawę obejmującą zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego dla Urzędu Miasta, jednostek i spółek Gminy Miasta Częstochowy w 2021 r.

zamówienie na dostawę obejmującą zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego dla Urzędu Miasta, jednostek i spółek Gminy Miasta Częstochowy w 2021 r.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.39.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: https://miniportal.uzp.gov.pl/

zamówienie na: Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – 3 części.

zamówienie na Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – 3 części.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.37.2020

zamawiający Gmina Miasta Częstochowy

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Syrokomli i Fredry w Częstochowie

zamówienie na Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Syrokomli i Fredry w Częstochowie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.41.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową placu rekreacji przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie o dodatkowe urządzenia do rekreacji, sportu i zabawy oraz wykonanie utwardzonych dojść (działka nr 179/1 obr. 62).

zamówienie na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową placu rekreacji przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie o dodatkowe urządzenia do rekreacji, sportu i zabawy oraz wykonanie utwardzonych dojść (działka nr 179/1 obr. 62).

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.44.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Budowa placów zabaw w Częstochowie CZĘŚĆ 1: Budowa placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ul. Zdrowej, CZĘŚĆ 2: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki

zamówienie na Budowa placów zabaw w Częstochowie CZĘŚĆ 1: Budowa placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ul. Zdrowej, CZĘŚĆ 2: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.42.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 424.XXXI.2020

uchwała nr 424.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przystąpienia Miasta Częstochowy do POLIS – międzynarodowej sieci europejskich miast i regionów współpracujących na rzecz innowacyjnych rozwiązań transportowych (Polisnetwork, European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions)

uchwała nr: 423.XXXI.2020

uchwała nr 423.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Śląskiej 16 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

uchwała nr: 422.XXXI.2020

uchwała nr 422.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie 72.IX.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.5357

uchwała nr: 421.XXXI.2020

uchwała nr 421.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.5356

uchwała nr: 420.XXXI.2020

uchwała nr 420.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie 172.XV.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Częstochowy, od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.5355

uchwała nr: 419.XXXI.2020

uchwała nr 419.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie 973/LIV/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.5354

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1033.2020

zarządzenie nr 1033.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Częstochowy pojazdu usuniętego z drogi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1032.2020

zarządzenie nr 1032.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Śląskiej 16

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1031.2020

zarządzenie nr 1031.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Obrońców Westerplatte

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1030.2020

zarządzenie nr 1030.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RIT Subregionu Północnego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1029.2020

zarządzenie nr 1029.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1028.2020

zarządzenie nr 1028.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Janusza Korczaka w Częstochowie do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Janusza Korczaka w Częstochowie

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij