Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzęduponiedziałek
: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
             (z czego od 15:30 do 17:00 świadczą pracę jednostki
             organizacyjne urzędu obsługujące interesantów)
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

KORONAWIRUS

OTWARCIE PUNKTU KANCELARYJNEGO

więcej o informacji: KORONAWIRUS

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie przetargowe na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: drugi przetarg ustny nieograniczony, Częstochowa, ul. Szczytowa 40 i ul. Szczytowa 42, działka nr nr 6 i 7/2 w obrębie 304.

Ogłoszenie przetargowe na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: drugi przetarg ustny nieograniczony, Częstochowa, ul. Szczytowa 40 i ul. Szczytowa 42, działka nr nr 6 i 7/2 w obrębie 304. Ogłoszenie obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2020 r. do dnia 19 maja...

Obwieszczenie o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową, myjniami samochodowymi, obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i technologiczną, wewnętrznym układem drogowym i zjazdami przy ul. Św. Rocha 228 w Częstochowie

ogłoszenie obowiązuje od 08.04 - 08.05.2020r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLay przy ul. Żareckiej 46 w Częstochowie

obwieszczenie obowiązuje od 06.04.2020r. do 14.04.2020r./AAB.6733.2.18.2020

Praca

stanowisko: Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

stanowisko Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

miejsce pracy Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana z siedzibą przy ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 31.03.2020

stanowisko: ds. kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (6 stanowisk)

stanowisko ds. kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (6 stanowisk)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.03.2020

stanowisko: ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

stanowisko ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 12.03.2020

stanowisko: ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

stanowisko ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Spraw Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 9.03.2020

stanowisko: ds. monitoringu i statystyki

stanowisko ds. monitoringu i statystyki

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Windykacji Należności

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 24.02.2020

stanowisko: ds. osób z niepełnosprawnością

stanowisko ds. osób z niepełnosprawnością

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 24.02.2020

Zamówienia publiczne

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie jako elementu rozbudowy infrastruktury usług społecznych na terenie miasta Częstochowy, realizowane w ramach zadania: "Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie".

zamówienie na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie jako elementu rozbudowy infrastruktury usług społecznych na terenie miasta Częstochowy, realizowane w ramach zadania: "Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie".

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.69.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zakup wyposażenia wraz z dostawą, montażem i instalacją dla realizowanego obiektu sportowo-rekreacyjnego „Park Wodny” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 45 - 3 części.

zamówienie na zakup wyposażenia wraz z dostawą, montażem i instalacją dla realizowanego obiektu sportowo-rekreacyjnego „Park Wodny” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 45 - 3 części.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.18.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

zamówienie na: wykonanie remontów w następujących placówkach oświatowych: Część 1 - Remont sali gimnastycznej w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida przy ul. Jasnogórskiej 8 w Częstochowie; Część 2 - Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul. Jerzego Kukuczki 30 w Częstochowie; Część 3 - Remont dachu i elewacji w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142 w Częstochowie.

zamówienie na wykonanie remontów w następujących placówkach oświatowych: Część 1 - Remont sali gimnastycznej w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida przy ul. Jasnogórskiej 8 w Częstochowie; Część 2 - Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul. Jerzego Kukuczki 30 w Częstochowie; Część 3 - Remont dachu i elewacji w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142 w Częstochowie.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.17.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Budowa kanalizacji sanitarnych w Częstochowie: Część I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warchałowskiego w Częstochowie Część II - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Gruszowej w Częstochowie.

zamówienie na Budowa kanalizacji sanitarnych w Częstochowie: Część I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Warchałowskiego w Częstochowie Część II - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej bocznej od ul. Gruszowej w Częstochowie.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.16.2020

zamawiający Urzędu Miasta Częstochowy

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Budowa kanalizacji sanitarnych w Częstochowie: Część I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zuchów w Częstochowie - II etap, Część II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w Częstochowie.

zamówienie na Budowa kanalizacji sanitarnych w Częstochowie: Część I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zuchów w Częstochowie - II etap, Część II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w Częstochowie.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IZ.271.15.2020

zamawiający Urzędu Miasta Częstochowy

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 372.XXVII.2020

uchwała nr 372.XXVII.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie miasta Częstochowy na 2020 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.2938

uchwała nr: 371.XXVII.2020

uchwała nr 371.XXVII.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wystąpienia Miasta Częstochowy ze stowarzyszenia pod nazwą „Forum Rewitalizacji” z siedzibą w Krakowie

uchwała nr: 370.XXVII.2020

uchwała nr 370.XXVII.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Samorządy dla Żużla”

uchwała nr: 369.XXVII.2020

uchwała nr 369.XXVII.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.2937

uchwała nr: 368.XXVII.2020

uchwała nr 368.XXVII.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Sobuczynie

uchwała nr: 367.XXVII.2020

uchwała nr 367.XXVII.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 15 w Częstochowie

Zarządzenia

zarządzenie nr: 865.2020

zarządzenie nr 865.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 864.2020

zarządzenie nr 864.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 723.2020 ordinances_topic_type0 wykonania Uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 863.2020

zarządzenie nr 863.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 862.2020

zarządzenie nr 862.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 723.2020 ordinances_topic_type0 wykonania Uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 866.2020

zarządzenie nr 866.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Zenona Klemensiewicza

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 861.2020

zarządzenie nr 861.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Kopalnianej, ul. Metalowców oraz ul. prof. Kazimierza Michałowskiego

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij