Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

ogłoszenie konkursu ofert - szczepienia przeciwko penumokokom

ogłoszenie konkursu na wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi program „PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ DZIECI PRZECIWKO PNEUMOKOKOM ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013 – 2017 KONTYNUACJA PROGRAMU NA ROK 2018”

Praca

stanowisko: ds. egzekucji administracyjnej i orzecznictwa

stanowisko ds. egzekucji administracyjnej i orzecznictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Budżetu i Analiz

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 22.01.2018

stanowisko: Koordynator/ka projektu pn. „Uśmiechnięta szkoła”

stanowisko Koordynator/ka projektu pn. „Uśmiechnięta szkoła”

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 22.01.2018

stanowisko: Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

stanowisko Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

miejsce pracy Szkoły i placówki oświatowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. nr 301 w Częstochowie ul. Śląska 11/13

stanowisko: ds. wynagrodzeń i analiz

stanowisko ds. wynagrodzeń i analiz

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Księgowości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 27.12.2017

stanowisko: ds. remontów budynków i lokali mieszkalnych

stanowisko ds. remontów budynków i lokali mieszkalnych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 27.12.2017

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zakup i dostawa oleju opałowego dla 5 placówek oświatowych w Częstochowie w 2018 roku

zamówienie na Zakup i dostawa oleju opałowego dla 5 placówek oświatowych w Częstochowie w 2018 roku

nr sprawy IZ.271.2.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów elektronicznych, elektrotechnicznych i mechatronicznych do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” – 3 części.

zamówienie na Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów elektronicznych, elektrotechnicznych i mechatronicznych do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” – 3 części.

nr sprawy 042.3.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych. Zamówienie podzielone jest na 20 części.

zamówienie na Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych. Zamówienie podzielone jest na 20 części.

nr sprawy MN.271.4.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13

zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów informatycznych na potrzeby projektu pn. „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie- 3 części”.

zamówienie na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów informatycznych na potrzeby projektu pn. „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie- 3 części”.

nr sprawy IZ.271.3.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: usługi społeczne i inne szczególne usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć z edukacji wczesnodziecięcej w Żłobku Miejskim "Reksio" w ramach projektu "Aktywni rodzice -szczęśliwe dzieci"

zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć z edukacji wczesnodziecięcej w Żłobku Miejskim "Reksio" w ramach projektu "Aktywni rodzice -szczęśliwe dzieci"

nr sprawy FER.042.2.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi społeczne i inne szczególne usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Wyposażenie budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie w meble, sprzęt AGD, sprzęt multimedialny i komputerowy – 2 części.

zamówienie na Wyposażenie budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie w meble, sprzęt AGD, sprzęt multimedialny i komputerowy – 2 części.

nr sprawy IZ.271.85.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

Uchwały Rady

uchwała nr: 733.XLVIII.2017

uchwała nr 733.XLVIII.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.87 z dnia

uchwała nr: 732.XLVIII.2017

uchwała nr 732.XLVIII.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033

uchwała nr: 731.XLVIII.2017

uchwała nr 731.XLVIII.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.86 z dnia

uchwała nr: 729.XLVIII.2017

uchwała nr 729.XLVIII.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.85 z dnia

uchwała nr: 728.XLVIII.2017

uchwała nr 728.XLVIII.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.84 z dnia

uchwała nr: 724.XLVIII.2017

uchwała nr 724.XLVIII.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.83 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2258.2018

zarządzenie nr 2258.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2257.2018

zarządzenie nr 2257.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie działań w ramach miejskich obchodów Roku Praw Kobiet

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2256.2018

zarządzenie nr 2256.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2255.2018

zarządzenie nr 2255.2018

wydane przez PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu oświaty i edukacji w 2018 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2254.2018

zarządzenie nr 2254.2018

wydane przez PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wykonania Uchwały Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2253.2018

zarządzenie nr 2253.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij