Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Uśmiechnięta szkoła"

Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej do projektu "Uśmiechnięta szkoła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie...

Praca

stanowisko: ds. rozliczeń podatku VAT

stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Księgowości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 17.09.2018

stanowisko: ds. ewidencji zasobu mieszkaniowego gminy

stanowisko ds. ewidencji zasobu mieszkaniowego gminy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 17.09.2018

stanowisko: 2 stanowiska ds. nabycia nieruchomości

stanowisko 2 stanowiska ds. nabycia nieruchomości

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 17.09.2018

stanowisko: ds. nadzoru właścicielskiego

stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 17.09.2018

stanowisko: ds. obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

stanowisko ds. obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 10.09.2018

stanowisko: ds. ulg, zwolnień podatkowych i pomocy publicznej

stanowisko ds. ulg, zwolnień podatkowych i pomocy publicznej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Podatków i Opłat

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 10.09.2018

Zamówienia publiczne

zamówienie na: realizacja projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

zamówienie na realizacja projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

nr sprawy IZ.271.56.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Promocja miasta Częstochowy poprzez zespół piłki siatkowej

zamówienie na Promocja miasta Częstochowy poprzez zespół piłki siatkowej

nr sprawy IZ.271.54.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: świadczenie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych, zajęć dodatkowych i zajęć językowych dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 11 części

zamówienie na świadczenie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych, zajęć dodatkowych i zajęć językowych dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 11 części

nr sprawy FER.042.7.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: budowę Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - II postępowanie

zamówienie na budowę Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie - II postępowanie

nr sprawy IZ.271.53.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: dostawę energii elektrycznej dla 4 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej

zamówienie na dostawę energii elektrycznej dla 4 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej

nr sprawy IZ.271.49.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Gminy Miasto Częstochowa w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny) - 19 części.

zamówienie na usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Gminy Miasto Częstochowa w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny) - 19 części.

nr sprawy IZ.271.52.2018

zamawiający Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie im. Janusza Korczaka, ul. Legionów 54, 42-202 Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

rodzaj przetargu usługi społeczne i inne szczególne usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 837.LVII.2018

uchwała nr 837.LVII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie utworzenia na terenie miasta Częstochowy odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.5694 z dnia

uchwała nr: 832.LVII.2018

uchwała nr 832.LVII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.5693 z dnia

uchwała nr: 828.LVII.2018

uchwała nr 828.LVII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.5692 z dnia

uchwała nr: 826.LVII.2018

uchwała nr 826.LVII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.5691 z dnia

uchwała nr: 836.LVII.2018

uchwała nr 836.LVII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wystąpienia z członkostwa w Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Jasne, że alternatywa 21”

uchwała nr: 835.LVII.2018

uchwała nr 835.LVII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wystąpienia z członkostwa w Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Jasne, że zmiana”

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2648.2018

zarządzenie nr 2648.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie odwołania drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2647.2018

zarządzenie nr 2647.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2640.2018

zarządzenie nr 2640.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatury do Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej w 2018 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2642.2018

zarządzenie nr 2642.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 2419.2018 w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2638.2018

zarządzenie nr 2638.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia dzielnic oraz nadania im statutów (z późn. zm.)

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2637.2018

zarządzenie nr 2637.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij