Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

stanowisko Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

miejsce pracy Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie z siedzibą przy Alei Najświętszej Maryi Panny 64, 42-217 Częstochowa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 23.04.2019

stanowisko: ds. obsługi finansowej wydziału

stanowisko ds. obsługi finansowej wydziału

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 11.03.2019

stanowisko: ds. monitoringu i statystyki

stanowisko ds. monitoringu i statystyki

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Windykacji Należności

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 7.03.2019

stanowisko: ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Podatków i Opłat

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 7.03.2019

stanowisko: ds. funduszy europejskich (2 stanowiska)

stanowisko ds. funduszy europejskich (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 04.03.2019

Zamówienia publiczne

zamówienie na: realizację zadania pn.: Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy Al. Niepodległości 39 w Częstochowie – etap II.

zamówienie na realizację zadania pn.: Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy Al. Niepodległości 39 w Częstochowie – etap II.

nr sprawy IZ.271.21.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: przebudowę budynku Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 w Częstochowie z dostosowaniem do przepisów ppoż.

zamówienie na przebudowę budynku Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 w Częstochowie z dostosowaniem do przepisów ppoż.

nr sprawy IZ.271.16.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie.

zamówienie na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie.

nr sprawy IZ.271.15.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie.

zamówienie na Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie.

nr sprawy OŚR.271.3.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników/pracownic Urzędu Miasta Częstochowy na potrzeby realizacji projektu „Zdrowiej znaczy efektywniej” – 2 części

zamówienie na Zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników/pracownic Urzędu Miasta Częstochowy na potrzeby realizacji projektu „Zdrowiej znaczy efektywniej” – 2 części

nr sprawy FER.042.4.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: pełnienie funkcji inwestora zastępczego/inżyniera kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, tj. kompleksowa obsługa finansowa i techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację

zamówienie na pełnienie funkcji inwestora zastępczego/inżyniera kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, tj. kompleksowa obsługa finansowa i techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację

nr sprawy IZ.271.14.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 99.VIII.2019

uchwała nr 99.VIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nazw ulic w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ..... z dnia

uchwała nr: 98.VIII.2019

uchwała nr 98.VIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ..... z dnia

uchwała nr: 100.VIII.2019

uchwała nr 100.VIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 31 w Częstochowie

uchwała nr: 101.VIII.2019

uchwała nr 101.VIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe

Status Obowiązująca

uchwała nr: 97.VIII.2019

uchwała nr 97.VIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przedłużenia ulic w Częstochowie oraz likwidacji nazw ulic nieistniejących w terenie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ..... z dnia

uchwała nr: 102.VIII.2019

uchwała nr 102.VIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 207.2019

zarządzenie nr 207.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej, położonej w Janowie przy ul. Przyrowskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 206.2019

zarządzenie nr 206.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Kopalnianej, ul. Wopistów, ul. Krakowskiej 80n, ul. Lourdyjskiej i ul. Sabinowskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 205.2019

zarządzenie nr 205.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 2, Alei Armii Krajowej 74

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 204.2019

zarządzenie nr 204.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Czajkowskiego 1, ul. Drzymały 5, ul. Barlickiego 5, Alei Pokoju 13, ul. Kuncewiczowej 4, Alei Niepodległości 48

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 203.2019

zarządzenie nr 203.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Częstochowa, położonego w Częstochowie przy ul. Skośnej 2/8

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 202.2019

zarządzenie nr 202.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie w głębi ulicy św. Kingi

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij