Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2018 r. informujące o wydaniu decyzji znak MN-II.6833.2.221.2015 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 22/1 o powierzchni 0,0069 ha obręb 39

O bwieszczenie z dni a 9 sierpnia 2018 r. informujące o wydaniu decyzji znak MN-II.6833.2.221.2015 w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodo wania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 22/1 o powierzchni 0,0069 ha obręb 39. Obowiązuje w dniach od 14 do 28 sierpnia 2018 r. Szczegóły w załączniku.

Praca

stanowisko: Dyżurny Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

stanowisko Dyżurny Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 23.08.2018

stanowisko: ds. użytkowania wieczystego

stanowisko ds. użytkowania wieczystego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 13.08.2018

stanowisko: ds. kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

stanowisko ds. kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 13.08.2018

stanowisko: ds. remontów budynków i lokali mieszkalnych

stanowisko ds. remontów budynków i lokali mieszkalnych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 13.08.2018

stanowisko: ds. nadzoru właścicielskiego

stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 10.08.2018

stanowisko: ds. ewidencji zasobu mieszkaniowego gminy

stanowisko ds. ewidencji zasobu mieszkaniowego gminy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 09.08.2018

Zamówienia publiczne

zamówienie na: dostawę energii elektrycznej dla 4 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej

zamówienie na dostawę energii elektrycznej dla 4 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej

nr sprawy IZ.271.49.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie

zamówienie na Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie

nr sprawy OŚR.271.3.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego dla jednostek Gminy Miasta Częstochowa w 2019 roku

zamówienie na Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego dla jednostek Gminy Miasta Częstochowa w 2019 roku

nr sprawy IZ.271.36.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli na potrzeby projektu pn. „Uśmiechnięta szkoła” - 28 części.

zamówienie na Świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli na potrzeby projektu pn. „Uśmiechnięta szkoła” - 28 części.

nr sprawy IZ.271.50.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków: Część 1 – Nowe zagospodarowanie terenu przy ulicy Focha i Nowowiejskiego Część 2 – Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21

zamówienie na Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków: Część 1 – Nowe zagospodarowanie terenu przy ulicy Focha i Nowowiejskiego Część 2 – Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21

nr sprawy BGLK.7021.23.2.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa

zamówienie na: świadczenie usługi przeprowadzenia kursów i szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek w ramach projektu pn. „Akademia rozwoju kompetencji” – 10 części

zamówienie na świadczenie usługi przeprowadzenia kursów i szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek w ramach projektu pn. „Akademia rozwoju kompetencji” – 10 części

nr sprawy FER.042.8.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 820.LVI.2018

uchwała nr 820.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4170 z dnia

uchwała nr: 819.LVI.2018

uchwała nr 819.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4169 z dnia

uchwała nr: 812.LVI.2018

uchwała nr 812.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4168 z dnia

uchwała nr: 810.LVI.2018

uchwała nr 810.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców metodycznych, konsultantów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4167 z dnia

uchwała nr: 806.LVI.2018

uchwała nr 806.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4166 z dnia

uchwała nr: 805.LVI.2018

uchwała nr 805.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4165 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2595.2018

zarządzenie nr 2595.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 1002.2016 w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania czynności nadzorczych w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2594.2018

zarządzenie nr 2594.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 2164.2017 w sprawie powołania osób do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2592.2018

zarządzenie nr 2592.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Częstochowa, położonego w Częstochowie przy Alei Niepodległości 29

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2591.2018

zarządzenie nr 2591.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Kanał Kohna 16, ul. Nowobialskiej 1 i Aleja Wojska Polskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2590.2018

zarządzenie nr 2590.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy Alei Pokoju

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2589.2018

zarządzenie nr 2589.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Częstochowa, położonego w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 13

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij