Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Praca

stanowisko: ds. praw jazdy

stanowisko ds. praw jazdy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Spraw Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 1.03.2018

stanowisko: ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

stanowisko ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Inżyniera Ruchu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 1.03.2018

stanowisko: ds. nabycia nieruchomości

stanowisko ds. nabycia nieruchomości

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicelskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 1.03.2018

stanowisko: Dyrektor

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy Szkoły i placówki oświatowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Wydziału Edukacji, p.301, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

stanowisko: ds. organizacji ruchu drogowego i zarządzania ruchem

stanowisko ds. organizacji ruchu drogowego i zarządzania ruchem

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Inżyniera Ruchu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 26.02.2018

stanowisko: ds. obsługi interesanta

stanowisko ds. obsługi interesanta

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Podatków i Opłat

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 26.02.2018

Zamówienia publiczne

zamówienie na: zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – II części

zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – II części

nr sprawy IZ.271.14.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Budowa ścianki wspinaczkowej stanowiącej wyposażenie ogrodu dydaktycznego na potrzeby projektu pn. „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie”.

zamówienie na Budowa ścianki wspinaczkowej stanowiącej wyposażenie ogrodu dydaktycznego na potrzeby projektu pn. „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie”.

nr sprawy 042.3.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: realizację zadań p.n.: Część 1 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie. Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicy Rzepakowej w Częstochowie. Część 3 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Festynowej w Częstochowie.

zamówienie na realizację zadań p.n.: Część 1 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie. Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicy Rzepakowej w Częstochowie. Część 3 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Festynowej w Częstochowie.

nr sprawy IZ.271.11.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zakup i dostawa samochodu osobowego przystosowanego do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym oraz sprzętu i akcesoriów mechanicznych i samochodowych do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” – 2 części.

zamówienie na zakup i dostawa samochodu osobowego przystosowanego do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym oraz sprzętu i akcesoriów mechanicznych i samochodowych do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” – 2 części.

nr sprawy 042.3.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Wykonanie remontów sal gimnastycznych w placówkach oświatowych w Częstochowie – 4 części

zamówienie na Wykonanie remontów sal gimnastycznych w placówkach oświatowych w Częstochowie – 4 części

nr sprawy IZ.271.7.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zakup i dostawę oprogramowania na potrzeby projektu "Zawodowa współpraca"

zamówienie na zakup i dostawę oprogramowania na potrzeby projektu "Zawodowa współpraca"

nr sprawy FER.042.7.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 736.XLIX.2018

uchwała nr 736.XLIX.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.480 z dnia

uchwała nr: 735.XLIX.2018

uchwała nr 735.XLIX.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.479 z dnia

uchwała nr: 739.XLIX.2018

uchwała nr 739.XLIX.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa powierzonego przez Powiat Kłobucki zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie

uchwała nr: 738.XLIX.2018

uchwała nr 738.XLIX.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Schillera 5 w Częstochowie

uchwała nr: 737.XLIX.2018

uchwała nr 737.XLIX.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w rejonie ulic Małopolskiej i Traugutta

uchwała nr: 734.XLIX.2018

uchwała nr 734.XLIX.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2317.2018

zarządzenie nr 2317.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zamiany udziałów w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Gazowej w celu wyjścia ze współwłasności

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2316.2018

zarządzenie nr 2316.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Częstochowa, położoną w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 6

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2315.2018

zarządzenie nr 2315.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Jasnej 1/38

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2314.2018

zarządzenie nr 2314.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Częstochowa, położoną w Częstochowie przy ul. Worcella

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2313.2018

zarządzenie nr 2313.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie w pobliżu ul. Kujawskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2312.2018

zarządzenie nr 2312.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 2298.2018 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij