Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Sabinowskiej w Częstochowie

obwieszczenie obowiązuje od 19.03.2019r. do 26.03.2019r./AAB.6733.2.27.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Koszarowej w Częstochowie

obwieszczenie obowiązuje od 19.03.2019r. do 02.04.2019r./AAB.6733.2.8.2019

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 194.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 18 marca do 8 kwietnia 2019r. Dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej, działka nr 10/7 obręb 73. Szczegóły w załączniku.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy dotyczące postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu( budowa zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami w parterze) przy ul. Wilinowej w Częstochowie

obwieszczenie obowiązuje od 15.03.2019r. do 22.03.2019r./AAB.6730.3.138.2018

Praca

stanowisko: ds. obsługi finansowej wydziału

stanowisko ds. obsługi finansowej wydziału

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 11.03.2019

stanowisko: ds. monitoringu i statystyki

stanowisko ds. monitoringu i statystyki

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Windykacji Należności

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 7.03.2019

stanowisko: ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Podatków i Opłat

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 7.03.2019

stanowisko: ds. funduszy europejskich (2 stanowiska)

stanowisko ds. funduszy europejskich (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 04.03.2019

stanowisko: ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Dyrektora Generalnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 04.03.2019

Zamówienia publiczne

zamówienie na: realizację zadania pn.: Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy Al. Niepodległości 39 w Częstochowie – etap II.

zamówienie na realizację zadania pn.: Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy Al. Niepodległości 39 w Częstochowie – etap II.

nr sprawy IZ.271.21.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: przebudowę budynku Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 w Częstochowie z dostosowaniem do przepisów ppoż.

zamówienie na przebudowę budynku Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 w Częstochowie z dostosowaniem do przepisów ppoż.

nr sprawy IZ.271.16.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie.

zamówienie na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie.

nr sprawy IZ.271.15.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie.

zamówienie na Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie.

nr sprawy OŚR.271.3.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników/pracownic Urzędu Miasta Częstochowy na potrzeby realizacji projektu „Zdrowiej znaczy efektywniej” – 2 części

zamówienie na Zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników/pracownic Urzędu Miasta Częstochowy na potrzeby realizacji projektu „Zdrowiej znaczy efektywniej” – 2 części

nr sprawy FER.042.4.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: pełnienie funkcji inwestora zastępczego/inżyniera kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, tj. kompleksowa obsługa finansowa i techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację

zamówienie na pełnienie funkcji inwestora zastępczego/inżyniera kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, tj. kompleksowa obsługa finansowa i techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację

nr sprawy IZ.271.14.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 71.VI.2019

uchwała nr 71.VI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 744.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2019.1926 z dnia

uchwała nr: 65.VI.2019

uchwała nr 65.VI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033

uchwała nr: 82.VI.2019

uchwała nr 82.VI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy na rok 2019

uchwała nr: 81.VI.2019

uchwała nr 81.VI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

uchwała nr: 79.VI.2019

uchwała nr 79.VI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie poprzez przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Janowie przy ul. Przyrowskiej

uchwała nr: 73.VI.2019

uchwała nr 73.VI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Orkana 56a

Zarządzenia

zarządzenie nr: 207.2019

zarządzenie nr 207.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej, położonej w Janowie przy ul. Przyrowskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 206.2019

zarządzenie nr 206.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Kopalnianej, ul. Wopistów, ul. Krakowskiej 80n, ul. Lourdyjskiej i ul. Sabinowskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 205.2019

zarządzenie nr 205.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 2, Alei Armii Krajowej 74

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 204.2019

zarządzenie nr 204.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Czajkowskiego 1, ul. Drzymały 5, ul. Barlickiego 5, Alei Pokoju 13, ul. Kuncewiczowej 4, Alei Niepodległości 48

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 203.2019

zarządzenie nr 203.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Częstochowa, położonego w Częstochowie przy ul. Skośnej 2/8

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 202.2019

zarządzenie nr 202.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie w głębi ulicy św. Kingi

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij