Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: ds. użytkowania wieczystego

stanowisko ds. użytkowania wieczystego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicelskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.07.2018

stanowisko: ds. obsługi interesanta

stanowisko ds. obsługi interesanta

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Nadzoru i Administracji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 13.07.2018

stanowisko: ds. ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

stanowisko ds. ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicelskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 13.07.2018

stanowisko: ds. odpisów i zaświadczeń

stanowisko ds. odpisów i zaświadczeń

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Urząd Stanu Cywilnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 12.07.2018

stanowisko: ds. obsługi sekretariatu

stanowisko ds. obsługi sekretariatu

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 28.06.2018

stanowisko: ds. aktualizacji baz danych systemu informacji o terenie

stanowisko ds. aktualizacji baz danych systemu informacji o terenie

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Geodezji i Kartografii

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 28.06.2018

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego dla jednostek Gminy Miasta Częstochowa w 2019 roku

zamówienie na Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego dla jednostek Gminy Miasta Częstochowa w 2019 roku

nr sprawy IZ.271.36.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Przestrzennej 68/70 w Częstochowie

zamówienie na Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Przestrzennej 68/70 w Częstochowie

nr sprawy IZ.271.40.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Modernizację boiska treningowego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków”.

zamówienie na Modernizację boiska treningowego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego „Raków”.

nr sprawy IZ.271.47.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: realizację następujących zadań: CZĘŚĆ I: Zaprojektowanie i wykonanie wodnego placu zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena w Częstochowie, CZĘŚĆ II: Zaprojektowanie i wykonanie wodnego placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie – II postępowanie.

zamówienie na realizację następujących zadań: CZĘŚĆ I: Zaprojektowanie i wykonanie wodnego placu zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena w Częstochowie, CZĘŚĆ II: Zaprojektowanie i wykonanie wodnego placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie – II postępowanie.

nr sprawy IZ.271.48.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: budowę Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie

zamówienie na budowę Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie

nr sprawy IZ.271.44.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Wykonanie placu aktywności ruchowej w dzielnicy Błeszno

zamówienie na Wykonanie placu aktywności ruchowej w dzielnicy Błeszno

nr sprawy IZ.271.45.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 820.LVI.2018

uchwała nr 820.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4170 z dnia

uchwała nr: 819.LVI.2018

uchwała nr 819.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4169 z dnia

uchwała nr: 812.LVI.2018

uchwała nr 812.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4168 z dnia

uchwała nr: 810.LVI.2018

uchwała nr 810.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców metodycznych, konsultantów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4167 z dnia

uchwała nr: 806.LVI.2018

uchwała nr 806.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4166 z dnia

uchwała nr: 805.LVI.2018

uchwała nr 805.LVI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.4165 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2551.2018

zarządzenie nr 2551.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2550.2018

zarządzenie nr 2550.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Częstochowie w okolicy ul. Dojazdowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2549.2018

zarządzenie nr 2549.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Częstochowie przy ul. Śnieżnej

zarządzenie nr: 2548.2018

zarządzenie nr 2548.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Częstochowy pojazdu usuniętego z drogi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2547.2018

zarządzenie nr 2547.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

zarządzenie nr: 2546.2018

zarządzenie nr 2546.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij