Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Dyrektor

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy Szkoły i placówki oświatowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Wydziału Edukacji, pok. 301, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

stanowisko: ds. ewidencji gruntów i budynków

stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Geodezji i Kartografii

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 19.03.2018

stanowisko: ds. rejestracji pojazdów

stanowisko ds. rejestracji pojazdów

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Spraw Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.03.2018

stanowisko: ds. organizacji ruchu drogowego i zarządzania ruchem

stanowisko ds. organizacji ruchu drogowego i zarządzania ruchem

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Inżyniera Ruchu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 15.03.2018

stanowisko: Koordynator/ka projektu pn. "Akademia rozwoju kompetencji"

stanowisko Koordynator/ka projektu pn. "Akademia rozwoju kompetencji"

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 15.03.2018

stanowisko: ds. wynajmu lokali mieszkalnych

stanowisko ds. wynajmu lokali mieszkalnych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 5.03.2018

Zamówienia publiczne

zamówienie na: realizację zadań p.n.: Część 1 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie. Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicy Rzepakowej w Częstochowie. Część 3 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Festynowej w Częstochowie.

zamówienie na realizację zadań p.n.: Część 1 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie. Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicy Rzepakowej w Częstochowie. Część 3 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Festynowej w Częstochowie.

nr sprawy IZ.271.20.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Wykonanie remontów dachów w placówkach oświatowych w Częstochowie- 2 części

zamówienie na Wykonanie remontów dachów w placówkach oświatowych w Częstochowie- 2 części

nr sprawy IZ.271.17.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: realizację zadań p.n.: Część 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Łukasińskiego 70/74 w Częstochowie; Część 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, ul. Połaniecka 50 w Częstochowie; Część 3 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Św. Rocha 229 w Częstochowie.

zamówienie na realizację zadań p.n.: Część 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Łukasińskiego 70/74 w Częstochowie; Część 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, ul. Połaniecka 50 w Częstochowie; Część 3 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Św. Rocha 229 w Częstochowie.

nr sprawy IZ.271.16.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zakup i dostawę sprzętu terapeutycznego na zajęcia specjalistyczne w ramach projektu „Uśmiechnięta szkoła” - 5 części.

zamówienie na zakup i dostawę sprzętu terapeutycznego na zajęcia specjalistyczne w ramach projektu „Uśmiechnięta szkoła” - 5 części.

nr sprawy FER.042.11.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatu szacunkowego (2 zadania)

zamówienie na Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatu szacunkowego (2 zadania)

nr sprawy GK.271.2.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa

zamówienie na: świadczenie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Akademia rozwoju kompetencji” – 6 części

zamówienie na świadczenie usługi przeprowadzenia kursów, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Akademia rozwoju kompetencji” – 6 części

nr sprawy FER.042.8.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

rodzaj przetargu usługi społeczne i inne szczególne usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 754.L.2018

uchwała nr 754.L.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.1197 z dnia

uchwała nr: 753.L.2018

uchwała nr 753.L.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.1196 z dnia

uchwała nr: 752.L.2018

uchwała nr 752.L.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.1195 z dnia

uchwała nr: 750.L.2018

uchwała nr 750.L.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulicy Korfantego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.1194 z dnia

uchwała nr: 749.L.2018

uchwała nr 749.L.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulicy Kucelińskiej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.1193 z dnia

uchwała nr: 748.L.2018

uchwała nr 748.L.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.1192 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2368.2018

zarządzenie nr 2368.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, prowadzonym na zlecenie Miasta Częstochowy w 2018 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2367.2018

zarządzenie nr 2367.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Częstochowy w 2018 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2366.2018

zarządzenie nr 2366.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie miasta Częstochowy w 2018 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2365.2018

zarządzenie nr 2365.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób w komunikacji miejskiej w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2364.2018

zarządzenie nr 2364.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 20.2014 w sprawie ulg w opłatach za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2363.2018

zarządzenie nr 2363.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Wiśniowej 12/14

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij