Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przypomina obietnice dotyczące województwa częstochowskiego i pisze list do premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem władz miasta, jeżeli sprawa korekt administracyjnych nie zostanie załatwiona w ciągu najbliższych miesięcy, temat zostanie „zamrożony” na najbliższe 10 lat. Powodem jest rozpoczynający się proces negocjacji dotyczący podziału środków na regiony w perspektywie unijnej po 2020 r.

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 420.2019.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 19 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r. Dot. nieruchomości: - ul. Michała Ossowskiego 1, działka nr 78/3 obręb 311, - ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, działka nr 122/5 obręb 179. Szczegóły w załączniku.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 414.2019.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 19 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r. Dot. nieruchomości: - ul. ks. Hugona Kołłątaja, działka nr 2/6 obręb 276, - ul. Seweryna Goszczyńskiego, działka nr 61/93 obręb 250, - ul. Hutników, działka nr 23/3 obręb 260. Szczegóły w załączniku.

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych w części do dzierżawy, stanowiących załączniki do zarządzeń Prezydenta Miasta Częstochowy nr nr 398.2019, 399.2019.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 19 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r. Dot. nieruchomości: - ul. Bolesława Limanowskiego, działka nr 88/2 obręb 305, - ul. Gronowa, działka nr 62/5 obręb 423-Kuźnica Marianowa I, - ul. Walerego Wróblewskiego, działka nr 34 obręb 77, - Promena im. Czesława Niemena, działka nr 213/7 obręb 24. Szczegóły w załącznikach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi Nr 1, 3, 4, 5 przy ul. Poleskiej w Częstochowie

ogłoszenie obowiązuje od 18.07. - 01.08.2019r.

Praca

stanowisko: Naczelnik Wydziału Edukacji

stanowisko Naczelnik Wydziału Edukacji

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 22.07.2019

stanowisko: ds. zamówień publicznych

stanowisko ds. zamówień publicznych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 22.07.2019

stanowisko: ds. dzierżawy nieruchomości

stanowisko ds. dzierżawy nieruchomości

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 22.07.2019

stanowisko: ds. księgowości podatkowej od osób fizycznych

stanowisko ds. księgowości podatkowej od osób fizycznych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Podatków i Opłat

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 19.07.2019

stanowisko: ds.czynności kancelaryjnych ( 3 stanowiska)

stanowisko ds.czynności kancelaryjnych ( 3 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Wydział Nadzoru i Administracji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 11.07.2019 r.

stanowisko: ds. kontroli zagospodarowania nieruchomości (2 stanowiska)

stanowisko ds. kontroli zagospodarowania nieruchomości (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 03.06.2019

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego w roku 2020 w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Miasta Częstochowa

zamówienie na Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego w roku 2020 w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Miasta Częstochowa

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.40.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie”.

zamówienie na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie”.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.53.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

zamówienie na: realizację zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej, chodników oraz miejsc postojowych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Prądzyńskiego 10 w ramach zadania Uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - BO.

zamówienie na realizację zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej, chodników oraz miejsc postojowych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Prądzyńskiego 10 w ramach zadania Uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - BO.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.54.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Budowa placu zabaw w sąsiedztwie budynków zamieszkania zbiorowego przy ul. Szymanowskiego 12,14,16 P.O.W 4 w Częstochowie

zamówienie na Budowa placu zabaw w sąsiedztwie budynków zamieszkania zbiorowego przy ul. Szymanowskiego 12,14,16 P.O.W 4 w Częstochowie

Status zamówienia aktualne

zamawiający Urzędu Miasta Częstochowy

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: budowę grill parku na Promenadzie Niemena w Częstochowie - budżet obywatelski.

zamówienie na budowę grill parku na Promenadzie Niemena w Częstochowie - budżet obywatelski.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.57.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 169.XIII.2019

uchwała nr 169.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

uchwała nr: 168.XIII.2019

uchwała nr 168.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4660

uchwała nr: 167.XIII.2019

uchwała nr 167.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4659

uchwała nr: 166.XIII.2019

uchwała nr 166.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2018 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

uchwała nr: 165.XIII.2019

uchwała nr 165.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wniosku o podział zysku za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie

uchwała nr: 164.XIII.2019

uchwała nr 164.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie obniżenia opłaty marszałkowskiej z tytułu składowania odpadów

Zarządzenia

zarządzenie nr: 424.2019

zarządzenie nr 424.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie do zastępowania dyrektora oraz wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 423.2019

zarządzenie nr 423.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie do zastępowania dyrektora oraz wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 422.2019

zarządzenie nr 422.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie do zastępowania dyrektora oraz wicedyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 421.2019

zarządzenie nr 421.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 420.2019

zarządzenie nr 420.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Michała Ossowskiego 1 i ul. gen. Kazimierza Pułaskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 415.2019

zarządzenie nr 415.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4, ul. Jana III Sobieskiego 3a, Alei Wolności 44

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij