Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: ds. współpracy międzynarodowej

stanowisko ds. współpracy międzynarodowej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Kancelaria Prezydenta

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.11.2018

stanowisko: ds. ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

stanowisko ds. ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.11.2018

stanowisko: ds. ewidencji nieruchomości gminy

stanowisko ds. ewidencji nieruchomości gminy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.11.2018

stanowisko: ds. obsługi administracyjnej postępowań o ustalenie warunków zabudowy

stanowisko ds. obsługi administracyjnej postępowań o ustalenie warunków zabudowy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 12.11.2018

stanowisko: ds. planowania i analiz budżetu

stanowisko ds. planowania i analiz budżetu

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Budżetu i Analiz

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 12.11.2018

stanowisko: ds. informacji, edukacji i promocji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

stanowisko ds. informacji, edukacji i promocji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 26.10.2018

Zamówienia publiczne

zamówienie na: zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” - 5 części, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

zamówienie na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” - 5 części, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

nr sprawy IZ.271.63.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych na rzecz 5 jednostek Gminy Miasta Częstochowy w 2019 roku.

zamówienie na Świadczenie usług pocztowych na rzecz 5 jednostek Gminy Miasta Częstochowy w 2019 roku.

nr sprawy IZ.271.60.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

rodzaj przetargu usługi społeczne i inne szczególne usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap II”.

zamówienie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap II”.

nr sprawy IZ.271.58.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap II: Część 1: Gimnazjum nr 12 (aktualnie Szkoła Podstawowa nr 41) przy ul. Okólnej 31/39; Część 2: Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Księżycowej 6; Część 3: Szkoła Podstawowa Nr 32 przy ul. Przerwy Tetmajera 40.

zamówienie na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap II: Część 1: Gimnazjum nr 12 (aktualnie Szkoła Podstawowa nr 41) przy ul. Okólnej 31/39; Część 2: Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Księżycowej 6; Część 3: Szkoła Podstawowa Nr 32 przy ul. Przerwy Tetmajera 40.

nr sprawy IZ.271.61.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w lokalach i budynkach Urzędu Miasta Częstochowy oraz terenów wokół nich w okresie od 1 stycznia do 31.12.2019 r.

zamówienie na wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w lokalach i budynkach Urzędu Miasta Częstochowy oraz terenów wokół nich w okresie od 1 stycznia do 31.12.2019 r.

nr sprawy IZ.271.59.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Zamówienie na świadczenie usługi pomocy nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w ramach projektu „Uśmiechnięta szkoła”

zamówienie na Zamówienie na świadczenie usługi pomocy nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w ramach projektu „Uśmiechnięta szkoła”

nr sprawy FER.042.11.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

rodzaj przetargu usługi społeczne i inne szczególne usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 843.LXI.2018

uchwała nr 843.LXI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.6868 z dnia

uchwała nr: 842.LXI.2018

uchwała nr 842.LXI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.6867 z dnia

uchwała nr: 841.LXI.2018

uchwała nr 841.LXI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie opłaty targowej w 2019 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.6866 z dnia

uchwała nr: 840.LX.2018

uchwała nr 840.LX.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.6656 z dnia

uchwała nr: 839.LIX.2018

uchwała nr 839.LIX.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.5983 z dnia

uchwała nr: 838.LVIII.2018

uchwała nr 838.LVIII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2797.2018

zarządzenie nr 2797.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 647.2015 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2794.2018

zarządzenie nr 2794.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków inicjatywy lokalnej na 2019 r. dotyczących zadań będących w zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2792.2018

zarządzenie nr 2792.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 wraz z objaśnieniami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2791.2018

zarządzenie nr 2791.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2788.2018

zarządzenie nr 2788.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Miejskiego Przedszkola 23 im. Jasia i Małgosi w Częstochowie do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 23 im. Jasia i Małgosi w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2787.2018

zarządzenie nr 2787.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Wniosków Inicjatywy Lokalnej na realizację zadań publicznych będących w zakresie działania Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij