Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przypomina obietnice dotyczące województwa częstochowskiego i pisze list do premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem władz miasta, jeżeli sprawa korekt administracyjnych nie zostanie załatwiona w ciągu najbliższych miesięcy, temat zostanie „zamrożony” na najbliższe 10 lat. Powodem jest rozpoczynający się proces negocjacji dotyczący podziału środków na regiony w perspektywie unijnej po 2020 r.

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu w drodze dojazdowej - bocznej od ulicy Prędziszów w Częstochowie.

AAB.6733.1.48.2019 Obwieszczenie obowiązuje od 24.05.2019r. do 31.05.2019r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu w rejonie ulicy Skrzetuskiego (dz. nr ewid. 46/18, 46/16, 46/15, 46/13, 46/8, 46/4 obręb 327) w Częstochowie.

AAB.6733.1.47.2019 Obwieszczenie obowiązuje od 24.05.2019r. do 31.05.2019r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dela budowy sieci gazowej w pasie drogowym ul. Konwalioweji ul. Sokolej w Częstochowie

obwieszczenie obowiązuje od 24.05.2019r. do 31.05.2019r./AAB.6733.2.42.2019

Praca

stanowisko: ds. kontroli zagospodarowania nieruchomości (2 stanowiska)

stanowisko ds. kontroli zagospodarowania nieruchomości (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 03.06.2019

stanowisko: ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

stanowisko ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Spraw Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 31.05.2019

stanowisko: ds. księgowości podatkowej od osób fizycznych (2 stanowiska)

stanowisko ds. księgowości podatkowej od osób fizycznych (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Podatków i Opłat

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 31.05.2019

stanowisko: ds. wspólnot mieszkaniowych

stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 31.05.2019

stanowisko: ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

stanowisko ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 28.05.2019

stanowisko: Unieważniony konkurs ds. kontroli zagospodarowania nieruchomości (2 stanowiska)

stanowisko Unieważniony konkurs ds. kontroli zagospodarowania nieruchomości (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 28.05.2019

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Realizacja zadania pn. „Promocja miasta poprzez żużel”.

zamówienie na Realizacja zadania pn. „Promocja miasta poprzez żużel”.

nr sprawy IZ.271.35.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

zamówienie na: promocję miasta poprzez sport – promocja poprzez piłkę nożną.

zamówienie na promocję miasta poprzez sport – promocja poprzez piłkę nożną.

nr sprawy IZ.271.32.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu pn. Odkryj w sobie talent! – 2 części: Część 1 – Zakup i dostawa 153 szt. laptopów i 116 szt. tabletów, Część 2 – Zakup i dostawa 31 zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych.

zamówienie na Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu pn. Odkryj w sobie talent! – 2 części: Część 1 – Zakup i dostawa 153 szt. laptopów i 116 szt. tabletów, Część 2 – Zakup i dostawa 31 zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych.

nr sprawy IZ.271.36.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

zamówienie na: remont drogi wewnętrznej przy budynkach Aleja Pokoju 1 do Aleja Pokoju 9 w Częstochowie oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej

zamówienie na remont drogi wewnętrznej przy budynkach Aleja Pokoju 1 do Aleja Pokoju 9 w Częstochowie oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej

nr sprawy IZ.271.31.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Budowa dwóch spacerniaków dla psów, powiększenie zewnętrznych boksów dla zwierząt, wymiana posadzki w budynku 13C na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wraz z zakupem wanny groomerskiej oraz stołu trymerskiego w ramach zadania pn.: "Jasne, że zwierzaki są ważne - BO"

zamówienie na Budowa dwóch spacerniaków dla psów, powiększenie zewnętrznych boksów dla zwierząt, wymiana posadzki w budynku 13C na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wraz z zakupem wanny groomerskiej oraz stołu trymerskiego w ramach zadania pn.: "Jasne, że zwierzaki są ważne - BO"

nr sprawy IZ.271.29.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: budowę placu rodzinnej rekreacji „Zielony zakątek” przy ul. Fertnera w Częstochowie

zamówienie na budowę placu rodzinnej rekreacji „Zielony zakątek” przy ul. Fertnera w Częstochowie

nr sprawy IZ.271.34.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 143.XI.2019

uchwała nr 143.XI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.II.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy

uchwała nr: 142.XI.2019

uchwała nr 142.XI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 747/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2019.3876 z dnia

uchwała nr: 141.XI.2019

uchwała nr 141.XI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2019.3875 z dnia

uchwała nr: 140.XI.2019

uchwała nr 140.XI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Częstochowa na lata 20192020

uchwała nr: 139.XI.2019

uchwała nr 139.XI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2019.3874 z dnia

uchwała nr: 138.XI.2019

uchwała nr 138.XI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 78.VI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Częstochowy w latach 2019-2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2019.3873 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 335.2019

zarządzenie nr 335.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Legionów 23

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 325.2019

zarządzenie nr 325.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 318.2019

zarządzenie nr 318.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wprowadzenia programu „Dostępny lekarz”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 317.2019

zarządzenie nr 317.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 316.2019

zarządzenie nr 316.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018r. udzielono pomocy publicznej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 315.2019

zarządzenie nr 315.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o rozliczenie dotacji celowej w 2019 r. z budżetu miasta Częstochowy na zadania polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest, modernizacji systemów grzewczych oraz montażu kolektorów słonecznych, realizowanych przez osoby fizyczne na terenie miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij