Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Praca

stanowisko: 3 stanowiska ds. rejestracji pojazdów

stanowisko 3 stanowiska ds. rejestracji pojazdów

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Spraw Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 23.04.2018

stanowisko: ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

stanowisko ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.04.2018

stanowisko: ds. Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej

stanowisko ds. Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 9.04.2018

stanowisko: ds. budżetu obywatelskiego

stanowisko ds. budżetu obywatelskiego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 9.04.2018

stanowisko: ds. nabycia nieruchomości

stanowisko ds. nabycia nieruchomości

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicelskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 9.04.2018

stanowisko: Dyrektor

stanowisko Dyrektor

miejsce pracy Szkoły i placówki oświatowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Wydziału Edukacji, pok. 301, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

Zamówienia publiczne

zamówienie na: zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – II części

zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa – II części

nr sprawy IZ.271.14.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” - 5 części, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT: CZĘŚĆ 1 - Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby doposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”; CZĘŚĆ 2 - Zakup i dostawa sprzętu mechatronicznego do Zespołu Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”; CZĘŚĆ 3 - Zakup i dostawa modeli szkoleniowych do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”; CZĘŚĆ 4 - Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”; CZĘŚĆ 5 - Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego do Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Wł. Sikorskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”.

zamówienie na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” - 5 części, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT: CZĘŚĆ 1 - Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby doposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”; CZĘŚĆ 2 - Zakup i dostawa sprzętu mechatronicznego do Zespołu Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”; CZĘŚĆ 3 - Zakup i dostawa modeli szkoleniowych do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”; CZĘŚĆ 4 - Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”; CZĘŚĆ 5 - Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego do Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Wł. Sikorskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”.

nr sprawy IZ.271.29.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie – Dźbów

zamówienie na Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie – Dźbów

nr sprawy IZ.271.26.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta,stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Zakup i dostawę oprogramowania do nauki zawodów na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”

zamówienie na Zakup i dostawę oprogramowania do nauki zawodów na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”

nr sprawy FER.042.7.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Realizacja zadań p.n.: Część 1 -  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego ul. Włodawskiej i ul. Krynickiej w Częstochowie; Część 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej w Częstochowie; Część 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej w Częstochowie.

zamówienie na Realizacja zadań p.n.: Część 1 -  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego ul. Włodawskiej i ul. Krynickiej w Częstochowie; Część 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej w Częstochowie; Część 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokiej w Częstochowie.

nr sprawy IZ.271.22.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 774.LIII.2018

uchwała nr 774.LIII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie podziału miasta Częstochowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.2731 z dnia

uchwała nr: 773.LII.2018

uchwała nr 773.LII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.2053 z dnia

uchwała nr: 772.LII.2018

uchwała nr 772.LII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033

uchwała nr: 771.LII.2018

uchwała nr 771.LII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 539.XXXIX.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym

uchwała nr: 770.LI.2018

uchwała nr 770.LI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie podziału miasta Częstochowy na okręgi wyborcze

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.1792 z dnia

uchwała nr: 767.LI.2018

uchwała nr 767.LI.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ... z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2415.2018

zarządzenie nr 2415.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego „Częstochowa wspiera seniorów”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2414.2018

zarządzenie nr 2414.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2413.2018

zarządzenie nr 2413.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 2365.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób w komunikacji miejskiej w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2412.2018

zarządzenie nr 2412.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 2256/14 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2411.2018

zarządzenie nr 2411.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2410.2018

zarządzenie nr 2410.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania dyrektora Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij