Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2017 roku

Praca

stanowisko: ds. utrzymania i zagospodarowania terenów zieleni miejskiej

stanowisko ds. utrzymania i zagospodarowania terenów zieleni miejskiej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 27.11.2017

stanowisko: ds. redakcyjnych i kontaktów z mediami

stanowisko ds. redakcyjnych i kontaktów z mediami

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Dyrektora Generalnego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 09.10.2017

stanowisko: ds. użytkowania wieczystego

stanowisko ds. użytkowania wieczystego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 09.10.2017

stanowisko: ds. prowadzenia zasobu nieruchomości

stanowisko ds. prowadzenia zasobu nieruchomości

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 09.10.2017

stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 09.10.2017

stanowisko: ds. utrzymania i zagospodarowania terenów zieleni miejskiej

stanowisko ds. utrzymania i zagospodarowania terenów zieleni miejskiej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 09.10.2017

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Miasta Częstochowa oraz jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2018 – 2021 - 6 części.

zamówienie na Kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Miasta Częstochowa oraz jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2018 – 2021 - 6 części.

nr sprawy IZ.271.83.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów hotelarskich do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"

zamówienie na zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów hotelarskich do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"

nr sprawy 042.11.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie” – II postępowanie.

zamówienie na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie” – II postępowanie.

nr sprawy IZ.271.81.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: świadczenie usługi przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych na potrzeby projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji – 3 części - zamówienie na usługi społeczne

zamówienie na świadczenie usługi przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych na potrzeby projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji – 3 części - zamówienie na usługi społeczne

nr sprawy IZ.271.77.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć w zakresie edukacji wczesnodziecięcej w Żłobku Miejskim "Reksio" w ramach projektu pn. „Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci” – 2 części

zamówienie na Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć w zakresie edukacji wczesnodziecięcej w Żłobku Miejskim "Reksio" w ramach projektu pn. „Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci” – 2 części

nr sprawy FER.042.5.2017

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

zamówienie na: zakup i dostawa serwera, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów, oraz licencji do istniejącego systemu wydruków dla Urzędu Miasta Częstochowy – 9 części

zamówienie na zakup i dostawa serwera, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów, oraz licencji do istniejącego systemu wydruków dla Urzędu Miasta Częstochowy – 9 części

nr sprawy NA.271.14.2017 (UZP 612560-N-2017)

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji , ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 704.XLVI.2017

uchwała nr 704.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2017.6246 z dnia

uchwała nr: 703.XLVI.2017

uchwała nr 703.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2017.6245 z dnia

uchwała nr: 626.XLVI.2017

uchwała nr 626.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2017.6244 z dnia

uchwała nr: 705.XLVI.2017

uchwała nr 705.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

uchwała nr: 702.XLVI.2017

uchwała nr 702.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

uchwała nr: 701.XLVI.2017

uchwała nr 701.XLVI.2017

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w zakresie związanym z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2158.2017

zarządzenie nr 2158.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 1478.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2157.2017

zarządzenie nr 2157.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2156.2017

zarządzenie nr 2156.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 1478.2017 w sprawie wykonania Uchwały Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2155.2017

zarządzenie nr 2155.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu rozstrzygnięcie Konkursu „Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe” organizowanego przez Prezydenta Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2154.2017

zarządzenie nr 2154.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 2148.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 wraz z objaśnieniami

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2153.2017

zarządzenie nr 2153.2017

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Wniosków Inicjatywy Lokalnej na realizację zadań publicznych będących w zakresie działania Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr 1374.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2016 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij