Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy wykonujacego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji nr 1 /2019 z dnia 18.01.2019r. znak sprawy AAB.7011.29.2019 na realizację inwestycji drogowej pn "Budowa ul. Zawodziańskiej na odcinku od ulicy mącznej do ulicy Mstowskiej w Częstochowie-droga kat. powiatowej klasy L

obwieszczenie obowiązuje od 21.01.2019r. do 04.02.2019r. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji nr 1/2019 z dnia 18.01.2019r.- znak sprawy AAB.7011.29.2019 na realizację inwestycji drogowej pn"Budowa ul. Zawodziańskiej na...

Praca

stanowisko: ds. wywłaszczeń i czasowego zajęcia nieruchomości

stanowisko ds. wywłaszczeń i czasowego zajęcia nieruchomości

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Geodezji i Kartografii

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 21.01.2019

stanowisko: ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

stanowisko ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 21.01.2019

stanowisko: ds. zamówień publicznych

stanowisko ds. zamówień publicznych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 21.01.2019

stanowisko: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

stanowisko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

miejsce pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 10.01.2019

stanowisko: ds. zamówień publicznych

stanowisko ds. zamówień publicznych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 10.12.2018

stanowisko: ds. zbycia nieruchomości lokalowych gminy

stanowisko ds. zbycia nieruchomości lokalowych gminy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 10.12.2018

Zamówienia publiczne

zamówienie na: wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie: Część 1 – Szkoła Podstawowa nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9; Część 2 – Miejskie Przedszkole nr 15 przy ul. Michałowskiego 32; Część 3 – Miejskie Przedszkole nr 17 przy ul. Kozia 18; Część 4 – Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Św. Augustyna 28/30.

zamówienie na wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie: Część 1 – Szkoła Podstawowa nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9; Część 2 – Miejskie Przedszkole nr 15 przy ul. Michałowskiego 32; Część 3 – Miejskie Przedszkole nr 17 przy ul. Kozia 18; Część 4 – Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Św. Augustyna 28/30.

nr sprawy IZ.271.2.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Gminy Miasta Częstochowa w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny), 36 części.

zamówienie na Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Gminy Miasta Częstochowa w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny), 36 części.

nr sprawy IZ.271.4.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

rodzaj zamówienia usługi społeczne i inne szczególne usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego / inżyniera kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, tj. kompleksowa obsługa finansowa i techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację.

zamówienie na Pełnienie funkcji inwestora zastępczego / inżyniera kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, tj. kompleksowa obsługa finansowa i techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację.

nr sprawy IZ.271.64.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Zakup i dostawa oleju opałowego dla 4 placówek oświatowych w Częstochowie w 2019 roku

zamówienie na Zakup i dostawa oleju opałowego dla 4 placówek oświatowych w Częstochowie w 2019 roku

nr sprawy IZ.271.66.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” - 4 części

zamówienie na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” - 4 części

nr sprawy FER.042.7.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN

zamówienie na Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN

nr sprawy Ed.271.3.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta - stanowisko Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 44.IV.2018

uchwała nr 44.IV.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2019.45 z dnia

uchwała nr: 42.IV.2018

uchwała nr 42.IV.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.8416 z dnia

uchwała nr: 40.IV.2018

uchwała nr 40.IV.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.8415 z dnia

uchwała nr: 39.IV.2018

uchwała nr 39.IV.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2019.44 z dnia

uchwała nr: 38.IV.2018

uchwała nr 38.IV.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2019.43 z dnia

uchwała nr: 37.IV.2018

uchwała nr 37.IV.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2019.42 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 134.2019

zarządzenie nr 134.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 133.2019

zarządzenie nr 133.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku, realizowanych przez Referat Zatrudnienia i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Wydziału Polityki Społecznej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 132.2019

zarządzenie nr 132.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wskazania kandydatów Gminy Miasto Częstochowa na członków rady nadzorczej Hali Sportowej Częstochowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 131.2019

zarządzenie nr 131.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 129.2019

zarządzenie nr 129.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Polityki Mieszkaniowej Gminy Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 128.2019

zarządzenie nr 128.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij