Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: ds. zamówień publicznych

stanowisko ds. zamówień publicznych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 10.12.2018

stanowisko: ds. zbycia nieruchomości lokalowych gminy

stanowisko ds. zbycia nieruchomości lokalowych gminy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 10.12.2018

stanowisko: ds. współpracy międzynarodowej

stanowisko ds. współpracy międzynarodowej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Kancelaria Prezydenta

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.11.2018

stanowisko: ds. ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

stanowisko ds. ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.11.2018

stanowisko: ds. ewidencji nieruchomości gminy

stanowisko ds. ewidencji nieruchomości gminy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.11.2018

stanowisko: ds. obsługi administracyjnej postępowań o ustalenie warunków zabudowy

stanowisko ds. obsługi administracyjnej postępowań o ustalenie warunków zabudowy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 12.11.2018

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zakup i dostawa oleju opałowego dla 4 placówek oświatowych w Częstochowie w 2019 roku

zamówienie na Zakup i dostawa oleju opałowego dla 4 placówek oświatowych w Częstochowie w 2019 roku

nr sprawy IZ.271.66.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego / inżyniera kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, tj. kompleksowa obsługa finansowa i techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację.

zamówienie na Pełnienie funkcji inwestora zastępczego / inżyniera kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”, tj. kompleksowa obsługa finansowa i techniczna zadania inwestycyjnego wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na jego realizację.

nr sprawy IZ.271.64.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN

zamówienie na Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN

nr sprawy Ed.271.3.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta - stanowisko Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: druk miesięcznika „CGK” (12 numerów) oraz dostarczenie jeden raz w miesiącu do siedziby Zamawiającego

zamówienie na druk miesięcznika „CGK” (12 numerów) oraz dostarczenie jeden raz w miesiącu do siedziby Zamawiającego

nr sprawy KPS.271.1.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter) stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Zakup i dostawę laptopów oraz sprzętu i akcesoriów komputerowych i multimedialnych na potrzeby projektu "Stawiamy na rozwój"

zamówienie na Zakup i dostawę laptopów oraz sprzętu i akcesoriów komputerowych i multimedialnych na potrzeby projektu "Stawiamy na rozwój"

nr sprawy 042.59.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Transport osób niepełnosprawnych z terenu Częstochowy w 2019 roku

zamówienie na Transport osób niepełnosprawnych z terenu Częstochowy w 2019 roku

nr sprawy IZ.271.65.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

Uchwały Rady

uchwała nr: 23.III.2018

uchwała nr 23.III.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.7878 z dnia

uchwała nr: 21.III.2018

uchwała nr 21.III.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2018 – 2023, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.7953 z dnia

uchwała nr: 22.III.2018

uchwała nr 22.III.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – aktualizacja 2018 r.” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

uchwała nr: 20.III.2018

uchwała nr 20.III.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”

uchwała nr: 19.III.2018

uchwała nr 19.III.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku (z późn. zm.)

uchwała nr: 13.II.2018

uchwała nr 13.II.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ulicy Artyleryjskiej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.7500 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 74.2018

zarządzenie nr 74.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 606.2015 w sprawie sposobu koordynowania działań związanych z estetyką miasta

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 73.2018

zarządzenie nr 73.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 72.2018

zarządzenie nr 72.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy, z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizowanych przez Referat Rodziny i Spraw Społecznych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 71.2018

zarządzenie nr 71.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 1260/12 w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 70.2018

zarządzenie nr 70.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2869/10 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustanowienia wyróżnień Prezydenta Miasta Częstochowy pn. „Promotor Częstochowskiej Gospodarki”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 69.2018

zarządzenie nr 69.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej „LAUR POMOCY SPOŁECZNEJ” oraz „MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ”

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij