Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas, że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na powrót naszego województwa. Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję...

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Częstochowy w 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Częstochowy w 2019 roku Termin składania...

Praca

stanowisko: ds. informacji, edukacji i promocji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

stanowisko ds. informacji, edukacji i promocji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 26.10.2018

stanowisko: ds. nabycia nieruchomości

stanowisko ds. nabycia nieruchomości

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 25.10.2018

stanowisko: ds. ewidencji zasobu mieszkaniowego gminy

stanowisko ds. ewidencji zasobu mieszkaniowego gminy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 25.10.2018

stanowisko: ds. rozliczeń podatku VAT

stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Księgowości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 25.10.2018

stanowisko: ds. ewidencji nieruchomości gminy

stanowisko ds. ewidencji nieruchomości gminy

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 18.10.2018

stanowisko: ds. planowania i analiz budżetu

stanowisko ds. planowania i analiz budżetu

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Budżetu i Analiz

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 18.10.2018

Zamówienia publiczne

zamówienie na: wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w lokalach i budynkach Urzędu Miasta Częstochowy oraz terenów wokół nich w okresie od 1 stycznia do 31.12.2019 r.

zamówienie na wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w lokalach i budynkach Urzędu Miasta Częstochowy oraz terenów wokół nich w okresie od 1 stycznia do 31.12.2019 r.

nr sprawy IZ.271.59.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap II: Część 1: Gimnazjum nr 12 (aktualnie Szkoła Podstawowa nr 41) przy ul. Okólnej 31/39; Część 2: Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Księżycowej 6; Część 3: Szkoła Podstawowa Nr 32 przy ul. Przerwy Tetmajera 40.

zamówienie na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap II: Część 1: Gimnazjum nr 12 (aktualnie Szkoła Podstawowa nr 41) przy ul. Okólnej 31/39; Część 2: Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Księżycowej 6; Część 3: Szkoła Podstawowa Nr 32 przy ul. Przerwy Tetmajera 40.

nr sprawy IZ.271.61.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: realizacja projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

zamówienie na realizacja projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

nr sprawy IZ.271.56.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Zaprojektowanie i wykonanie wodnego placu zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena w Częstochowie

zamówienie na Zaprojektowanie i wykonanie wodnego placu zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena w Częstochowie

nr sprawy IZ.271.55.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Rewitalizacja początku Promenady Niemena na Tysiącleciu w Częstochowie

zamówienie na Rewitalizacja początku Promenady Niemena na Tysiącleciu w Częstochowie

nr sprawy OŚR.271.8.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Zakup i dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego, drukarek, serwerów oraz systemu wydruków wraz z urządzeniami drukującymi wchodzącymi w skład systemu – 8 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy

zamówienie na Zakup i dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego, drukarek, serwerów oraz systemu wydruków wraz z urządzeniami drukującymi wchodzącymi w skład systemu – 8 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy

nr sprawy IZ.271.57.2018

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

Uchwały Rady

uchwała nr: 839.LIX.2018

uchwała nr 839.LIX.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.5983 z dnia

uchwała nr: 838.LVIII.2018

uchwała nr 838.LVIII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033

uchwała nr: 837.LVII.2018

uchwała nr 837.LVII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie utworzenia na terenie miasta Częstochowy odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.5694 z dnia

uchwała nr: 832.LVII.2018

uchwała nr 832.LVII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.5693 z dnia

uchwała nr: 828.LVII.2018

uchwała nr 828.LVII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.5692 z dnia

uchwała nr: 826.LVII.2018

uchwała nr 826.LVII.2018

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.5691 z dnia

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2729.2018

zarządzenie nr 2729.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania prac złożonych do konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2726.2018

zarządzenie nr 2726.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 624.2015 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2725.2018

zarządzenie nr 2725.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 1537.2017 w sprawie wprowadzenia procedur i instrukcji VAT

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2724.2018

zarządzenie nr 2724.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 916.2016 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2723.2018

zarządzenie nr 2723.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Korczaka

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2721.2018

zarządzenie nr 2721.2018

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustanowienia bezpłatnych przewozów komunikacją miejską na linii autobusowej nr 90

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij