Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu:

W związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 we wtorki, aż do odwołania, urząd jest czynny do godziny 15.30.
Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku Urząd Miasta Częstochowy będzie nieczynny!

poniedziałek
: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
             (z czego od 15:30 do 17:00 świadczą pracę jednostki
             organizacyjne urzędu obsługujące interesantów)
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

KORONAWIRUS

OTWARCIE PUNKTU KANCELARYJNEGO

więcej o informacji: KORONAWIRUS

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ulicy Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego 14/48 (działka nr ewid. 11 obręb 316) w Częstochowie dla inwestycji polegającej na budowie budynku produlcyjno-magazynowego, budynku socjalno-biurowego, stróżówki, palarni oraz budowie zadaszenia w postaci wiat (składowej, na śmieci i rowerowej ).

AAB.6730.6.45.2020 Obwieszczenie obowiązuje od 7.08.2020r. do 21.08.2020r. 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr./c. w ulicach Wielkoborskiej, Blachowieńskiej, Łomżyńskiej i Cyrklowej w Częstochowie oraz ulicy Wielkoborskiej na terenie Gminy Blachownia.

AAB.6733.1.60.2020 Obwieszczenie obowiązuje od 7.08.2020r. do 14.08.2020r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy: nr 1056.2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 7 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. Dotyczy nieruchomości położonych w Częstochowie przy: - ul Huculskiej, działki nr nr 1/33, 1/37 obręb 171, - ul. Wałowej, działka nr 1/34 obręb 171. Szczegóły w załączniku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy: nr 1055.2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 7 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. Dotyczy nieruchomości położonej w Częstochowie w głębi ul. Gerberowej, działka nr 24/5 obręb 430-Kiedrzyn k.m. 4. Szczegóły w załączniku.

Praca

stanowisko: Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

stanowisko Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

miejsce pracy Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana z siedzibą przy ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 31.03.2020

stanowisko: ds. kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (6 stanowisk)

stanowisko ds. kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (6 stanowisk)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 16.03.2020

stanowisko: ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

stanowisko ds. dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 12.03.2020

stanowisko: ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

stanowisko ds. rejestracji pojazdów (2 stanowiska)

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Spraw Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 9.03.2020

stanowisko: ds. monitoringu i statystyki

stanowisko ds. monitoringu i statystyki

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Windykacji Należności

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 24.02.2020

Zamówienia publiczne

zamówienie na: dostawę energii elektrycznej dla 5 wydziałów Urzędu Miasta, 136 jednostek organizacyjnych i spółek skarbu Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. oraz MZDiT w roku 2021.

zamówienie na dostawę energii elektrycznej dla 5 wydziałów Urzędu Miasta, 136 jednostek organizacyjnych i spółek skarbu Gminy Miasta Częstochowy, Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. oraz MZDiT w roku 2021.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.48.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: https://miniportal.uzp.gov.pl/

zamówienie na: budowę budynku Bursy Miejskiej w pierzei alei T. Kościuszki 8 w Częstochowie wraz z rozbiórką budynku istniejącego oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 28 obręb 149.

zamówienie na budowę budynku Bursy Miejskiej w pierzei alei T. Kościuszki 8 w Częstochowie wraz z rozbiórką budynku istniejącego oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 28 obręb 149.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.40.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Budowę kompleksu sportowego wraz z budową odwodnienia terenu w dzielnicy Wrzosowiak

zamówienie na Budowę kompleksu sportowego wraz z budową odwodnienia terenu w dzielnicy Wrzosowiak

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.47.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Realizację zadania pn. „Promocja miasta poprzez żużel.”

zamówienie na Realizację zadania pn. „Promocja miasta poprzez żużel.”

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.45.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty nalezy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

zamówienie na: dostawę obejmującą zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego dla Urzędu Miasta, jednostek i spółek Gminy Miasta Częstochowy w 2021 r.

zamówienie na dostawę obejmującą zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego dla Urzędu Miasta, jednostek i spółek Gminy Miasta Częstochowy w 2021 r.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.39.2020

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Uchwały Rady

uchwała nr: 424.XXXI.2020

uchwała nr 424.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przystąpienia Miasta Częstochowy do POLIS – międzynarodowej sieci europejskich miast i regionów współpracujących na rzecz innowacyjnych rozwiązań transportowych (Polisnetwork, European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions)

uchwała nr: 423.XXXI.2020

uchwała nr 423.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Śląskiej 16 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

uchwała nr: 422.XXXI.2020

uchwała nr 422.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie 72.IX.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.5357

uchwała nr: 421.XXXI.2020

uchwała nr 421.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.5356

uchwała nr: 420.XXXI.2020

uchwała nr 420.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie 172.XV.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Częstochowy, od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.5355

uchwała nr: 419.XXXI.2020

uchwała nr 419.XXXI.2020

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie 973/LIV/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2020.5354

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1060.2020

zarządzenie nr 1060.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 1919/14 ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej oraz Regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursach ofert na realizację programów polityki zdrowotnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1059.2020

zarządzenie nr 1059.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 723.2020 wykonania Uchwały Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1058.2020

zarządzenie nr 1058.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1057.2020

zarządzenie nr 1057.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za dwa kwartały 2020 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1056.2020

zarządzenie nr 1056.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Huculskiej i ul. Wałowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1055.2020

zarządzenie nr 1055.2020

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie w głębi ul. Gerberowej

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij