Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kierownictwo


Prezydent Miasta Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk


Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 17:00
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30


Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00.

Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. zmienia się bank obsługujący Miasto Częstochowa. W związku z tym zmianie ulegną wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych.


Kliknij "więcej", aby sprawdzić konta bankowe

Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Walczymy o województwo

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przypomina obietnice dotyczące województwa częstochowskiego i pisze list do premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem władz miasta, jeżeli sprawa korekt administracyjnych nie zostanie załatwiona w ciągu najbliższych miesięcy, temat zostanie „zamrożony” na najbliższe 10 lat. Powodem jest rozpoczynający się proces negocjacji dotyczący podziału środków na regiony w perspektywie unijnej po 2020 r.

więcej o informacji: Walczymy o województwo

Tablica ogłoszeń

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 663.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. Częstochowa: ul. Warszawska 347c i ul. prof. Kazimierza Zarankiewicza, działki nr nr 12/1 i 23/1 w obrębie 58.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 663.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. Częstochowa: ul. Warszawska 347c i ul. prof. Kazimierza Zarankiewicza, działki nr nr  12/1 i...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 651.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. Częstochowa: ul. Krótka, działka nr 15/5, obręb 108.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 651.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. Częstochowa: ul. Krótka, działka nr 15/5, obręb 108. Ogłoszenie obowiązuje od dnia...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 644.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Częstochowa: ul. gen. Władysława Andersa, działka nr 249 w obrębie 24; ul. Jana Brzechwy i ul. gen. Romualda Traugutta, działki nr nr 149/1, 149/2, 173/6 i 173/19 w obrębie 28A oraz ul. Leśna, działka nr 277/18 w obrębie 419 - Skorki.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 644.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Częstochowa: ul. gen. Władysława Andersa, działka nr 249 w obrębie 24; ul. Jana Brzechwy...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu śr./c. w drodze wewnętrznej - bocznej od ulicy Św. Brata Alberta w Częstochowie.

AAB.6733.1.123.2019 Obwieszczenie obowiązuje od 6.12.2019r. do 13.12.2019r.

Praca

stanowisko: ds. obsługi inwestorów

stanowisko ds. obsługi inwestorów

miejsce pracy Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 12.12.2019

stanowisko: ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Geodezji i Kartografii

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 9.12.2019

stanowisko: ds. współpracy z jednostkami ratowniczymi i bezpieczeństwa publicznego oraz rozliczeń finansowych

stanowisko ds. współpracy z jednostkami ratowniczymi i bezpieczeństwa publicznego oraz rozliczeń finansowych

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 29.11.2019

stanowisko: ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

miejsce pracy Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Geodezji i Kartografii

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 15.11.2019

stanowisko: ds. obsługi inwestorów

stanowisko ds. obsługi inwestorów

miejsce pracy Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 21.10.2019

stanowisko: ds. wynagrodzeń i rozliczeń

stanowisko ds. wynagrodzeń i rozliczeń

miejsce pracy Wydział Księgowości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta Częstochowy w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie do końca dnia 11.10.2019

Zamówienia publiczne

zamówienie na: zakup i dostawę podręczników, tablic suchościeralnych i pomocy dydaktycznych do programowania na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 4 części

zamówienie na zakup i dostawę podręczników, tablic suchościeralnych i pomocy dydaktycznych do programowania na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 4 części

Status zamówienia aktualne

zamawiający Urzędu Miasta Częstochowy

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Świadczenie usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

zamówienie na Świadczenie usług w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.75.2019

zamawiający Urzędu Miasta Częstochowy

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13, Częstochowa

zamówienie na: Transport dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

zamówienie na Transport dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.74.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa

zamówienie na: usługi społeczne i inne szczególne usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych na rzecz 5 jednostek Gminy Miasta Częstochowy w 2020 roku.

zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych na rzecz 5 jednostek Gminy Miasta Częstochowy w 2020 roku.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IZ.271.70.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia ogłoszenie o zamówieniu

rodzaj zamówienia usługi społeczne i inne szczególne usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN (na rok 2020)

zamówienie na Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCAN (na rok 2020)

Status zamówienia aktualne

nr sprawy Ed.271.2.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, Biuro Obsługi Interesanta - stanowisko Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Uchwały Rady

uchwała nr: 280.XXI.2019

uchwała nr 280.XXI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Częstochowa do międzynarodowego stowarzyszenia o nazwie Shrines of Europe – Stowarzyszenie Miast Sanktuariów Europy

uchwała nr: 279.XXI.2019

uchwała nr 279.XXI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia "Planu adaptacji Miasta Częstochowy do zmian klimatu do roku 2030"

uchwała nr: 278.XXI.2019

uchwała nr 278.XXI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały nr 75.VI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. ........

uchwała nr: 277.XXI.2019

uchwała nr 277.XXI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. ........

uchwała nr: 276.XXI.2019

uchwała nr 276.XXI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

uchwała nr: 275.XXI.2019

uchwała nr 275.XXI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Częstochowa, położona w Częstochowie przy ul. Stawowej 18 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Zarządzenia

zarządzenie nr: 663.2019

zarządzenie nr 663.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 347c i ul. prof. Kazimierza Zarankiewicza

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 664.2019

zarządzenie nr 664.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 662.2019

zarządzenie nr 662.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

zmieniające zarządzenie nr ustanowienia Nagrody Prezydenta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 661.2019

zarządzenie nr 661.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Rynek Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 657.2019

zarządzenie nr 657.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Częstochowie w rejonie ul. gen. Kazimierza Pułaskiego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 658.2019

zarządzenie nr 658.2019

wydane przez PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zamiany lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości położonych w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 67 i ul. Stanisława Wodzickiego 95

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij