W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja XLIX zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2005 rok. (BR.15/XLIX/05)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 504/XXXVII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej w 2005 roku. (BR.1/XLIX/05)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. (BR.2/XLIX/05)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na restrukturyzację zobowiązań podatkowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. (BR.3/XLIX/05)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do jednolitego tekstu statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 588/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.8/XLIX/05)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Zakład Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia” z siedzibą przy Alei Wolności 46 w Częstochowie prawa własności budynku i użytkowania wieczystego gruntu położonego w Krzepicach. (BR.4/XLIX/05)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej dotyczącego likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej. (BR.5/XLIX/05)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz złożenia deklaracji współfinansowania dla zadania: Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Olsztyńskiej w Częstochowie – I etap/zadanie 1-3 (przebudowa trybuny ziemnej, oświetlenie, wykonanie instalacji teletechnicznych) ze środków Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego w ramach instrumentu Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości – II transza. (BR.6/XLIX/05)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz złożenia deklaracji współfinansowania zadania: Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Olsztyńskiej w Częstochowie – I etap/zadanie 4 (wieża sędziowska) ze środków Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego w ramach instrumentu Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości – II transza. (BR.7/XLIX/05)
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji następujących projektów w ramach Konkursu ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin/powiatów województwa śląskiego w ramach działania instrumentu Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne: Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa chodnika z kanałem odwadniającym w ul. Młodości; Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Św. Jana Kantego; Budowa i modernizacja dróg gminnych - Łącznik ul. Przerwy-Tetmajera z ul. Sieroszewskiego. (BR.14/XLIX/05)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Częstochowa wkładu własnego do realizacji projektów w ramach Konkursu ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin/powiatów województwa śląskiego w ramach działania instrumentu Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne, pt.: Małe modernizacje i inwestycje uzupełniające - Budowa chodnika z kanałem odwadniającym w ul. Młodości; Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Św. Jana Kantego; Budowa i modernizacja dróg gminnych - Łącznik ul. Przerwy-Tetmajera z ul. Sieroszewskiego. (BR.9/XLIX/05)
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. „Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu” Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w latach 2004-2006 oraz krajowych środków publicznych. (BR.10/XLIX/05)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Częstochowa wkładu własnego do projektu w ramach działania 2.2. „Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu” Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2004-2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz krajowych środków publicznych. (BR.11/XLIX/05)
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do II etapu Programu łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne, dla zadania pod nazwą: Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny – nawierzchnia, chodniki, place. (BR.12/XLIX/05)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Działania 2.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w latach 2004-2006 pod nazwą „Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (BR.13/XLIX/05)
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B. J.. (BR.16/XLIX/05)
26. Odpowiedzi na interpelacje.
27. Wolne wnioski i oświadczenia.
28. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)
zwołuję
na dzień 19 września (poniedziałek) 2005 roku o godz. 9.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie
XLIX zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Wiesław Wiatrak

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane