W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja XLII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad XLI Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2004 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Częstochowy za rok 2004. (BR. 12/XLII/05)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2005 rok. (BR.10/XLII/05)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia poręczenia pożyczki i kredytu dla Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Częstochowie. (BR.9/XLII/05)
14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w 2005 r. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania wynikające z Programu Ochrony Powietrza polegające na modernizacji systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy. (BR.1/XLII/05)
15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w roku 2005 z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Częstochowy polegających na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych. (BR.2/XLII/05)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów: 1) „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy”, 2) „Regulaminu pracy Komisji Opiniującej”. (BR.3/XLII/05)
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze. (BR.4/XLII/05)
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa. (BR.11/XLII/05)
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w Żłobku Miejskim z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie. (BR.7/XLII/05)
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia i ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej tworzących rachunki dochodów własnych. (BR.8/XLII/05)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2004 roku. (BR.5/XLII/05)
22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy. (BR.6/XLII/05)
23. Odpowiedzi na interpelacje.
24. Wolne wnioski i oświadczenia.
25. Zamknięcie obrad XLII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 21 marca (poniedziałek) 2005 roku o godz. 900 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie XLII zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


Przewodniczący Rady
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane