W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja XXXIX zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Przyjęcie stanowiska w sprawie Pracowniczych Ogrodów Działkowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2004 rok. (BR.15/XXXIX/04)
12. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr 504/XXXVII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej w 2005 roku. (BR.13/XXXIX/04)
13. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programów zdrowotnych. (BR.1/XXXIX/04)
14. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. (BR.2/XXXIX/04)
15. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki HIV/AIDS w mieście Częstochowa na rok 2005. (BR.3/XXXIX/04)
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Częstochowa powierzonego zadania publicznego w zakresie zapewnienia dzieciom oraz osobom dorosłym z terenu innych gmin miejsc w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie oraz Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie. (BR.4/XXXIX/04)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 310/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2004 roku (z późniejszymi zmianami). (BR.10/XXXIX/04)
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miast Częstochowy do zatwierdzenia projektów w ramach działania 1.4. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. (BR.5/XXXIX/04)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Częstochowa wkładu własnego do projektu w ramach działania 1.4. „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. (BR.6/XXXIX/04)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 549/XLI/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Częstochowy. (BR.7/XXXIX/04)
21. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za sprzedaż równoczesną sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym położonym w Częstochowie przy Alei Niepodległości 29 na rzecz jego dotychczasowych najemców. (BR.8/XXXIX/04)
22. Podjecie uchwały w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. (BR.9/XXXIX/04)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału Gminy Miasta Częstochowy w Spółce z o.o. Biuro Usług i Współpracy Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej „PEKAEM” w Warszawie. (BR.11/XXXIX/04)
24. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody. (BR.12/XXXIX/04)
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2005 roku. (BR.14/XXXIX/04)
26. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2005.
27. Odpowiedzi na interpelacje.
28. Wolne wnioski i oświadczenia.
29. Zamknięcie obrad XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)
zwołuję
na dzień 27 grudnia (poniedziałek) 2004 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie
XXXIX zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy (-) Ryszard Szczuka


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane