W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja XLVI zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad XLV Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Wręczenie okolicznościowych dyplomów za długoletni staż pracy samorządowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2005 rok. (BR.1/XLVI/05)
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z nabyciem nieruchomości. (BR.43/XLVI/05)
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (BR.2/XLVI/05)
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności i należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. (BR.3/XLVI/05)
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, skwerowi i rondom w Częstochowie. (BR.44/XLVI/05)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej przy ul. Wielkoborskiej 37/41 w Częstochowie oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.8/XLVI/05)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji t.j. na 28 lutego 2005 r. oraz pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2005 r. do 28 lutego 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w Częstochowie, ul. Wielkoborska 37/41 oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji t.j. na 1 marca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wielkoborskiej 37/41 w likwidacji. (BR.9/XLVI/05)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Orłowskiego 5 w Częstochowie oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.10/XLVI/05)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „COMBI-MED” z siedzibą przy ul. Dekabrystów 17/19 w Częstochowie oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.37/XLVI/05)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego po zlikwidowanym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, przy ul. Łódzkiej 33 w Częstochowie w likwidacji, sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji t.j. na 30 kwietnia 2005 r.(BR.38/XLVI/05)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w likwidacji, przy ul. Księżycowej 5 w Częstochowie, sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji t.j. na 31 maja 2005 r. (BR.34/XLVI/05)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa zobowiązań i należności po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji przy ul. Kopalnianej 4 w Częstochowie, sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji t.j. na 31 maja 2005 r. (BR.36/XLVI/05)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa zobowiązań i należności po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji przy ul. Kopernika 45 w Częstochowie, sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji t.j. na 31 maja 2005 r. (BR.35/XLVI/05)
24. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „COMBI-MED” z siedzibą przy ul. Dekabrystów 17/19 w Częstochowie. (BR.4/XLVI/05)
25. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Orłowskiego 5 w Częstochowie. (BR.5/XLVI/05)
26. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy Alei Pokoju 3 w Częstochowie. (BR.6/XLVI/05)
27. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 34/40 w Częstochowie. (BR.39/XLVI/05)
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 650/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą: 42-208 Częstochowa, ul. Mireckiego 29A. (BR.40/XLVI/05)
29. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej przy ul. Piastowskiej 80/82 w Częstochowie. (BR.7/XLVI/05)
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 52/VI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie odwołania Rady Społecznej Zespołu Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie oraz powołania Rady Społecznej Zespołu Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie zmienionej Uchwałą Nr 437/XXXIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lipca 2004 r. (BR.41/XLVI/05)
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 549/XLI/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Częstochowy (z późn. zm.). (BR.11/XLVI/05)
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu i dzierżawy powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku Miejskiego Szpitala Zespolonego położonym przy ul. Mickiewicza 12 w Częstochowie z przeznaczeniem na działalność medyczną w zakresie schorzeń układu sercowo – naczyniowego i kardiologii inwazyjnej realizowaną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Częstochowskie Regionalne Centrum Chorób Serca i Naczyń im. Polonii Świata Sp. z o.o. (BR.12/XLVI/05)
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 579/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku. (BR.13/XLVI/05)
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. (BR.14/XLVI/05)
35. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi z siedzibą przy ul. Sikorskiego 78/80 w Częstochowie. (BR.15/XLVI/05)
36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 3 przy ul. Focha 55 w Częstochowie. (BR.16/XLVI/05)
37. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych na podbudowie szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Legionów 58 w Szkołę Policealną Nr 5 dla Dorosłych na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej. (BR.17/XLVI/05)
38. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego na podbudowie szkoły ponadpodstawowej wchodzącego w skład Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90 w Szkołę Policealną Nr 3 na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej. (BR.18/XLVI/05)
39. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej na podbudowie szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie przy ul. Prusa 20 w Szkołę Policealną Nr 2 na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej. (BR.19/XLVI/05)
40. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 na podbudowie szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 f w Szkołę Policealną Nr 1 na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej. (BR.20/XLVI/05)
41. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły Administracji Publicznej w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II 126/130 na podbudowie szkoły ponadpodstawowej w Policealną Szkołę Administracji Publicznej na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej. (BR.21/XLVI/05)
42. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Ekonomicznego i Policealnego Studium Turystycznego na podbudowie szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie przy ul. Św. Augustyna 28/30 w Szkołę Policealną Nr 4 na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej. (BR.22/XLVI/05)
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 51/VII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Częstochowy gimnazjów i sieci sześcioletnich szkół podstawowych. (BR.23/XLVI/05)
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa zmienionej uchwałą nr 622/L/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 sierpnia 2001 r. (BR.32/XLVI/05)
45. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości. (BR.33/XLVI/05)
46. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.9/XLV/2005)
47. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Krakowskiej w Częstochowie. (BR.24/XLVI/05)
48. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Kanonierów w dzielnicy Stradom w Częstochowie. (BR.25/XLVI/05)
49. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. (BR.26/XLVI/05)
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 876/LXIV/2002 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia numerów i granic obwodów głosowania. (BR.27/XLVI/05)
51. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” oraz podpisania umowy o wspólnym przedsięwzięciu i umowy o szczególnych obowiązkach partnerów umowy o wspólnym przedsięwzięciu. (BR.28/XLVI/05)
52. Podjęcie uchwały w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, wykonywane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o. (BR.29/XLVI/05)
53. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. (BR.30/XLVI/05)
54. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla Miejskiego Zarządu Dróg. (BR.42/XLVI/05)
55. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. (BR.31/XLVI/05)
56. Odpowiedzi na interpelacje.
57. Wolne wnioski i oświadczenia.
58. Zamknięcie obrad XLVI zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 czerwca (poniedziałek) 2005 roku o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie XLVI zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane