W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja XLIII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad XLII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Przyjęcie stanowiska dotyczącego oddania hołdu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę oraz lokalizację w Częstochowie pomnika poświęconego pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. (BR.20/XLIII/05)
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Miasta Częstochowy. (BR.37/XLIII/05)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.19/XLIII/05)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2005 rok. (BR.1/XLIII/05)
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa – Bobry. (BR.2/XLIII/05)
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. (BR.3/XLIII/05)
17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec-Częstochowa ­ odcinek I. (BR.4/XLIII/05)
18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec-Częstochowa – odcinek II. (BR.5/XLIII/05)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach Programu Pomocy dla Przedsiębiorców „Inwestuj w Częstochowę” na zasadach de minimis. (BR.6/XLIII/05)
20. Podjęcie uchwały w sprawie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury. (BR.7/XLIII/05)
21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 39 przy ul. Sieroszewskiego 16 w Częstochowie. (BR.8/XLIII/05)
22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 40 przy ul. Rapackiego 2 w Częstochowie. (BR.9/XLIII/05)
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Orlej 4/8 w Częstochowie. (BR.10/XLIII/05)
24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 15 i Gimnazjum nr 23 przy ul. Wirażowej 8 w Częstochowie. (BR.11/XLIII/05)
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnej Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Kubiny 10/12 w Częstochowie. (BR.12/XLIII/05)
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 584/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 roku, w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek organizacyjnych, ustalenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia i ustalenia imiennego wykazu jednostek tworzących rachunki dochodów własnych. (BR.13/XLIII/05)
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 583/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa na 2005 rok. (BR.34/XLIII/05)
28. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach. (BR.14/XLIII/05)
29. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącego likwidacji Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Katowicach, działającego jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. (BR.15/XLIII/05)
30. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z samorządem Województwa Śląskiego w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony zdrowia i udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, pn. „Wyposażenie Oddziału Onkologii w WSS Parkitka – sprzęt wysokospecjalistyczny”. (BR.16/XLIII/05)
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 604/XLII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia i ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej tworzących rachunki dochodów własnych. (BR.17/XLIII/05)
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 603/XLII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w Żłobku Miejskim z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie, z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie. (BR.18/XLIII/05)
33. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „WRZOSOWIAK” z siedzibą przy ul. Orkana 61/67A w Częstochowie. (BR.21/XLIII/05)
34. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej ul. Kiedrzyńska 81A, 42-200 Częstochowa. (BR.22/XLIII/05)
35. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 68 w Częstochowie. (BR.23/XLIII/05)
36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „WRZOSOWIAK”, z siedzibą przy ul. Orkana 61/67A w Częstochowie, oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.24/XLIII/05)
37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej ul. Kiedrzyńska 81A, 42-200 Częstochowa, oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.25/XLIII/05)
38. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej, z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 68 w Częstochowie oraz podziału zysku za 2004 r. (BR.26/XLIII/05)
39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, przy ul. Kilińskiego 10 oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.27/XLIII/05)
40. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu 0pieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej, przy Alei Pokoju 3 w Częstochowie oraz podziału zysku za 2004r. (BR.28/XLIII/05)
41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. św. Rocha 250 w Częstochowie, oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych.(BR.29/XLIII/05)
42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, przy ul. Łódzkiej 33 w Częstochowie w likwidacji oraz podziału zysku za 2004 r. (BR.30/XLIII/05)
43. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji przy ul. Kopalnianej 4 w Częstochowie oraz pokrycia straty za 2004 r.(BR.31/XLIII/05)
44. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji ul. Kopernika 45 w Częstochowie oraz podziału zysku za 2004 r.(BR.32/XLIII/05)
45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w likwidacji, przy ul. Księżycowej 5 w Częstochowie oraz pokrycia straty za 2004 r.(BR. 33/XLIII/05)
46. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pod nazwą „Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Częstochowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.(BR.35/XLIII/05)
47. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatnym prawem użytkowania na czas nieoznaczony, zabudowanych nieruchomości stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Częstochowy, będących własnością Gminy Miasta Częstochowy, na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 24. (BR.36/XLIII/05)
48. Przyjęcie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy za rok 2004.
49. Odpowiedzi na interpelacje.
50. Wolne wnioski i oświadczenia.
51. Zamknięcie obrad XLIII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 18 kwietnia (poniedziałek) 2005 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie XLIII zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Przewodniczący Rady
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane