W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja XLV zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad XLIII i XLIV Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 12/II/2002 z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej Przewodniczącego. (BR.3/XLV/05)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy. (BR.4/XLV/05)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2005 rok. (BR.46/XLV/05)
14. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Częstochowy na prawach powiatu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi. (BR.2/XLV/05)
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą: 42-208 Częstochowa, ul. Mireckiego 29A. (BR.27/XLV/05)
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 7a w Częstochowie. (BR.28/XLV/05)
17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Zana 6 w Częstochowie. (BR.29/XLV/05)
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej ul. Michałowskiego 6, 42 - 200 Częstochowa. (BR.30/XLV/05)
19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy Alei Wolności 14 w Częstochowie. (BR.31/XLV/05)
20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. (BR.32/XLV/05)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 34/40 w Częstochowie oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.18/XLV/05)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą 42-208 Częstochowa, ul. Mireckiego 29A oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.19/XLV/05)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej, ul. Michałowskiego 6, 42-200 Częstochowa oraz podziału zysku za 2004 r. (BR.20/XLV/05)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Zana 6 w Częstochowie oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.21/XLV/05)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy Alei Wolności 14 w Częstochowie oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.22/XLV/05)
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej, ul. Powstańców Śląskich 7A w Częstochowie oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.23/XLV.05)
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 80/82 w Częstochowie oraz podziału zysku za 2004 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. (BR.24/XLV/05)
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. i pokrycia straty za rok 2004 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego, przy ul. Wiolinowej 1 w Częstochowie. (BR.34/XLV/05)
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przychodnia" z siedzibą w Częstochowie przy Alei Wolności 46 oraz podziału zysku za 2004 r. (BR.35/XLV/05)
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 777/LIX/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2002 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zmienionego Uchwałą Nr 217/XIX/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 października 2003 roku, Uchwałą Nr 475/XXXV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2004 roku oraz Uchwałą Nr 526/XXXVII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 listopada 2004 roku. (BR.33/XLV/05)
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania Dyrektora Naczelnego Zespołu Szpitali Miejskich w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku od uchwały Rady Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku. (BR.5/XLV/05)
32. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy. (BR.1/XLV/05)
33. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.9/XLV/05)
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 447/XXXIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi zmienionej Uchwałą Nr 585/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 r. (BR.10/XLV/05)
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater" w Częstochowie. (BR.11/XLV/05)
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 543/XLI/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ustalenia słownika nazewnictwa ulic w Częstochowie oraz zasad tworzenia nazw ulic w przyszłości.(BR.12/XLV/05)
37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 25 przy ul. Wittiga 1 w Częstochowie. (BR.13/XLV/05)
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 597/XLVIII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2001 roku, w sprawie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. (BR.14/XLV/05)
39. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 w Częstochowie przy ul. Słowackiego 35 w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 5 w Częstochowie przy ul. Słowackiego 35. (BR.15/XLV/05)
40. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 6 w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142 i włączenia nowo powołanej szkoły do Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.16/XLV/05)
41. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Młodzieży w Częstochowie przy ul. Św. Augustyna 3/7 i włączenia nowo powołanej szkoły do Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie przy ul. Św. Augustyna 3/7. (BR.17/XLV/05)
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa zmienionej uchwałą nr 622/L/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 sierpnia 2001 r. (BR.25/XLV/05)
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 521/XXXVII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów uczelni wyższych zameldowanych na stałe na terenie Miasta Częstochowy. (BR.26/XLV/05)
44. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pod nazwą "Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. (BR.37/XLV/05)
45. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych odcinków dróg (ulic) przebiegających na terenie miasta Częstochowy kategorii dróg powiatowych. (BR.38/XLV/05)
46. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. (BR.39/XLV/05)
47. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. (BR.40/XLV.05)
48. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg (ulic) przebiegających na terenie miasta Częstochowy do kategorii dróg powiatowych. (BR.41/XLV/05)
49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 569/XLI/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie przez Miasto Częstochowa zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja trakcji tramwajowej w mieście Częstochowa". (BR.42/XLV/05)
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 570/XLI/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie przez Miasto Częstochowa zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przyjazna komunikacja autobusowa w mieście Częstochowa". (BR.43/XLV/05)
51. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 571/XLI/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie przez Miasto Częstochowa zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Elektroniczny system informacji - bilet elektroniczny". (BR.44/XLV/05)
52. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. (BR.36/XLV/05)
53. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych typu "segment" położonych w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 43, ul. Pasteura 12, ul Faradaya 60. (BR.45/XLV/05)
54. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M. B.. (BR.6/XLV/05)
55. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A. D.. (BR.7/XLV/05)
56. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana I. K.. (BR.8/XLV/05)
57. Odpowiedzi na interpelacje.
58. Wolne wnioski i oświadczenia.
59. Zamknięcie obrad XLV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 23 maja (poniedziałek) 2005 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie XLV zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)Wiesław Wiatrak

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane