W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja XLVIII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów obrad XLVI i XLVII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Przyjęcie stanowiska w sprawie 25 –lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Waszyngtona 5 w Częstochowie, stanowiącym własność Gminy Miasta Częstochowy. (BR.8/XLVIII/05)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2005 rok. (BR.16/XLVIII/05)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. (BR.11/XLVIII/05)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 737/XLVII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. (BR.15/XLVIII/05)
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Krakowskiej w Częstochowie. (BR.24/XLVI/05)
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82. (BR.1/XLVIII/05)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącego reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach. (BR.2/XLVIII/05)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji tj. na 30 kwietnia 2005 r. oraz pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 kwietnia 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 68 w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji tj. na 1 maja 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 68 w Częstochowie.(BR.3/XLVIII/05)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji tj. na 28 lutego 2005 r., przeznaczenia zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 28 lutego 2005 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej przy ul. Św. Rocha 250 w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji tj. na 1 marca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji, przy ul. Św. Rocha 250 w Częstochowie. (BR.4/XLVIII/05)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji tj. na 30 kwietnia 2005 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych i za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 kwietnia 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Kiedrzyńskiej 81 A w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji tj. na 1 maja 2005 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji z siedzibą przy ul. Kiedrzyńskiej 81A w Częstochowie. (BR.12/XLVIII/05)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji tj. na 30 kwietnia 2005 r. oraz pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 kwietnia 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „Wrzosowiak” z siedzibą przy ul. Orkana 61/67A w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji tj. na 1 maja 2005 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „Wrzosowiak” w likwidacji z siedzibą przy ul. Orkana 61/67A w Częstochowie. (BR.13/XLVIII/05)
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Częstochowa Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie. (BR.5/XLVIII/05)
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 i Gimnazjum Specjalne przy ul. Staszica 10, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa, przedstawicieli organu prowadzącego. (BR.6/XLVIII/05)
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 549/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie uznania za sprzedaż równoczesną sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym położonym w Częstochowie przy Alei Niepodległości 29 na rzecz jego dotychczasowych najemców. (BR.7/XLVIII/05)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (BR.9/XLVIII/05)
26. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gry bingo usytuowanego w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 2. (BR.10/XLVIII/05)
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 491/XXXVI/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 października 2004 roku w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Częstochowy na lata 2004- 2010. (BR.14/XLVIII/05)
28. Odpowiedzi na interpelacje.
29. Wolne wnioski i oświadczenia.
30. Zamknięcie obrad XLVIII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 sierpnia (poniedziałek) 2005 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie XLVIII zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane