W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja LI zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad L Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Przyjęcie stanowiska w sprawie ewentualnej likwidacji Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2005 rok. (BR.21/LI/05)
12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2006 roku. (BR.1/LI/05)
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej w 2006 roku. (BR.2/LI/05)
14. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów w 2006 roku. (BR.3/LI/05)
15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej w 2006 roku. (BR.4/LI/05)
16. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku. (BR.5/LI/05)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. (BR.6/LI/05)
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.15/LI/05)
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Lipie w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29. (BR.7/LI/05)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa na 2006 rok. (BR.8/LI/05)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji, tj. na 30 czerwca 2005 r. oraz pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Orłowskiego 5 w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji, tj. na 1 lipca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji z siedzibą przy ul. Orłowskiego 5 w Częstochowie. (BR.9/LI/05)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji, tj. na 30 czerwca 2005 r. oraz pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „COMBI-MED” z siedzibą przy ul. Dekabrystów 17/19 w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji, tj. na 1 lipca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „COMBI-MED” w likwidacji z siedzibą przy ul. Dekabrystów 17/19 w Częstochowie. (BR.10/LI/05)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji, tj. na 30 czerwca 2005 r., przeznaczenia zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 34/40 w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji, tj. na 1 lipca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 34/40 w Częstochowie. (BR.11/LI/05)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji, tj. na 30 czerwca 2005 r., przeznaczenia zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 7a w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji, tj. na 1 lipca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 7a w Częstochowie. (BR.12/LI/05)
25. Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy Alei Pokoju 3 w Częstochowie, dla którego organem założycielskim jest Gmina Miasto Częstochowa. (BR.19/LI/05)
26. Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 80/82 w Częstochowie, dla którego organem założycielskim jest Gmina Miasto Częstochowa. (BR.20/LI/05)
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 579/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku (z późniejszymi zmianami). (BR.13/LI/05)
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 538/XXXVIII/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniu chronionym i ośrodku interwencji kryzysowej, działających na terenie Częstochowy zmienionej Uchwałą Nr 558/XL/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. (BR.18/LI/05)
29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinach zastępczych. (BR.14/LI/05)
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli dofinansowania przez Miasto Częstochowa zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Bastionu Św. Rocha w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie - przygotowanie i zabezpieczenie przestrzeni na ekspozycję wotów Lecha Wałęsy (w tym pokojowej Nagrody Nobla) przekazanych w hołdzie dla rozpoczętych 25 lat temu przez NSZZ „Solidarność” pokojowych przemian ustrojowych”.(BR.16/LI/05)
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Częstochowy na rok 2005 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (BR.17/LI/05)
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „Nadzieja”. (BR.22/LI/05)
33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. W.. (BR.23/LI/05)
34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B. K.. (BR.24/LI/05)
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. Ś.. (BR.25/LI/05)
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pan J. S.. (BR.26/LI/05)
37. Odpowiedzi na interpelacje.
38. Wolne wnioski i oświadczenia.
39. Zamknięcie obrad LI zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 21 listopada (poniedziałek) 2005 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie LI zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Wiesław Wiatrak

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane