W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja LIV zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów obrad LII i LIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. (BR.10/LIV/06)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2006 rok. (BR.11/LIV/06)
12. Podjęcie uchwały w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa. (BR.12/LIV/06)
13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty na pokrycie kosztów stosowania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską w 2006 roku wykonywaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. (BR.2/LIV/06)
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie. (BR.1/LIV/06)
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Kiedrzyn w rejonie ulic Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie. (BR.7/LIV/06)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa położonej w Częstochowie przy ul. Kusocińskiego 279. (BR.14/LIV/06)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 862/LIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45a. (BR.15/LIV/06)
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 19 przy ul. Orlej 4/8 w Częstochowie. (BR.3/LIV/06)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 413/XXX/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2000 roku w sprawie powołania Samorządowego Ośrodka Doskonalenia z siedzibą w Częstochowie i utworzenia środka specjalnego. (BR.4/LIV/06)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji, tj. na 31 października 2005r., oraz przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji, przy ul. Kiedrzyńskiej 81A w Częstochowie. (BR.5/LIV/06)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji tj. na 30 listopada 2005 r., oraz przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej ul. Michałowskiego 6, 42 – 200 Częstochowa w Likwidacji. (BR.16/LIV/06)
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 10. (BR.6/LIV/06)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 806/L/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 października 2005 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego z siedzibą przy ul. Wiolinowej 1 w Częstochowie. (BR.17/LIV/06)
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Wojewody Śląskiego na rzecz miasta na prawach powiatu Częstochowa w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. 3-go Maja 4. (BR.8/LIV/06)
25. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy. (BR.9/LIV/06)
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. (BR. 13/LIV/06)
27. Odpowiedzi na interpelacje.
28. Wolne wnioski i oświadczenia.
29. Zamknięcie obrad LIV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję na dzień 23 stycznia (poniedziałek) 2006 roku o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie
LIV zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka

Załączniki

Protokół doc, 263 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane