W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja L zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad XLIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2005 rok. (BR.25/L/05)
11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Częstochowy na lata 2005 – 2011. (BR.1/L/05)
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Rząśnia w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29. (BR.2/L/05)
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych z Powiatu Myszkowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.3/L/05)
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych z Powiatu Kłobuckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.4/L/05)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Częstochowie. (BR.20/L/05)
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy pasażowi pieszemu w Częstochowie. (BR.5/L/05)
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie. (BR.6/L/05)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Częstochowie, stanowiących własność miasta na prawach powiatu Częstochowa. (BR.7/L/05)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Wojewody Śląskiego na rzecz miasta na prawach powiatu Częstochowa w drodze darowizny nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Fieldorfa Nila. (BR.8/L/05)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 213/XIX/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 października 2003 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego. (BR.9/L/05)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji tj. na 31 maja 2005 r., pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 maja 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej ul. Michałowskiego 6, 42-200 Częstochowa oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji tj. na 1 czerwca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej ul. Michałowskiego 6, 42-200 Częstochowa w Likwidacji. (BR.10/L/05)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji, tj. na 31 maja 2005 r., przeznaczenia zysku osiągniętego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 maja 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Zana 6 w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji, tj. na 1 czerwca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w Likwidacji z siedzibą przy ul. Zana 6 w Częstochowie. (BR.11/L/05)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji, tj. na 31 maja 2005 r. oraz pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 maja 2005 r. i z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą: 42-208 Częstochowa, ul. Mireckiego 29A oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji, tj. na 1 czerwca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji z siedzibą: 42-208 Częstochowa, ul. Mireckiego 29A. (BR.12/L/05)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji, tj. na 31 maja 2005 r., pokrycia straty z lat ubiegłych i straty za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 maja 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy Alei Wolności 14 w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji, tj. na 1 czerwca 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w likwidacji z siedzibą przy Alei Wolności 14 w Częstochowie. (BR.13/L/05)
25. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego z siedzibą przy ul. Wiolinowej 1 w Częstochowie. (BR.14/L/05)
26. Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 80/82 w Częstochowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy Alei Pokoju 3 w Częstochowie, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Częstochowa. (BR.15/L/05)
27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie do wydawania decyzji w imieniu organu założycielskiego w indywidualnych sprawach dotyczących skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zlokalizowanego przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie, stanowiącego jednostkę organizacyjną Miejskiego Szpitala Zespolonego. (BR.16/L/05)
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 707/XLVI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki zdrowotnej „COMBI-MED” z siedzibą przy ul. Dekabrystów 17/19 w Częstochowie. (BR.21/L/05)
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji tj. na 13 września 2005 r., oraz przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa zobowiązań i należności po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji, przy ul. Św. Rocha 250 w Częstochowie. (BR.22/L/05)
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji, przy ul. Wielkoborskiej 37/41 w Częstochowie, sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji tj. 31 sierpnia 2005 r. (BR.26/L/05)
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 435/XXXIII/2004 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2005 roku w sprawie zasad przeznaczenia majątku po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Częstochowa. (BR.27/L/05)
32. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Częstochowa. (BR.17/L/05)
33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006. (BR.18/L/05)
34. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi „PARTNERSTWO DLA CZĘSTOCHOWY”. (BR.19/L/05)
35. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2006 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Miasta Częstochowy. (BR.23/L/05)
36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych „typu segment” położonych w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 43, ul. Faradaya 60. (BR.24/L/05)
37. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
38. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Miasta Częstochowy.
39. Odpowiedzi na interpelacje.
40. Wolne wnioski i oświadczenia.
41. Zamknięcie obrad L zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 24 października (poniedziałek) 2005 roku o godz. 900 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie L zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

(-) Ryszard Szczuka


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane