W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja LII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad LI Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2005 rok. (BR.8/LII/05)
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 oraz określenia terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. (BR.9/LII/05)
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki HIV/AIDS w mieście Częstochowa na rok 2006. (BR.1/LII/05)
13. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. (BR.2/LII/05)
14. Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy Alei Pokoju 3 w Częstochowie, dla którego organem założycielskim jest Gmina Miasto Częstochowa. (BR.4/LII/05)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji tj. na 31 października 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „WRZOSOWIAK” w likwidacji z siedzibą przy ul. Orkana 61/67A w Częstochowie. (BR.12/LII/05)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji, tj. na 31 października 2005 r., oraz przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 68 w Częstochowie. (BR.13/LII/05)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji tj. na 30 listopada 2005 r., oraz przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa zobowiązań i należności po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji z siedzibą: 42-208 Częstochowa, ul. Mireckiego 29 A. (BR.14/LII/05)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 579/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku (z późniejszymi zmianami). (BR.15/LII/05)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 538/XXXVIII/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniu chronionym i ośrodku interwencji kryzysowej, działających na terenie Częstochowy zmienionej Uchwalą Nr 558/XL/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r i Uchwałą Nr 833/LI/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. (BR.5/LII/05)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu Filharmonii Częstochowskiej. (BR.6/LII/05)
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych „typu segment” położonych w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej, ul. Faradaya, ul. Jasnej. (BR.7/LII/05)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie części terenów Miasta Częstochowa granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (BR.10/LII/05)
23. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 września 2005 roku sygn. akt III SA/Gl 849/050 w sprawie rozpatrzenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Józefa Błaszczecia. (BR.11/LII/05)
24. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Częstochowy na 2006 rok.
25. Odpowiedzi na interpelacje.
26. Wolne wnioski i oświadczenia.
27. Zamknięcie obrad LII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 19 grudnia (poniedziałek) 2005 roku o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie LII zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka

Załączniki

Protokół doc, 479 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane