W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja LIX zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad LVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Pytania radnych.
8. Interpelacje radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Częstochowy czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. (BR.13/LIX/06)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 869/LIV/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa (z późniejszymi zmianami). (BR.9/LIX/06)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2006 rok. (BR.26/LIX/06)
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności i należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. (BR.8/LIX/06)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla Miejskiego Zarządu Dróg. (BR.14/LIX/06)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 51/VII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Częstochowy gimnazjów i sieci sześcioletnich szkół podstawowych. (BR.15/LIX/06)
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Częstochowie przy ul. Czecha 15 i włączenia jej do Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie przy ul. Czecha 15. (BR.2/LIX/06)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 597/XLVIII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. (BR.1/LIX/06)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji, tj. na 31 grudnia 2005 r., oraz przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej w likwidacji z siedzibą: 42-216 Częstochowa, ul. Powstańców Śląskich 7a. (BR.3/LIX/06)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji, tj. na 31 października 2005 roku oraz pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 października 2005 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego z siedzibą przy ul. Wiolinowej 1 w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji, tj. na 1 listopada 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia Psychicznego w likwidacji z siedzibą przy ul. Wiolinowej 1 w Częstochowie. (BR.19/LIX/06)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r. i pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Psychicznego w likwidacji przy ul. Wiolinowej 1 w Częstochowie. (BR.20/LIX/06)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 892/LVI/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przychodnia" z siedzibą przy Alei Wolności 46 w Częstochowie, dla którego organem założycielskim jest Miasto na prawach powiatu Częstochowa. (BR.16/LIX/06)
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia” z siedzibą przy Alei Wolności 46 w Częstochowie. (BR.18/LIX/06)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 848/LII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. (BR.17/LIX/06)
24. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy. (BR.21/LIX/06)
25. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz określenia innych sposobów udokumentowania wykonania ww. obowiązków. (BR.22/LIX/06)
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do nieodpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Częstochowie przy ul. Rejtana 7. (BR.5/LIX/06)
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 447/XXXIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi. (BR.6/LIX/06)
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Częstochowie. (BR.23/LIX/06)
29. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Częstochowy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (BR.24/LIX/06)
30. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. (BR.25/LIX/06)
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. K. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.10/LIX/06)
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E. C. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.11/LIX/06)
33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A. D.. (BR.12/LIX/06)
34. Odpowiedzi na interpelacje.
35. Wolne wnioski i oświadczenia.
36. Zamknięcie obrad LVIII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 22 maja (poniedziałek) 2006 roku o godz. 900 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie LIX zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka

Załączniki

Protokół doc, 342 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane