Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Obowiązuje od 03. 03. 2020 r. do 10. 05. 2020 r.

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 3 marca 2020 r.

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

3) całkowitej niezdolności do pracy;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Częstochowy lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Prezydenta Miasta Częstochowy najpóźniej do 4 maja 2020 r. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury), jeżeli  będzie ono przeprowadzone. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w dniu 15 maja 2020 r.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu, tj. wniosek oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa pobrać można w Urzędzie Miasta Częstochowy - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 200 w godzinach pracy urzędu lub ze strony internetowej www.czestochowa.pl – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020.

Do wniosku należy dołączyć:

1) pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa;

2) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy (nie dotyczy wyborców, który najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat);

3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (nie dotyczy osób ujętych w rejestrze wyborców miasta Częstochowy);

4) kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje).

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Częstochowy upoważnionym przez Prezydenta Miasta Częstochowy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek w tej sprawie lub w innym miejscu na obszarze Częstochowy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej w piątek 8 maja 2020 r. stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Częstochowy, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.


Prezydent Miasta Częstochowy
 
(-) Krzysztof Matyjaszczyk

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij