Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r. o rejestrze wyborców miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Obowiązuje od 03. 03. 2020 r. do 10. 05. 2020 r.

INFORMACJA

Prezydenta Miasta Częstochowy

o rejestrze wyborców miasta Częstochowy

Częstochowa, 3 marca 2020 r.


W Urzędzie Miasta Częstochowy prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy, a także w referendach lokalnych i ogólnokrajowych. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w referendum. Według tych spisów są wydawane karty do głosowania w wyborach i referendach.


Wyborcy są ujęci w rejestrze wyborców według miejsca stałego zamieszkania.

  • Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze miasta są wpisywani z urzędu do rejestru wyborców miasta Częstochowy.
  • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze Częstochowy bez zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający czasowo na obszarze miasta wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.
  • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze Częstochowy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze miasta mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.
  • Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Druki wniosków są udostępniane w Urzędzie Miasta Częstochowy - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 200 w godzinach pracy urzędu lub można je pobrać ze strony internetowej www.czestochowa.pl - poradnik interesanta – kategoria spraw – Rejestr wyborców.

Wyborcy wpisani na własny wniosek do rejestru wyborców Częstochowy korzystają na obszarze miasta Częstochowy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach powszechnych i referendach, bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.

Jeżeli wyborca zameldowany dotychczas na pobyt stały w jednej gminie i wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek w innej gminie zostanie następnie zameldowany na pobyt stały w kolejnej gminie, urząd gminy dotychczasowej lub ostatniego miejsca zamieszkania wyborcy na pobyt stały zawiadamia o tym urząd gminy, w którym wyborca był poprzednio wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, w celu usunięcia informacji dodatkowej o z rejestru wyborców.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców Miasta Częstochowy powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie (mieście), w której jest zameldowany na pobyt stały (stale zamieszkuje), bez dodatkowych czynności zainteresowanego.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje prezydent miasta w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wyborców zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem prezydenta miasta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Prezydent miasta przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, jest obowiązany sprawdzić, w sposób przez siebie ustalony, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze miasta.

Każdy może wnieść na piśmie do Prezydenta Miasta Częstochowy reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców miasta Częstochowy (np. w sprawie pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania osoby, która nie ma prawa wybierania lub nie zamieszkuje w gminie, albo wpisania niewłaściwych danych osobowych wyborcy). Prezydent Miasta Częstochowy załatwia reklamację wydając decyzję, od której zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Częstochowie w terminie 3 dni od otrzymania decyzji.

Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.


Prezydent Miasta Częstochowy
 
(-) Krzysztof Matyjaszczyk

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij