W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Poleskiej wraz z uzasadnieniem.

XML

Treść

Obowiązuje od 02. 06. 2020 r. do 10. 07. 2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Poleskiej wraz z uzasadnieniem.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz Uchwały Nr 261.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Poleskiej wraz z uzasadnieniem,

w dniach od 10 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.,

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno - Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57 w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https://bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 r. na jeden z poniższych sposobów:

  1. przesłać listownie pod jeden z ww. adresów,
  2. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki podawczej Urzędu Miasta Częstochowy – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotem uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej uwagi. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się  na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy, w zakładce Poradnik interesanta – Planowanie przestrzenne - Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składane po wyłożeniu do publicznego wglądu  - Klauzula informacyjna.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), dla sporządzanego projektu zmiany planu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Częstochowy.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie rozpatrzenia uwag zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Zarządzenia.


Z up. Prezydenta Miasta
 
Bartłomiej Sabat
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane