W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki

XML

Treść

Obowiązuje od 12. 06. 2020 r. do 06. 07. 2020 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki


          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Częstochowy Uchwały Nr 389.XXIX.2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki przyjętego Uchwałą Nr 988/LV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2014 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 4890.

Zmiana dotyczy elementów części tekstowej w zakresie:

  • przepisów ogólnych, zawartych w § 4 ust. 1 pkt 3 i w § 5;
  • zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wraz z określeniem ogólnych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zawartych w § 6;
  • minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych, zawartych w § 12 ust. 4;
  • przeznaczenia terenów, zawartych w § 15 ust. 1 oraz w § 27;
  • zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, zawartych  w § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26;

oraz części graficznej dotyczącej:

  • zmiany przeznaczenia terenów 1ZP i 2ZP;
  • zmiany przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolami 11UH, 11MN, 21UH;
  • wyznaczenia, na części terenu oznaczonego symbolem 11MN, nowego terenu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego dotyczące wyłącznie wymienionych powyżej zagadnień w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2020 r. Wnioski wykraczające poza wskazany zakres nie będą przedmiotem rozpatrzenia.

Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miasta Częstochowy na jeden z poniższych sposobów:

  1. przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
  2. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki podawczej Urzędu Miasta Częstochowy – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy, w zakładce Poradnik interesanta – Planowanie przestrzenne - Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu – Klauzula informacyjna.


Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie rozpatrzenia wniosków zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https://bip.czestochowa.pl/, w zakładce Prezydent Miasta – Zarządzenia.Z up. Prezydenta Miasta
 
Bartłomiej Sabat
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane