W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Obwieszczenie w sprawie zmiany uchwały Nr 389.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.

XML

Treść

Obowiązuje od 08. 09. 2020 r. do 02. 10. 2020 r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr 389.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki


            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Częstochowy Uchwały Nr 437.XXXII.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 389.XXIX.2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki przyjętego Uchwałą Nr 988/LV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2014 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 4890.

Zmiana dotyczy elementów części tekstowej w zakresie:

  • przeznaczenia terenu 21UH, zawartych w § 18 ust. 1;
  • zasad kształtowania zabudowy, zawartych w § 29
  • stawek procentowych służących do naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, zawartych w § 31

oraz części graficznej dotyczącej

  • zmiany przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem 15UH.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego dotyczące wyłącznie wymienionych powyżej zagadnień w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2020 r. Wnioski wykraczające poza wskazany zakres nie będą przedmiotem rozpatrzenia.

Wnioski należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy, w zakładce Poradnik interesanta – Planowanie przestrzenne – Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu – Klauzula informacyjna.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie rozpatrzenia wniosków zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https://bip.czestochowa.pl/, w zakładce Prezydent Miasta – Zarządzenia.Z up. Prezydenta Miasta
 
Bartłomiej Sabat
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane