W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Obowiązuje od 30. 04. 2021 r. do 31. 05. 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 i art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 389.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr 437.XXXII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2020 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom, w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 10 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r., 

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno - Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57 w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także  na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona w dniu 17 maja 2021 roku o godz. 13:00 wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w formie wideokonferencji).

Dyskusja publiczna w formie wideokonferencji zostanie przeprowadzona za pomocą BigBlueButton - systemu dostępnego dla uczestników bez opłat i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Do udziału w wideokonferencji konieczna jest przeglądarka internetowa zgodna z tym systemem, zainstalowana na komputerze lub na urządzeniu mobilnym. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji proszone są o przesłanie najpóźniej do dnia 14 maja 2021 r. do godz.12:00 zgłoszenia na adres e-mail: mpup@czestochowa.um.gov.pl podając w jego treści: imię i nazwisko lub nazwę wraz z adresem zamieszkania albo siedziby . 

Na adres poczty elektronicznej zgłaszającego przesłany zostanie link z zaproszeniem do wideokonferencji wraz z instrukcją uczestnictwa. Link do wideokonferencji zostanie udostępniony jedynie osobom zgłoszonym. W przypadku braku zgłoszeń przyjmuje się, że w dyskusji publicznej nikt nie uczestniczył.

Udział w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniania ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania wideokonferencji.

Osoby, które nie mają możliwości udziału w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji mogą kontaktować się z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej – w ramach wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu - po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu: 34 /37 07 888.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2021 r.

Uwagi należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy, w zakładce „Poradnik Interesanta” - Planowanie przestrzenne – Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składane po wyłożeniu do publicznego wglądu.

Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wraz z adresem zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej uwagi.  Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce: Poradnik interesanta – Planowanie przestrzenne – Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składane po wyłożeniu do publicznego wglądu – Klauzula informacyjna.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. 

Zgodnie z art 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Częstochowy.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie rozpatrzenia uwag zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce: „PREZYDENT MIASTA” – Zarządzenia.


Z up. Prezydenta Miasta
Bartłomiej Sabat

Zastępca Prezydenta 

Załączniki

Powiadom znajomego