W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – aktualizacja 2021” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Obowiązuje od 01.12.2021 r. do 22.12.2021 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – aktualizacja 2021” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Działając zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – aktualizacja 2021” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Powyższe dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 01.12.2021 r. do 22.12.2021 r. (w dni robocze) w godz. 8:00 – 15:00 w siedzibie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 416 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 3707 616. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy https:/bip.czestochowa.pl w zakładce Urząd Miasta/Tablica ogłoszeń .

Zgodnie z art. 19 ust. 6, 7 i 8 ustawy Prawo energetyczne oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać uwagi i wnioski do projektu „Założeń...” oraz do „Prognozy...” w terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu, tj. do dnia 22.12.2021 r.:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: iz@czestochowa.um.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Informacja powinna zawierać: imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania lub imię i nazwisko przedstawiciela jednostki organizacyjnej wraz z nazwą i adresem siedziby oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy https:/bip.czestochowa.pl w zakładce Urząd Miasta/Tablica ogłoszeń w pliku formularz_zglaszania_uwag_PZ.doc .

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13.

Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej uwagi lub wniosku. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy w klauzuli informacyjnej będącej elementem formularza do wypełnienia o którym mowa powyżej.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu „Założeń…”, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminie podanych powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest:
- Rada Miasta Częstochowy - do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – aktualizacja 2021”,
- Prezydent Miasta Częstochowy - do „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Prezydenta Miasta
Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Załączniki

Powiadom znajomego