W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XIX zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271).

zwołuję

na dzień 27 października (poniedziałek) 2003 roku o go ...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271).

zwołuję

na dzień 27 października (poniedziałek) 2003 roku o godz. 9 00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XIX zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad XVIII Sesji Rady Miasta.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje i pytania radnych.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Miasta Częstochowy (BR.18/XIX/03).
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego Nr 1 z siedzibą przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie, Żłobka Miejskiego Nr 2 z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie i Żłobka Miejskiego Nr 3 z siedzibą przy ul. Focha 71a w Częstochowie oraz utworzenia Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie i nadania statutu (BR.13/XIX/03).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Częstochowy do stowarzyszenia pod nazwą Częstochowska Organizacja Turystyczna (BR.8/XIX/03).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Zarządu Dróg (BR.10/XIX/03).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 97/XI/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 maja 1999 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu środkami gminnego transportu zbiorowego w Częstochowie (BR.11/XIX/03).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (BR.1/XIX/03).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XIV/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 6 września 1999 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XIV/95 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie utworzenia dzielnic i przyjęcia Statutu Rad Dzielnic (BR.2/XIX/03).
17. Podjęcie uchwały w sprawie budowy Pomnika Orląt Lwowskich (BR.3/XIX/03).
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Przyrów w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29 (BR.4/XIX/03).
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Kruszyna w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29 (BR.5/XIX/03).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dofinansowania zadania „budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 27, ul. Rozdolna 5 w Częstochowie” (BR.7/XIX/03).
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 14 (BR.6/XIX/03).
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego (BR.9/XIX/03).
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą: 42-202 Częstochowa, Nadrzeczna 34/40 (BR.12/XIX/03).
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, 42-228 Częstochowa, Łódzka 33 (BR.14/XIX/03).
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do jednolitego tekstu statutu Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia” Al. Wolności 46 w Częstochowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 810/LXI/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Lecznictwa i Profilaktyki „Nasza Przychodnia” Al. Wolności 46 w Częstochowie (BR.15/XIX/03).
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 777/LIX/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie (BR.16/XIX/03).
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej przy ul. Zana 6 w Częstochowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 628/L/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska przy ul. Zana 6 w Częstochowie, zmienionego Uchwałą Nr 718/LVIII/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2002 r. (BR.17/XIX/03).
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2003 rok (BR.19/XIX/03).
29. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Miasta na temat oświadczeń majątkowych radnych.
30. Przedstawienie informacji Prezydenta Miasta dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
31. Odpowiedzi na interpelacje.
32. Wolne wnioski i oświadczenia.
33. Zamknięcie obrad XIX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący Rady Miasta
(-) Ryszard Szczuka

Powiadom znajomego