Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję


na dzień 2 lipca (czwartek) 2015 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XIII zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031. (BR.20.XIII.15)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015. (BR.23.XIII.15)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2014 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.7.XIII.15)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem  odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Sobuczynie. (BR.22.XIII.15)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym. (BR.18.XIII.15)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. (BR.17.XIII.15)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Częstochowy. (BR.9.XIII.15)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.11.XIII.15)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Dźbów i Błeszno, w rejonie ulic: Malowniczej, Powstańców Warszawy, Żyznej oraz granicy administracyjnej miasta. (BR.10.XIII.15)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych miasta Częstochowy. (BR.13.XIII.15)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.16.XIII.15)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 671/LII/2001 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (z późn. zm.). (BR.24.XIII.15)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. (BR.6.XIII.15)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa (z późniejszymi zmianami). (BR.21.XIII.15)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego imienia Szkole Podstawowej nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Zygmunta Berlinga przy ul. Schillera 5 w Częstochowie. (BR.14.XIII.15)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie. (BR.12.XIII.15)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 902/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020.(BR.8.XIII.15)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy. (BR.19.XIII.15)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Częstochowie. (BR.5.XIII.15)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. (BR.15.XIII.15)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. (BR.1.XIII.15)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Panów M. Ł. oraz J. O. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. (BR.2.XIII.15)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. R. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w Częstochowie. (BR.3.XIII.15)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. R. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektora MZDiT w Częstochowie. (BR.4.XIII.15)
34.    Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie harmonogramu prac modernizacyjnych na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” związanych z wypełnieniem norm licencyjnych PZPN.
35.    Interpelacje radnych.
36.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
37.    Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół pdf, 754 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij