Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

zwołuję


na dzień 29 października (czwartek) 2015 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XVI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych w roku 2015.
7.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Miasta Częstochowy złożonych w roku 2015.
9.    Pytania radnych.
10.    Wystąpienia zaproszonych gości.
11.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031. (BR.17.XVI.15)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015. (BR.16.XVI.15)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.(BR.12.XVI.15)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 65.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2015 roku (z późniejszymi zmianami). (BR.11.XVI.15)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. (BR.18.XVI.15)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 53.VIII.2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.22.XVI.15)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do realizacji projektu pn.: ,,Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (BR.15.XVI.15)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasto Częstochowa przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 mieszczącego się w budynku przy ul. Krasińskiego 9. (BR.13.XVI.15)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasto Częstochowa przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 28 mieszczącego się w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 13A. (BR.14.XVI.15)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, pomiędzy ulicami: Okulickiego, Św. Rocha i Św. Krzysztofa (BR.9.XVI.15)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie ulicy św. Barbary (BR.8.XVI.15)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. (BR.6.XVI.15)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Rynku Wieluńskiego oraz Alei Jana Pawła II. (BR.7.XVI.15)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Trzech Wieszczów w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja. (BR.19.XVI.15)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka - Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.(BR.5.XVI.15)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry usytuowanego w Częstochowie przy Alei Kościuszki 1. (BR.10.XVI.15)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji „pomnika-tablicy” znajdującego się na Skwerze Solidarności w Częstochowie. (BR.1.XVI.15)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji „pomnika-tablicy” znajdującego się przy ul. Bolesława Prusa – róg ul. Karola Irzykowskiego w Częstochowie. (BR.2.XVI.15)
30.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.
31.    Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu. (BR.20.XVI.15)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. (BR.21.XVI.15)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. B. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.3.XVI.15)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K. M. i Pana A. Ł. na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. (BR.4.XVI.15)
35.    Interpelacje radnych.
36.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
37.    Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół pdf, 560 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij