Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję

na dzień 23 czerwca (czwartek) 2016 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXVI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. (BR.1.XXVI.16)
11.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 dla Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.2.XXVI.16)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031. (BR.12.XXVI.16)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016. (BR.13.XXVI.16)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. (BR.5.XXVI.16)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy. (BR.14.XXVI.16)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku o podział zysku za 2015 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.8.XXVI.16)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie w pobliżu ul. Hetmańskiej. (BR.15.XXVI.16)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Bohaterów Katynia. (BR.16.XXVI.16)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa na nieruchomości stanowiące własność oraz będące w użytkowaniu wieczystym „OPERATOR ARP” Sp. z o.o. (BR.17.XXVI.16)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej. (BR.18.XXVI.16)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Lisiniec, pomiędzy ulicami: Wręczycką, Kaszubską, Sieradzką i Bełchatowską. (BR.6.XXVI.16)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Okulickiego, Bialskiej i Pasażu Stasieckiego. (BR.7.XXVI.16)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Częstochowy do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. (BR.19.XXVI.16)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu. (BR.20.XXVI.16)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. (BR.21.XXVI.16)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa. (BR.22.XXVI.16)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Częstochowy.(BR.4.XXVI.16)
28.    Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5 w Częstochowie. (BR.11.XXVI.16)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5 w Częstochowie. (BR.9.XXVI.16)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5 do Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 9/11. (BR.10.XXVI.16)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego społecznika, wychowawcy dzieci i młodzieży, wybitnego trenera Rakowa Częstochowa Zbigniewa Dobosza. (BR.3.XXVI.16)
32.    Interpelacje radnych.
33.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
34.    Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół pdf, 548 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij