Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

na dzień 27 października (czwartek) 2016 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXX zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Sprawozdanie Prezydenta Miasta z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w roku 2016.
7.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Miasta Częstochowy złożonych w roku 2016.
9.    Informacja Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 dokonanych zarządzeniami Prezydenta w okresie pomiędzy sesjami Rady Miasta.
10.    Pytania radnych.
11.    Wystąpienia zaproszonych gości.
12.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031. (BR.27.XXX.16)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016. (BR.18.XXX.16)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku. (BR.12.XXX.16)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej w 2017 roku. (BR.14.XXX.16)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku. (BR.13.XXX.16)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta Częstochowy. (BR.6.XXX.16)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (BR.2.XXX.16)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. (BR.11.XXX.16)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (BR.25.XXX.16)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.(BR.16.XXX.16)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Częstochowie. (BR.24.XXX.16)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Częstochowie. (BR.30.XXX.16)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Nowaka-Jeziorańskiego. (BR.22.XXX.16)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Sejmowej. (BR.28.XXX.16)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Parczyńskiego. (BR.26.XXX.16)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Walentynowicz. (BR.23.XXX.16)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Częstochowie, bocznej od ul. Polnej. (BR.21.XXX.16)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie (BR.20.XXX.16)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie (BR.29.XXX.16)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie (BR.33.XXX.16)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie. (BR.19.XXX.16)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy Alei Pokoju oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.3.XXX.16)
35.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Częstochowa, położonej przy ul. Przejazdowej w Częstochowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.15.XXX.16)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej przy ul. Obrońców Westerplatte w Częstochowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.17.XXX.16)
37.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2016 roku. (BR.1.XXX.16)
38.    Podjęcie uchwały w sprawie zawierania porozumień międzygminnych o kierowaniu osób zamieszkałych na terenie innych gmin do Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie. (BR.4.XXX.16)
39.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Częstochowy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. (BR.32.XXX.16)
40.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2020. (BR.31.XXX.16)
41.    Rozpatrzenie i przyjęcie informacji na temat opracowania „Polityka mieszkaniowa Częstochowy”.
42.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświaty. (BR.9.XXX.16)
43.    Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie stosowania się władz Miasta Częstochowy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. (BR.10.XXX.16)
44.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Częstochowy świadczenia pieniężnego – „bonu opiekuńczego”. (BR.4.XXIX.16)
45.    Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Radnych Miasta Częstochowy. (BR.7.XXX.16)
46.    Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie opłat i ulg za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Częstochowa. (BR.5.XXX.16)
47.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz wyboru jej Przewodniczącego. (BR.8.XXX.16)
48.    Interpelacje radnych.
49.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
50.    Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół pdf, 1.41 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij