W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

na dzień 23 lutego (czwartek) 2017 roku o godz. 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXXVI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z obrad XXXIII i XXXIV Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017 – 2031. (BR.22.XXXVI.17)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017. (BR.21.XXXVI.17)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładami budżetowymi. (BR.25.XXXVI.17)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. (BR.11.XXXVI.17)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków energetycznych.  (BR.1.XXXVI.17)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń. (BR.9.XXXVI.17)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Częstochowskie Centrum Świadczeń. (BR.10.XXXVI.17)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. (BR.37.XXXVI.17)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sobuczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. (BR.32.XXXVI.17)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sobuczynie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Częstochowa. (BR.31.XXXVI.17)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie miasta Częstochowy. (BR.34.XXXVI.17)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (BR.35.XXXVI.17)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.33.XXXVI.17)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.29.XXXVI.17)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż miasto Częstochowa lub osoby fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. (BR.5.XXXVI.17)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowę. (BR.7.XXXVI.17)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. (BR.8.XXXVI.17)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. (BR.19.XXXVI.17)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa. (BR.15.XXXVI.17)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa. (BR.12.XXXVI.17)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Miejskiej prowadzonej przez Gminę Miasto Częstochowa. (BR.13.XXXVI.17)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2017 r. (BR.38.XXXVI.17)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2017r. dla osób fizycznych oraz osób prawnych na przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Częstochowy. (BR.26.XXXVI.17)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2017 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. (BR.27.XXXVI.17)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2017 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,  polegających na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. (BR.28.XXXVI.17)
35.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Częstochowie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. (BR.16.XXXVI.17)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2017 rok. (BR.30.XXXVI.17)
37.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Częstochowy na lata 2014 - 2020”. (BR.36.XXXVI.17)
38.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Rejtana 7 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.18.XXXVI.17)
39.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Michałowskiego 4. (BR.4.XXXVI.17)
40.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie u zbiegu ul. Popiełuszki i Alei Najświętszej Maryi Panny. (BR.23.XXXVI.17)
41.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej. (BR.24.XXXVI.17)
42.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie u zbiegu Alei Jana Pawła II 50 i Alei Armii Krajowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.3.XXXVI.17)
43.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta. (BR.2.XXXVI.17)
44.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Tysiąclecie i Północ, obejmującego rejon Promenady Czesława Niemena, pomiędzy ulicami: Kiedrzyńską i Kukuczki. (BR.20.XXXVI.17)
45.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z transportu dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy. (BR.14.XXXVI.17)
46.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy na rok 2017. (BR.17.XXXVI.17)
47.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani I. G. na działania Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie. (BR.6.XXXVI.17)
48.    Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy dotycząca odszkodowań lub wykupu nieruchomości z powodu niemożności korzystania z nich w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem oraz zwrotem odszkodowań i ustalonych opłat w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego
49.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2016 rok.
50.    Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego w roku 2016.
51.    Informacja dotycząca „Stanu sanitarnego miasta Częstochowy w 2016 r.”.
52.    Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy na temat  planowanej budowy parku wodnego przy ulicy Dekabrystów.
53.    Interpelacje radnych.
54.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
55.    Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół pdf, 1.25 MB

Powiadom znajomego