Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

IV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm)

zwołuję

na dzień 20 grudnia (czwartek) 2018 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

IV zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6.    Wystąpienia zaproszonych gości.
7.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.(BR.4.IV.18)
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy. (BR.21.IV.18)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018-2033.(BR.5.IV.18)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018.(BR.6.IV.18)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033.(BR.2.III.18)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 (BR.1.III.18)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku (z późn. zm.). (BR.7.IV.18)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2019 roku.(BR.8.IV.18)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 727.XLVIII.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2018 r.(BR.9.IV.18)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2019 r.(BR.10.IV.18)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.(BR.11.IV.18)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.(BR.12.IV.18)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta Częstochowy.(BR.13.IV.18)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. (BR.22.IV.18)
22.    Podjęcie uchwały sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 r.(BR.14.IV.18)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023.(BR.15.IV.18)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.(BR.16.IV.18)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa zadania publicznego Gminy Mierzęcice w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Mierzęcice.(BR.17.IV.18)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie (M. Biegańskiej).(BR.3.IV.18)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 12 przy ul. Broniewskiego 18 w Częstochowie.(BR.18.IV.18)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.(BR.19.IV.18)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.(BR.20.IV.18)
30.    Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Częstochowy.(BR.2.IV.18)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.II.2018  Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy.(BR.1.IV.18)
32.    Zapytania i interpelacje radnych.
33.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
34.    Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zdzisław Wolski


Załączniki

Autopoprawka pdf, 68.79 MB metryczka
Protokół pdf, 1.15 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij