Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm)

zwołuję

na dzień 28 lutego (czwartek) 2019 roku o godz. 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

VI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad IV i V sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Wystąpienia zaproszonych gości.
8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.(BR.12.VI.19)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033.(BR.16.VI.19)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019.(BR.17.VI.19)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie  zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2019r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.(BR.9.VI.19)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2019 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną  powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.(BR.10.VI.19)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2019 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub  służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie  miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.(BR.11.VI.19)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy.(BR.6.VI.19)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 744.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. (BR.18.VI.19)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 503.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Miejskiej prowadzonej przez Gminę Miasto Częstochowa.(BR.15.VI.19)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Orkana 56 a.(BR.19.VI.19)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Miasto Częstochowa położonych w Częstochowie przy ul. Boya-Żeleńskiego 4, ul. Jana III Sobieskiego 3a, Alei Wolności 44. (BR.20.VI.19)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty za dany rok za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (BR.21.VI.19)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie nazw ulic w Częstochowie. (BR.22.VI.19)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy.(BR.5.VI.19)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 188/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Częstochowa. (BR.23.VI.19)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z części drzew wchodzących w skład pomnika przyrody, jednogatunkowej alei brzozowej zlokalizowanej w ciągu ulicy Bialskiej w Częstochowie.(BR.8.VI.19)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Częstochowy w latach 2019-2021.(BR.13.VI.19)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie poprzez przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Janowie przy ul. Przyrowskiej.(BR.7.VI.19)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.24.VI.19)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.(BR.14.VI.19)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego. (BR.25.VI.19)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Miasta Częstochowa.(BR.26.VI.19)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Częstochowy.(BR.3.VI.19)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy na rok 2019.(BR.4.VI.19)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7.II.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej Przewodniczącego.(BR.1.VI.19)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.II.2018  Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.2.VI.19)
35.    Zapytania i interpelacje radnych.
36.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
37.    Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław WolskiZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij