W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm)

zwołuję

na dzień 14 marca (czwartek) 2019 roku o godz. 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

VIII zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
5.    Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Wystąpienia zaproszonych gości.
8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2018 rok.
10.    Informacja dotycząca działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego w roku 2018.
11.    Informacja dotycząca stanu sanitarnego miasta Częstochowy w 2018 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033.(BR.6.VIII.19)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019.(BR.7.VIII.19)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku.(BR.8.VIII.19)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 460/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielone w postaci usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.(BR.9.VIII.19)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Ostatniej i ul. Wilgowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.(BR.10.VIII.19)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Korczaka. (BR.11.VIII.19)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie w pobliżu ul. Wczasowej. (BR.12.VIII.19)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Miasto Częstochowa położonych w Częstochowie przy ul. Boya-Żeleńskiego 4, ul. Jana III Sobieskiego 3a, Alei Wolności 44. (BR.20.VI.19)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ, w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Meliorantów i Połanieckiej.(BR.13.VIII.19)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 197.XVII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Stare Miasto i Zawodzie-Dąbie, pomiędzy ulicą Krakowską i Aleją Wojska Polskiego. (BR.14.VIII.19)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.(BR.1.VIII.19)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulic w Częstochowie oraz likwidacji nazw ulic nieistniejących w terenie. (BR.15.VIII.19)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic w Częstochowie.(BR.16.VIII.19)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie nazw ulic w Częstochowie.(BR.17.VIII.19)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 31 w Częstochowie.(BR.18.VIII.19)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.(BR.19.VIII.19)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.(BR.20.VIII.19)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.21.VIII.19)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2019 rok.(BR.3.VIII.19)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie miasta Częstochowy na 2019 rok. (BR.22.VIII.19)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego. (BR.25.VI.19)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Miasta Częstochowa.(BR.26.VI.19)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Częstochowy.(BR.3.VI.19)
35.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry usytuowanego w Częstochowie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2.(BR.2.VIII.19)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.(BR.4.VIII.19)   
37.    Podjęcie uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.(BR.5.VIII.19)  
38.    Zapytania i interpelacje radnych.
39.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
40.    Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski


Załączniki

Protokół pdf, 859 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane