Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2019 r., poz. 506)

zwołuję

na dzień 16 maja (czwartek) 2019 roku o godz. 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad VIII, IX i X sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Wystąpienia zaproszonych gości.
8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9.    Debata nad raportem o stanie miasta oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania.(BR.14.XI.19)
10.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. (BR.1.XI.19)
11.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 dla Prezydenta Miasta Częstochowy.(BR.2.XI.19)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033.(BR.11.XI.19)  
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019.(BR.12.XI.19)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy.(BR.20.XI.19)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.(BR.21.XI.19)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(BR.19.XI.19)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności.(BR.18.XI.19)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.(BR.17.XI.19)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Sobuczynie.(BR.22.XI.19)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli, określenia kierunków i ustalenia wytycznych działań mających na celu przystąpienie do realizacji projektu „Częstochowa bez plastiku”.(BR.10.XI.19)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Częstochowy w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.(BR.6.XI.19)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Częstochowy.(BR.7.XI.19)
23.    Rozpatrzenie „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018”.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.(BR.4.XI.19)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.(BR.16.XI.19)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Legionów 23. (BR.15.XI.19)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec-Częstochowa – odcinek II.(BR.5.XI.19)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 78.VI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Częstochowy w latach 2019-2021. (BR.23.XI.19)
29.    Podjęcie uchwały  w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. (BR.8.XI.19)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Częstochowa na lata 2019-2020.(BR.13.XI.19)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego.(BR.24.XI.19)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 747/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie.(BR.9.XI.19)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.II.2018  Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.3.XI.19)
34.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
35.    Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski


Załączniki

Protokół pdf, 455 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij