W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2019 r., poz. 506)

zwołuję

na dzień 18 czerwca (wtorek) 2019 roku o godz. 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XIII zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z obrad XI i XII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Wystąpienia zaproszonych gości.
8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9.    Informacja Marszałka Województwa Śląskiego oraz przedstawiciela Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie na temat aktualnej sytuacji szpitala oraz planów rozwoju i restrukturyzacji.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033.(BR.18.XIII.19)  
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019.(BR.19.XIII.19)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 791/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. (BR.14.XIII.19)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Wojska Polskiego. (BR.11.XIII.19)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Poleskiej. (BR.7.XIII.19)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Bór 61. (BR.5.XIII.19)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej. (BR.6.XIII.19)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.  (BR.3.XIII.19)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic: Legionów, Podmokłej, Marysia i Wilgotnej. (BR.4.XIII.19)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 338.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.(BR.20.XIII.19)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 229.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2016-2020”.(BR.21.XIII.19)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.(BR.22.XIII.19)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 418.XXXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa.(BR.8.XIII.19)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców metodycznych, konsultantów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa.(BR.17.XIII.19)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. (BR.9.XIII.19)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.(BR.25.XIII.19)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.(BR.10.XIII.19)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(BR.23.XIII.19)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności.(BR.24.XIII.19)
29.    Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie.  (BR.26.XIII.19)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie obniżenia opłaty marszałkowskiej z tytułu składowania odpadów.(BR.12.XIII.19)
31.    Informacja Prezydenta Miasta na temat sprawozdania finansowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na koniec roku 2018.
32.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wniosku o podziale zysku za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie.(BR.13.XIII.19)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2018 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.(BR.15.XIII.19)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.(BR.16.XIII.19)
35.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.(BR.1.XIII.19)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.(BR.2.XIII.19)
37.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
38.    Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski


Załączniki

Protokół pdf, 467 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane