W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.)

zwołuję

na dzień 21 listopada (czwartek) 2019 roku o godz. 13.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XX zwyczajną Sesję

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Złożenie ślubowania przez radną Iwonę Zbrojkiewicz.
3.    Powołanie sekretarzy obrad.
4.    Zmiany w porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy. (BR.1.XX.19)  
12.    Prezentacja projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2020. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2033.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033. (BR.4.XX.19)  
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019. (BR.5.XX.19)  
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku. (BR.6.XX.19)  
16.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Częstochowy. (BR.7.XX.19)  
17.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary położone w Częstochowie, w dzielnicach: Lisiniec, Gnaszyn-Kawodrza oraz Stradom. (BR.8.XX.19)  
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Poleskiej. (BR.9.XX.19
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec-Częstochowa – odcinek II. (BR.10.XX.19)  
20.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.11.XX.19)  
21.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 347c i ul. prof. Kazimierza Zarankiewicza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.12.XX.19)  
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (BR.13.XX.19)  
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 485/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2012 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie”. (BR.14.XX.19)  
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Blachownia o kierowaniu osób zamieszkałych na jej terenie do Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie. (BR.15.XX.19)  
25.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.16.XX.19)  
26.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. (BR.17.XX.19)  
27.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18.II.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.3.XX.19)  
28.    Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (BR.2.XX.19)  
29.    Informacja Prezydenta Miasta na temat sytuacji Stowarzyszenia Kupców Targowiska Wały Dwernickiego.
30.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
31.    Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Jolanta Urbańska

Załączniki

Protokół pdf, 370 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane