W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XXVII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy - POSIEDZENIE ODWOŁANE

XML

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.)

zwołuję

na dzień 19 marca (czwartek) 2020 roku o godz. 12.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXVII zwyczajną Sesję

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXV i XXVI sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Informacja dotycząca stanu sanitarnego miasta Częstochowy w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.3.XXVII.20)  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.17.XXVII.20)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (BR.16.XXVII.20)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia cmentarzy od podatku od nieruchomości. (BR.15.XXVII.20)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy. (BR.5.XXVII.20)
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 465/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej wnoszenia. (BR.11.XXVII.20)
17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, pomiędzy ulicami: Bohaterów Katynia, Długą, Aleją Wojska Polskiego i torami kolejowymi. (BR.1.XXVII.20)
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie,  w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulic: Warszawskiej i Rząsawskiej. (BR.2.XXVII.20)
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa. (BR.13.XXVII.20)
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Samorządowego Ośrodka Doskonalenia z siedzibą w Częstochowie i utworzenia środka specjalnego. (BR.10.XXVII.20)
21. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Częstochowie do Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie przy ul. św. Augustyna 3/7. (BR.6.XXVII.20)
22. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Częstochowie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Przechodniej 11/15. (BR.9.XXVII.20)
23. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Częstochowie do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie przy Alei Niepodległości 16/18. (BR.7.XXVII.20)
24. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Częstochowie do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie przy ul. Stanisława Worcella 1. (BR.8.XXVII.20)
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biura Finansów Oświaty. (BR.12.XXVII.20)
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Biura Finansów Oświaty. (BR.14.XXVII.20)
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 15 w Częstochowie. (BR.18.XXVII.20)
28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Samorządy dla Żużla”. (BR.4.XXVII.20)
29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie miasta Częstochowy na 2020 rok. (BR.19.XXVII.20)
30. Informacja Prezydenta  Miasta Częstochowy nt. przyczyn opóźnień w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz działań zmierzających do rozwiązania powstałych z tego tytułu problemów osób niepełnosprawnych.
31. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
32. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane