W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XXVII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.)

zwołuję

na dzień 26 marca (czwartek) 2020 roku o godz. 13.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXVII zwyczajną Sesję

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z obrad XXV i XXVI sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Informacja dotycząca stanu sanitarnego miasta Częstochowy w 2019 r.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.3.XXVII.20)  
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.17.XXVII.20)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 303.XXIII.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. (BR.24.XXVII.20)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia cmentarzy od podatku od nieruchomości. (BR.15.XXVII.20)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy. (BR.5.XXVII.20)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 465/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej wnoszenia. (BR.11.XXVII.20)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (BR.16.XXVII.20)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, pomiędzy ulicami: Bohaterów Katynia, Długą, Aleją Wojska Polskiego i torami kolejowymi. (BR.1.XXVII.20)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie,  w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulic: Warszawskiej i Rząsawskiej. (BR.2.XXVII.20)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Poleskiej. (BR.22.XXVII.20)
21.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa. (BR.13.XXVII.20)
22.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Samorządowego Ośrodka Doskonalenia z siedzibą w Częstochowie i utworzenia środka specjalnego. (BR.10.XXVII.20)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Częstochowie do Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie przy ul. św. Augustyna 3/7. (BR.6.XXVII.20)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Częstochowie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Przechodniej 11/15. (BR.9.XXVII.20)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Częstochowie do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie przy Alei Niepodległości 16/18. (BR.7.XXVII.20)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Częstochowie do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie przy ul. Stanisława Worcella 1. (BR.8.XXVII.20)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Biura Finansów Oświaty. (BR.12.XXVII.20)
28.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Biura Finansów Oświaty. (BR.14.XXVII.20)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 15 w Częstochowie. (BR.18.XXVII.20)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Sobuczynie. (BR.20.XXVII.20)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.21.XXVII.20)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Samorządy dla Żużla”. (BR.4.XXVII.20)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Częstochowy ze stowarzyszenia pod nazwą „Forum Rewitalizacji” z siedzibą w Krakowie. (BR.23.XXVII.20)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie miasta Częstochowy na 2020 rok. (BR.19.XXVII.20)
35.    Informacja Prezydenta  Miasta Częstochowy nt. przyczyn opóźnień w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz działań zmierzających do rozwiązania powstałych z tego tytułu problemów osób niepełnosprawnych.
36.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
37.    Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny

Załączniki

Protokół pdf, 15.48 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane