W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XXIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Wersja strony w formacie XML

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2020 r., poz. 713)

zwołuję

na dzień 21 maja (czwartek) 2020 roku o godz. 12.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXIX zwyczajną Sesję

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z następującym porządkiem obrad:
    1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
    2. Powołanie sekretarzy obrad.
    3. Zmiany w porządku obrad.
    4. Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta Częstochowy.
    5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
    6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
    7. Wystąpienia zaproszonych gości.
    8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
    9. Debata nad raportem o stanie miasta oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania. (BR.20.XXIX.20)  
    10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. (BR.3.XXIX.20)  
    11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 dla Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.4.XXIX.20)  
    12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie za 2019 rok.
    13. Rozpatrzenie sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
    14. Rozpatrzenie „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019”.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.21.XXIX.20)  
    16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.22.XXIX.20)
    17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku. (BR.9.XXIX.20)  
    18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Częstochowa oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. (BR.18.XXIX.20)  
    19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu rzeczowego. (BR.7.XXIX.20)  
    20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Karola Szymanowskiego. (BR.15.XXIX.20)  
    21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a. (BR.6.XXIX.20)  
    22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w pobliżu ul. Poleskiej. (BR.8.XXIX.20)  
    23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. (BR.19.XXIX.20)  
    24. Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Wilsona i Warszawskiej. (BR.10.XXIX.20)  
    25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki. (BR.11.XXIX.20)  
    26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w Częstochowie, w dzielnicy Ostatni Grosz, w rejonie ulic: Bór i Równoległej. (BR.12.XXIX.20)  
    27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach: Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmującego fragmenty dolin: rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką. (BR.14.XXIX.20)  
    28. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej. (BR.13.XXIX.20)  
    29. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy. (BR.16.XXIX.20)  
    30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. (BR.5.XXIX.20)  
    31. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Częstochowy do sieci European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions Polis - MIASTA I REGIONY NA RZECZ POLEPSZENIA TRANSPORTU. (BR.17.XXIX.20)  
    32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. (BR.1.XXIX.20)  
    33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Częstochowie. (BR.2.XXIX.20)  
    34. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
    35. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

(-)  Zbigniew Niesmaczny

Załączniki

Protokół pdf, 49.2 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane