W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XXXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Wersja strony w formacie XML

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2020 r., poz. 713)

zwołuję

na dzień 27 sierpnia (czwartek) 2020 roku o godz. 12.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXXII zwyczajną Sesję

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad
4.    Przyjęcie protokołów z obrad XXX i XXXI sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Wystąpienia zaproszonych gości.
8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.1.XXXII.20)  
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.2.XXXII.20)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (BR.3.XXXII.20)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. (BR.4.XXXII.20)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie obowiązkowych zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej. (BR.5.XXXII.20)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sobuczynie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Częstochowa. (BR.6.XXXII.20)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. (BR.7.XXXII.20)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego projektu pn.: „Odwodnienie zlewni ul. Traugutta w Częstochowie”, w ramach działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększenie odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. (BR.8.XXXII.20)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Częstochowa na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. (BR.9.XXXII.20)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości i na nieodpłatne przekazanie urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji oraz wyrażenia zgody na przekazanie tego majątku w drodze aportu przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (BR.10.XXXII.20)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Małopolskiej. (BR.11.XXXII.20)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Częstochowy. (BR.12.XXXII.20)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 389.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki. (BR.13.XXXII.20)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla „Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ulica Warszawska i ulica Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1. (BR.14.XXXII.20)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla Miasta Częstochowy wraz z „Programem przyłączeń ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych dla Miasta Częstochowy”. (BR.15.XXXII.20)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023. (BR.16.XXXII.20)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. mjra Henryka Sucharskiego. (BR.17.XXXII.20)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Przejazdowej. (BR.18.XXXII.20)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Reduty Częstochowskiej. (BR.19.XXXII.20)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 10 poprzez zmianę siedziby przedszkola. (BR.20.XXXII.20)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Częstochowie. (BR.21.XXXII.20)
30.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa. (BR.22.XXXII.20)
31.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów (BR.23.XXXII.20)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów. (BR.24.XXXII.20)
33.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
34.    Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny

Załączniki

Protokół pdf, 65.14 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane