W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

LXXV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)  

zwołuję na dzień 16 lutego (czwartek) 2023 roku o godz. 11.00  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie LXXV zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy,

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXIX, LXX, LXXI, LXXII i LXXIII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037. (BR.23.LXXV.23)
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2023. (BR.24.LXXV.23)
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów. (BR.16.LXXV.23)
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. (BR.26.LXXV.23)
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. (BR.5.LXXV.23)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2023 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. (BR.7.LXXV.23)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2023 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. (BR.8.LXXV.23)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2023 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. (BR.9.LXXV.23)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Botanicznej. (BR.19.LXXV.23)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Miasto Częstochowa w nieruchomości zabudowanej, położonej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 8. (BR.18.LXXV.23)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy Alei Bohaterów Monte Cassino. (BR.25.LXXV.23)
20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulicy Piłsudskiego i Alei Wolności – etap I. (BR.13.LXXV.23)
21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, pomiędzy ulicami: Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego. (BR.17.LXXV.23)
22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulicy Ikara. (BR.15.LXXV.23)
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową. (BR.6.LXXV.23)
24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka - Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte. (BR.11.LXXV.23)
25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Częstochowskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. (BR.27.LXXV.23)
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie pomieszczeń szpitalnych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. (BR.12.LXXV.23)
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie pomieszczeń szpitalnych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. (BR.14.LXXV.23)
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.20.LXXV.23)
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.22.LXXV.23)
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń. (BR.21.LXXV.23)
31. Podjęcie uchwały w sprawie złożenie wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie od 1 września 2023 r. oddziału przygotowania wojskowego w XII Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. (BR.28.LXXV.23)
32. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 15. (BR.10.LXXV.23)
33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy na rok 2023. (BR.1.LXXV.23)
34. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. (BR.2.LXXV.23)
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (BR.3.LXXV.23)
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. (BR.4.LXXV.23)
37. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie posiadanej dokumentacji, (między innymi opinii IPN) oraz możliwości dokonania korekty napisu znajdującego się na tablicy pamiątkowej odsłoniętej w 1993 r. na budynku przy Placu Bohaterów Getta.
38. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
39. Zamknięcie obrad LXXV Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Łukasz Kot

Załączniki

Protokół pdf, 88.95 MB

Powiadom znajomego