W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rejestry, ewidencje i archiwa

XML

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz Wykaz Dziennych Opiekunów

Typ: Rejestr Dostęp: Rejestr dostępny w Wydziale Zdrowia codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Częstochowy w pok. 413 Dział: Wydział Zdrowia Podstawa prawna : art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (jt. Dz.U. z 2019 roku, poz. 409 z późn. zm.) Wpis do rejestru, wykreślenie z rejestru, zmiany w...

Ewidencja Gruntów i Budynków

Typ: Ewidencja. Dostęp: Ewidencja Gruntów i Budynków prowadzona jest w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy, ulica Waszyngtona 5 Dział: Wydział Geodezji i Kartografii Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)

Rejestry geodezyjne i kartograficzne

Typ: Rejestr. Dostęp: Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieści się w Wydziale Geodezji i Kartografii ul. Waszyngtona 5, czynny w godz. pracy Urzędu. Dział: Wydział Geodezji i Kartografii Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) oraz...

Analiza zdawalności ośrodków szkolenia kierowców

zdawalność ośrodków szkolenia kierowców - Analiza statystyczna średniej zdawalności kandydatów na kierowców jest sporządzana, przetwarzana oraz podawana do publicznej wiadomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1212 ze zmianami). Dostęp: Ewidencja/analiza prowadzona...

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych utworzona na podstawie art. 40a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (jt. Dz.U. z 2015 r., poz.1393 r. ze zmianami). Wzór ewidencji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz...

Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców w Częstochowie

Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców w załączniku. Dostęp: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa, p. 219, tel. 34 3707 719 Dział: Wydział Spraw Obywatelskich Podstawa prawna: art. 28 ust. 3 ustawy O kierujących pojazdami (tj. Dz. U.      z 2021 r. poz. 1212 ze zmianami)

Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie

Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie Dostęp: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa, p. 219, tel. 34 3707 719 Dział: Wydział Spraw Obywatelskich Podstawa prawna: art. 83a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zmianami).  

Rejestr Instytucji Kultury

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Częstochowa: 1.    Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz....

Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta

Udostępniane są wszystkie dokumenty za wyjątkiem informacji niejawnych. Dostęp: Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy gromadzi Wydział Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, p. 137. Dział: Wydział Nadzoru i Administracji Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Rejestr decyzji pozwolenia na budowę

Typ: Rejestr. Dostęp: Rejestr znajduje się w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej w pok. 329, telefon wewn. 529. Dział: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Podstawa prawna: Art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) oraz...

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków: Dane z rejestru za każdy rok są dostępne w sprawozdaniach z działalności Prezydenta. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) Dział: Wydział Nadzoru i Administracji  

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych.

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dostęp: w Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej ul. Katedralna 8/57, pok. 34, w godzinach pracy urzędu. Dział: Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 31 pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Rejestr planów miejscowych.

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dostęp: w Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej ul. Katedralna 8/57, pok. 37, w godzinach pracy urzędu. Dział: Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna Podstawa prawna: Art. 31 pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003...

Ewidencja wolnych lokali mieszkalnych

Typ: Ewidencja. Dostęp: Ewidencja prowadzona jest w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Częstochowy, ul.Śląska 11/13 pok.308, tel.034 370-75-08 Dział: Wydział Komunalny Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266...

Rejestr protokołów Sesji Rady Miasta

Typ: Rejestr. Dostępny w Biurze Rady Miasta w godzinach pracy urzędu w pok. 110.   Dostęp: Szczegóły w opisie rejestru. Dział: Biuro Rady Miasta Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut Miasta Częstochowy.

Uchwały Rady Miasta Częstochowy

Typ: Rejestr jest dostępny w Biurze Rady Miasta pok. 110.     Dostęp: Szczegóły w opisie rejestru. Dział: Biuro Rady Miasta Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut Miasta Częstochowy.

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych II

Typ: Ewidencja. część II - dane z Ewidencji udostępniane są osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny, zgodnie z Ustawą o EL i DO. Opłata -31 zł . na konto Urzędu Miasta Częstochowy ING B.S.K II/O Częstochowa 78105011421000002280002136. Dostępne w WSO UM Częstochowy ul. Waszyngtona 5 (dowody osobiste) Dostęp: Ewidencja...

Ewidencja Ludności cz.II

Typ: Ewidencja. część II -dane z Ewidencji udostępniane są osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny, zgodnie z Ustawą o EL i DO. Opłata - 31 zł . na konto Urzędu Miasta Częstochowy: ING B.S.K. II/O Częstochowa, Nr 78105011421000002280002136 - Dostępne w WSO UM Częstochowy ul. Waszyngtona 5, pok. 217 Dostęp: Ewidencja...

Ewidencja Ludności cz.I

Typ: Ewidencja. część I - z akt Ewidencji wydaje się, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, zaświadczenia zawierające dane dotyczące tej osoby. Opłata za wydane zaświadczenie 17 zł na konto ING B.S.K. II/O Częstochowa 49105011421000002280002367. Dostępne w WSO UM Częstochowy ul. Waszyngtona 5, pok. 217, tel. 37 07 718 Dostęp: Ewidencja...

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych I

Typ: Ewidencja. część I - z akt Ewidencji wydaje się, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, zaświadczenia zawierające dane dotyczące tej osoby. Opłata za wydane zaświadczenie 17 zł na konto ING B.S.K. II/O Częstochowa 49105011421000002280002367 . Dostępne w WSO UM Częstochowy ul. Waszyngtona 5 (dowody osobiste) tel. (034)370-77-65 Dostęp:...

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Typ: Ewidencja. Dostęp: Ewidencja prowadzona jest w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy ul. Waszyngtona 5, pok.105, tel. (034) 370-77-55 Dział: Wydział Spraw Obywatelskich Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z poźniejszymi zmianami).

Ewidencja Stowarzyszeń pod nazwą OSP z siedzibą w Częstochowie

Typ: Ewidencja. Dostęp: Ewidencja prowadzona jest w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy ul. Waszyngtona 5, pok.105, tel. (034) 370-77-55 Dział: Wydział Spraw Obywatelskich Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z poźniejszymi zmianami).

Ewidencja Jednostek Terenowych Stowarzyszeń Zarejestrowanych

Typ: Ewidencja. Dostęp: Ewidencja prowadzona jest w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy ul. Waszyngtona 5, pok.105, tel. (034) 370-77-55 Dział: Wydział Spraw Obywatelskich Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z poźniejszymi zmianami).

Ewidencja Stowarzyszeń pod nazwą Związki Gminne OSP z siedzibą w Częstochowie

Typ: Ewidencja. Dostęp: Ewidencja prowadzona jest w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy ul. Waszyngtona 5, pok.105, tel. (034) 370-77-55 Dział: Wydział Spraw Obywatelskich Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z poźniejszymi zmianami).