W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych

XML

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2024 r. Nazwa zadań: I. Prowadzenie klubów wzajemnej pomocy i stowarzyszeń abstynenckich oraz punktów informacyjno-konsultacyjno-wspierających dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób doznających przemocy. Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2024 – 300 000 zł* A. Prowadzenie klubów wzajemnej pomocy i stowarzyszeń abstynenckich wspierających osoby z problemem alkoholowym i ich rodziny. B. Prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjno-wspierających dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób doznających przemocy domowej. II. Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi.  Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2024 – 40 000 zł* III. Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2024 – 100 000 zł* A.       Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach uniwersalnej profilaktyki pozytywnej (poziom profilaktyki należy wskazać w ofercie). B.      Wspieranie programów dot. przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach profilaktyki selektywnej/wskazującej (poziom profilaktyki należy wskazać w ofercie). IV. Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych. Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2024 – 80 000 zł* V. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działań z zakresu integracji społecznej. Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2024 – 10 000 zł* VI. Wspieranie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2024 – 10 000 zł* VII. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy, z programem profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy. Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2024 – 250 000 zł* VIII. Podejmowanie inicjatyw na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz idei odpowiedzialnej gry.  Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2024 –  3 000 zł* IX. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – „Profilaktyka uzależnień poprzez sport i dobre nawyki” Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2024 – 200 000 zł* *) Kwota może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta Częstochowy uchwały budżetowej na rok 2024. Termin składania ofert 21.11-06.12.2023 r. treść w załącznikach Ogłoszenie z wynikami konkursu, zadania I-II obowiązuje 21.12.2023 - 05.01.2024 r. treść w załączniku Ogłoszenie z wynikami konkursu, zadania III-IX obowiązuje 01.02. - 16.02.2024 r. treść w załączniku

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Publikacja w okresie: od 27.10.2023 r. do 17.11.2023 r.

„Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Gminy Miasta Częstochowy w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. Zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”.  Szczegóły w...

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2023 (II półrocze) – 200 000 zł Termin składania ofert 12-29.05.2023 r. Treść w załącznikach Informacja dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego na 2023r. – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych obowiązuje 12-26.07.2023 r. Treść w załączniku 

Procedura wyboru realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r. pn. "Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP"

Procedura wyboru realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r. pn. "Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP". Termin składania ofert od dnia 8 maja 2023 r. do 22 maja 2023 r. Konkurs został rozstrzygnięty decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z...

Procedura wyboru realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r. pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu”

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r. pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu”. Termin składania ofert od dnia 22 lutego 2023 r. do 8 marca 2023 r. Konkurs został rozstrzygnięty decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5...

Procedura wyboru realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r. pn. „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP”.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r. pn. „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP”. Termin składania ofert od dnia 15.02.2023 r. do 01.03.2023 r. Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 23.03.2023 r. konkurs został rozstrzygnięty. Szczegóły...

Procedura wyboru realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r. pn. „Diagnostyka włóknienia i marskości wątroby w grupie chorych na cukrzycę i stany przedcukrzycowe zagrożonych niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD)”.

Procedura wyboru realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r. pn. „Diagnostyka włóknienia i marskości wątroby w grupie chorych na cukrzycę i stany przedcukrzycowe zagrożonych niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD)”. Termin składania ofert od dnia 13.02.2023 r. do 28.02.2023 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - " Opieka wytchnieniowa" - 2023

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów...