Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego:

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5439


Zmieniono:

  • UCHWAŁA NR 60.V.2019 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 stycznia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr 747/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie


Załączniki:

747.PDF