Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: od 7:30 do 15:30
wtorek: od 7:30 do 15:30
środa: od 7:30 do 15:30
czwartek: od 7:30 do 15:30
piątek: od 7:30 do 15:30

Wyjątek - wtorek: od 7.30 do 17.00 - wydziały obsługujące interesantów:

1. Wydział Nadzoru i Administracji,
2. Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju,
3. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
4. Wydział Polityki Społecznej,
5. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
6. Wydział Geodezji i Kartografii,
7. Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego,
8. Wydział Podatków i Opłat (w tym Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami               Komunalnymi oraz Referat Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi,          mieszczące się przy Alei Wolności 30),
9. Urząd Stanu Cywilnego,
10. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
11. Wydział Spraw Obywatelskich (Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności - w zakresie ewidencji ludności).

Wydział Spraw Obywatelskich:

  • Referat Komunikacji,
  • Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności (w zakresie dowodów osobistych),

Wydział Nadzoru i Administracji - Biuro Obsługi Interesanta (Informacja Ogólna)
ul. Waszyngtona 5

poniedziałek: od 07:30 do 18:00
wtorek: od 07:30 do 18:00
środa: od od 07:30 do 15:30
czwartek: od 07:30 do 15:30
piątek: od od 07:30 do 15:30

Wydział Polityki Społecznej - Referat Ekonomii Społecznej
ul. Focha 19/21

poniedziałek: od 07:30 do 18:00
wtorek: od 07:30 do 18:00
środa: od od 07:30 do 18:00
czwartek: od 07:30 do 18:00
piątek: od od 07:30 do 18:00


 

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00, natomiast Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu. We wtorki kierownicy przyjmują do godz. 17.00.

Dokonujący wpłat na konto UM w częstochowskich placówkach ING Banku Śląskiego są zwolnieni z dodatkowych opłat bankowych. Dotyczy to wszystkich częstochowskich oddziałów ING Banku Śląskiego.