Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: od 7:30 do 15:30
wtorek: od 7:30 do 15:30
środa: od 7:30 do 15:30
czwartek: od 7:30 do 15:30
piątek: od 7:30 do 15:30

Wyjątek - wtorek: od 7.30 do 17.00 - wydziały obsługujące interesantów:

1. Wydział Nadzoru i Administracji,
2. Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju,
3. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
4. Wydział Polityki Społecznej,
5. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
6. Wydział Geodezji i Kartografii,
7. Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego,
8. Wydział Podatków i Opłat (w tym Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi oraz Referat Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - mieszczące się przy Alei Wolności 30),
9. Urząd Stanu Cywilnego,
10. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
11. Wydział Spraw Obywatelskich (Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności - w zakresie ewidencji ludności).

Wydział Spraw Obywatelskich:

  • Referat Komunikacji,
  • Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności (w zakresie dowodów osobistych),

Wydział Nadzoru i Administracji - Biuro Obsługi Interesanta (Informacja Ogólna)
ul. Waszyngtona 5

poniedziałek: od 07:30 do 18:00
wtorek: od 07:30 do 18:00
środa: od od 07:30 do 15:30
czwartek: od 07:30 do 15:30
piątek: od od 07:30 do 15:30

Wydział Polityki Społecznej - Referat Ekonomii Społecznej
ul. Focha 19/21

poniedziałek: od 07:30 do 18:00
wtorek: od 07:30 do 18:00
środa: od od 07:30 do 18:00
czwartek: od 07:30 do 18:00
piątek: od od 07:30 do 18:00


 

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00, natomiast Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu. We wtorki kierownicy przyjmują do godz. 17.00.

Dokonujący wpłat na konto UM w częstochowskich placówkach ING Banku Śląskiego są zwolnieni z dodatkowych opłat bankowych. Dotyczy to wszystkich częstochowskich oddziałów ING Banku Śląskiego.