Godziny pracy Urzędu:


Od dnia 1 stycznia 2018r. obowiązują poniższe godziny pracy Urzędu Miasta Częstochowy:
  • poniedziałek: 7:30 - 15:30
  • środa: 7:30 - 15:30
  • czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 17:00 z czego od 15:30 do 17:00 świadczą prace nw. jednostki organizacyjne urzędu obsługujące interesantów:
a)    Wydział Nadzoru i Administracji,
b)    Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju,
c)     Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
d)     Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
e)     Wydział Geodezji i Kartografii,
f)    Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego,
g)     Wydział Podatków i Opłat,
h)      Urząd Stanu Cywilnego,
i)      Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
j)    Wydział Spraw Obywatelskich.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Częstochowy, w dniu 31 grudnia 2019 r. (Sylwester) Urząd będzie czynny w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczony wtorek miesiąca w godzinach pracy Urzędu Miasta Częstochowy lub w inny wyznaczony dzień w zależności od potrzeb interesantów, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.


Zastępcy prezydenta miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w ustalone przez siebie wtorki w godzinach pracy Urzędu Miasta Częstochowy lub w razie potrzeby w innych wyznaczonych dniach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.


Dyrektor Generalny Urzędu oraz Sekretarz Miasta przyjmują interesantów codziennie, w godzinach pracy urzędu.


Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu oraz we wtorki do godz. 17.00.

Dokonujący wpłat na konto UM  we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej  Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie banku w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Ślaskiej 11/13, są zwolnieni z dodatkowych opłat.