Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 do 15:30
wtorek: 7:30 do 15:30
środa: 7:30 do 15:30
czwartek: 7:30 do 15:30
piątek: 7:30 do 15:30

Wyjątek we wtorki:

7:30 do 17:00 - wydziały obsługujące interesantow:
1. Wydział Nadzoru i Administracji,
2. Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju,
3. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
4. Wydział Polityki Społecznej,
5. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
6. Wydział Geodezji i Kartografii,
7. Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego,
8. Wydział Podatków i Opłat,
9. Urząd Stanu Cywilnego,
10. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów.Referat Komunikacji, Referat Dowodów Osobistych
i Ewidencji Ludności
Biuro Obsługi Interesanta

ul. Waszyngtona 5

poniedziałek: od 07:30 do 18:00
wtorek: od 07:30 do 18:00
środa: od od 07:30 do 15:30
czwartek: od 07:30 do 15:30
piątek: od od 07:30 do 15:30

 

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 12.00, natomiast Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują w pozostałe wtorki z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu. We wtorki kierownicy przyjmują do godz. 17.00.

Dokonujący wpłat na konto UM w częstochowskich placówkach ING Banku Śląskiego są zwolnieni z dodatkowych opłat bankowych. Dotyczy to wszystkich częstochowskich oddziałów ING Banku Śląskiego, których adresy prezentujemy poniżej:


Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38

czynne od 8:00 do 18:00

Aleja 11 Listopada 7a
czynne od 8:00 do 18:00

ul. Joselewicza 1
czynne od 8:00 do 18:00

ul. Kiedrzyńska 134
czynne od 8:00 do 18:00

ul. Dekabrystów 41
czynne od 8:00 do 18:00