Wykaz kont bankowych Urzędu Miasta Częstochowy w ING Bank Śląski:

Numer konta Nazwa konta Szczegóły

92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe

Rejestracja pojazdów; prawo jazdy; opłata za licencję na przewóz osób i rzeczy; opłata za koncesje alkoholowe; użytkowanie wieczyste i dzierżawa terenu gruntów gminy; dzierżawa terenów z targowisk; rezerwacja miejsc na targowiskach; zwrot odszkodowań; opłata eksploatacyjna; opłata za wycięcie drzew; opłata adiacencka; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; opłaty za sprzedaż map geodezyjnych oraz ewidencje gruntów

78105011421000002280002136

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa

Użytkowanie wieczyste i dzierżawa terenu gruntów skarbu państwa, opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 

12105011421000002399178009

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za wywóz śmieci

49105011421000002280002367

Nr międzynarodowy konta opłaty skarbowej :PL49105011421000002280002367

 

Kod BIC : INGBPLPW

 

Dochody-podatki i opłaty lokalne; opłata skarbowa

Podatki i opłaty lokalne; opłata skarbowa


35105011421000002280002037

Sumy depozytowe

Wadia i zabezpieczenia, kaucje

79105011421000002319702375

Dochody-Przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości SP

Przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości SP

 

12105011421000002280002839

Dochody-opłaty ewidencyjne 

Opłaty ewidencyjne: wydanie karty pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego; pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem, wymiana prawa jazdy

87105011421000002280002847

Dochody-sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych

33105011421000002416346340

Wpływy z mandatów karnych

Wpływy z mandatów karnych - przejazd na czerwonym


Dokonujący wpłat na konto UM w częstochowskich placówkach ING Banku Śląskiego są zwolnieni z dodatkowych opłat bankowych.  Dotyczy to wszystkich częstochowskich oddziałów ING Banku Śląskiego.

 
Konta obowiązujące w Urzędzie Miasta Częstochowy od 1 lipca 2017 rokuNumer konta Nazwa konta Szczegóły

56103011040000000093251003

Dochody niepodatkowe

Rejestracja pojazdów; prawo jazdy; dzierżawa terenu gruntów Gminy , opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste gruntów Gminy, opłaty geodezyjne, opłaty adiacenckie, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminy, zwroty zwaloryzowanego odszkodowania , mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty eksploatacyjne,inne opłaty niepodatkowe

29103011040000000093251004

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa

Użytkowanie wieczyste i dzierżawa terenu gruntów Skarbu Państwa, opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , opłata za kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych,  opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa

13103011040000000093251001

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami

40103011040000000093251000  

Dochody podatkowe

Podatki i opłaty lokalne w tym:podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata skarbowa.


77103011040000000093251013

Sumy depozytowe

Wadia i zabezpieczenia, kaucje

72103011040000000093251006

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Gmina

Przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości - Gmina

 

02103011040000000093251005

Opłaty ewidencyjne

Opłaty ewidencyjne: wydanie karty pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego; pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem, wymiana prawa jazdy

88103011040000000093251009

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Skarb Państwa

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych - Skarb Państwa

18103011040000000093251008

Wpływy z mandatów karnych

Wpływy z mandatów karnych - przejazd na czerwonym

Dokonujący wpłat na konto UM  we wszyskich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej  Poczty Polskiej S.A. (www.poczta-polska.pl) oraz w kasie w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Ślaskiej 11/13 i są zwolnieni z dodatkowych opłat .