Konta obowiązujące w Urzędzie Miasta Częstochowy obsługiwane są przez Bank Handlowy Warszawa S.A.

Numer konta Nazwa konta Tytuły płatności
40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 

Dochody podatkowe 

podatki i opłaty lokalne w tym:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • łączne zobowiązanie pieniężne,
 • podatek od środków transportowych,
 • opłata targowa
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

Opłata skarbowa

opłata skarbowa

56 1030 1104 0000 0000 9325 1003

Dochody niepodatkowe
 • dzierżawa terenu gruntów gminy,
 • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • użytkowanie wieczyste gruntów gminy,
 • opłaty geodezyjne,
 • opłaty adiacenckie,
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów gminy,
 • zwroty zwaloryzowanego odszkodowania,
 • mandaty nakładane przez Straż Miejską,
 • opłaty eksploatacyjne,
 • inne opłaty niepodatkowe

29 1030 1104 0000 0000 9325 1004

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa
 • użytkowanie wieczyste i dzierżawa terenu gruntów skarbu państwa,
 • opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,
 • opłata za kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych,
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów skarbu państwa
02 1030 1104 0000 0000 9325 1005  

Opłaty komunikacyjne

 • rejestracja pojazdów,
 • prawo jazdy,
 • opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu,
 • opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego,
 • opłata ewidencyjna za pozwolenie czasowe,
 • opłata ewidencyjna za nalepkę kontrolną,
 • dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem,
 • wymiana prawa jazdy

72 1030 1104 0000 0000 9325 1006

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Gmina

przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości gminy

18 1030 1104 0000 0000 9325 1008

Wpływy z mandatów karnych – przejazd na czerwonym świetle

wpływy z mandatów karnych w zakresie przejazdu na czerwonym świetle

 

88 1030 1104 0000 0000 9325 1009

Przedpłaty na sprzedaż nieruchomości i lokali – Skarb Państwa

przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości skarbu państwa

77 1030 1104 0000 0000 9325 1013

Sumy depozytowe

sumy depozytowe

15 1030 1104 0000 0000 9325 1062

Zabezpieczenie roszczeń - odpady

zabezpieczenie roszczeń w zakresie odpadów

Dla niektórych tytułów dochodów funkcjonują indywidualne rachunki - o tym szczególnym numerze rachunku interesanci są informowani w decyzjach podatkowych oraz niektórych zaświadczeniach.

Dokonujący wpłat na ww. konta we wszystkich placówkach pocztowych wskazanych na stronie internetowej  Poczty Polskiej.
W budynkach przy ul. Śląskiej 11/13 i Waszyngtona 5  umieszczone zostaną nowe wpłatomaty, w których będzie można dokonać płatności wyłącznie kartą płatniczą.