Wykaz kont bankowych Urzędu Miasta Częstochowy w ING Bank Śląski:

Numer konta Nazwa konta Szczegóły

92105011421000002280002078

Dochody niepodatkowe

Rejestracja pojazdów; prawo jazdy; opłata za licencję na przewóz osób i rzeczy; opłata za koncesje alkoholowe; użytkowanie wieczyste i dzierżawa terenu gruntów gminy; dzierżawa terenów z targowisk; rezerwacja miejsc na targowiskach; zwrot odszkodowań; opłata eksploatacyjna; opłata za wycięcie drzew; opłata adiacencka; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; opłaty za sprzedaż map geodezyjnych oraz ewidencje gruntów

78105011421000002280002136

Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa

Użytkowanie wieczyste i dzierżawa terenu gruntów skarbu państwa, opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 

12105011421000002399178009

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za wywóz śmieci

49105011421000002280002367

Nr międzynarodowy konta opłaty skarbowej :PL49105011421000002280002367

 

Kod BIC : INGBPLPW

 

Dochody-podatki i opłaty lokalne; opłata skarbowa

Podatki i opłaty lokalne; opłata skarbowa


35105011421000002280002037

Sumy depozytowe

Wadia i zabezpieczenia, kaucje

79105011421000002319702375

Dochody-Przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości SP

Przedpłaty na sprzedaż lokali i nieruchomości SP

 

12105011421000002280002839

Dochody-opłaty ewidencyjne 

Opłaty ewidencyjne: wydanie karty pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego; pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem, wymiana prawa jazdy

87105011421000002280002847

Dochody-sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych

33105011421000002416346340

Wpływy z mandatów karnych

Wpływy z mandatów karnych - przejazd na czerwonym


Dokonujący wpłat na konto UM w częstochowskich placówkach ING Banku Śląskiego są zwolnieni z dodatkowych opłat bankowych.  Dotyczy to wszystkich częstochowskich oddziałów ING Banku Śląskiego.