URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. centrala +48 34 370 71 00
fax centrala +48 34 370 71 70

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 573 274 58 83
REGON Gminy Częstochowa:
151399002

NIP Urzędu Miasta: 573 011 53 04
REGON Urzędu Miasta: 000515738

info@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl

adres skrytki ePUAP:/97j3t1ixjk/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu. We wtorki kierownicy przyjmują do godz. 17.00.

BIURO PRASOWE URZĘDU MIASTA RZECZNIK URZĘDU MIASTA - WŁODZIMIERZ TUTAJ
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 04; 370 73 09; fax 34 370 71 77
biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl


BIURO RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY - NACZELNIK TOMASZ NOWAK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 13; fax 34 370 71 74
br@czestochowa.um.gov.pl


BIURO INŻYNIERA MIEJSKIEGO - INŻYNIER MIEJSKI BOŻENA HERBUŚ
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 88
bherbus@czestochowa.um.gov.pl


BIURO KOORDYNATORA PROJEKTU INFRASTRUKTURALNEGO - KOORDYNATOR KATARZYNA WŁUDZIK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 77
kwludzik@czestochowa.um.gov.pl


BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW - MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW WOJCIECH KROGULEC
ul. Śląska 11/13, tel. 34 37 07 289
rk@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU - NACZELNIK PIOTR GRZYBOWSKI
ul. Waszyngtona 5, tel. 34 370 72 78
pgrzybowski@czestochowa.um.gov.pl


MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA - KIEROWNIK ALEKSANDRA WÓJCIK
ul. Katedralna 8, tel. 34 370 78 88; fax 034 314 49 04
mpup@czestochowa.um.gov.pl


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. ESTETYKI MIASTA - ELŻBIETA IDCZAK-ŁYDŻBA
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. 34 370 74 65; fax 34 370 71 81
eidczak@czestochowa.um.gov.pl


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. ISO - BOGDAN RAJEK
ul. Katedralna 8, tel. 34 370 73 25
brajek@czestochowa.um.gov.pl


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - EWA MALCZEWSKA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 72 83
emalczewska@czestochowa.um.gov.pl


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - JOLANTA SULEMA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 84
jsulema@czestochowa.um.gov.pl


URZĄD STANU CYWILNEGO - KIEROWNIK RAFAŁ BEDNARZ
ul. Focha 19/21, tel. 34 370 74 85; fax 34 370 71 80
usc@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ - NACZELNIK SŁAWOMIR STOLARSKI
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 75 29
aab@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ - ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA GRAŻYNA TYL
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 24; fax 34 370 71 76
ba@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ EDUKACJI - NACZELNIK MAGDALENA DĘBSKA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 75 01
ed@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI - GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU MIASTA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ NACZELNIKA JOLANTA PYTLAK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 34
wks@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT -  NACZELNIK ELŻBIETA WDOWIAK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 34
po@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII - GEODETA MIEJSKI PEŁNIĄCY FUNKCJĘ NACZELNIKA JACEK KUDŁA
ul. Waszyngtona 5, tel. 34 370 78 32; 34 370 78 33; fax 34 370 71 83
gk@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - NACZELNIK MICHAŁ KONIECZNY
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 22;
iz@czestochowa.um.gov.pl


BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH -  KIEROWNIK AGNIESZKA MARCINIAK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 75 06
bglk@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU - NACZELNIK ALEKSANDER WIERNY
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. 34 370 73 27; fax 34 370 71 81
kps@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - NACZELNIK PIOTR GERASCH
ul. Waszyngtona 5, tel. 34 370 77 11; fax 34 370 71 82
mn@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI - P. O. NACZELNIKA AGATA KALINOWSKA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 73 57
na@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA - NACZELNIK ANDRZEJ SZCZERBA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 74 16; fax 34 370 71 89
osr@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - NACZELNIK ADRIAN STARONIEK
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 31
ps@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - NACZELNIK JOLANTA WŁODARKIEWICZ-PIĄTEK
ul. Waszyngtona 5, tel. 34 370 77 56; fax 34 370 71 71
so@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH - P.O. NACZELNIKA JERZY KUBAN
ul. Bialska 20, tel. 34 370 78 70; fax 34 378 54 58
koso@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ ZDROWIA - NACZELNIK GRAŻYNA STRAMSKA - ŚWIERCZYŃSKA
ul. Śląska 11/13, tel. 34 370 76 44; fax 34 370 71 87
zd@czestochowa.um.gov.pl


ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNY AUDYTOR WEWNĘTRZNY BOŻENA GRABOWSKA
ul. Katedralna 8 lok. 51
tel. 34 370 78 80
zaw@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ KONTROLI - NACZELNIK GRZEGORZ MROZIK
ul. Śląska 11/13
tel. 34 370 72 72
k@czestochowa.um.gov.pl