URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWYzdjęcie budynku Urzędu Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. centrala +48 34 370 71 00
fax centrala +48 34 370 71 70

NIP Gminy Miasta Częstochowa: 5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002

NIP Urzędu Miasta: 5730115304
REGON Urzędu Miasta: 000515738

info@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl

adres skrytki ePUAP:/97j3t1ixjk/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu oraz we wtorki do godz. 17.00.


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - PATRYCJA KIJAS
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 73 73;
iod@czestochowa.um.gov.pl


KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - DYREKTOR JOANNA ISKIERKA
ul. Śląska11/13,
tel. 34 370 73 22; fax 34 370 71 77
kp@czestochowa.um.gov.pl


BIURO PRASOWE URZĘDU MIASTA - RZECZNIK PRASOWY WŁODZIMIERZ TUTAJ
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 73 04; 370 73 09; fax 34 370 71 77
biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl


BIURO RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY - NACZELNIK TOMASZ NOWAK
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 73 13; fax 34 370 71 74
br@czestochowa.um.gov.pl


INŻYNIER MIEJSKI - BOŻENA HERBUŚ
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 76 88
inzyniermiejski@czestochowa.um.gov.pl


BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW - MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW WOJCIECH KROGULEC
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 37 07 289
rk@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU - p.o. NACZELNIKA ANNA KRÓL-WIŚNIEWSKA
ul. Waszyngtona 5,
tel. 34 370 72 78
fer@czestochowa.um.gov.pl


MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA - KIEROWNIK ALEKSANDRA WÓJCIK
ul. Legionów 52,
tel. 34 370 78 88
mpup@czestochowa.um.gov.pl


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. ESTETYKI MIASTA - ELŻBIETA IDCZAK-ŁYDŻBA
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a,
tel. 34 370 74 65; fax 34 370 71 81
estetyka@czestochowa.um.gov.pl


PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU JAKOŚCI - BOGDAN RAJEK
ul. Katedralna 8,
tel. 34 370 73 25
iso@czestochowa.um.gov.pl


PEŁNOMOCNICZKA PREZYDENTA MIASTA DS. RÓWNYCH SZANS - AGATA WIERNY
ul. Focha 19/21,
tel. 34 370 74 98
rownosc@czestochowa.um.gov.pl


PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - EWA MALCZEWSKA
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 72 83
na@czestochowa.um.gov.pl


SPOŁECZNY RZECZNIK DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - TOMASZ TYL

dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w pokoju 104 od godz.15
Urząd Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13
tel. 695 402 456
tomasztyl77@gmail.com

URZĄD STANU CYWILNEGO - KIEROWNIK RAFAŁ BEDNARZ
ul. Focha 19/21,
tel. 34 370 74 85; fax 34 370 71 80
usc@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ - NACZELNIK SŁAWOMIR STOLARSKI
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 75 29
aab@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ - ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ NACZELNIKA ANGELIKA OSTASZEWSKA
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 74 24; fax 34 370 71 76
ba@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI - NACZELNIK IRENA SZATYBEŁKO
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 72 65
wn@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ EDUKACJI - NACZELNIK RAFAŁ PIOTROWSKI
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 75 01
ed@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI - GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU MIASTA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ NACZELNIKA JOLANTA PYTLAK
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 74 34
wks@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT -  NACZELNIK ELŻBIETA WDOWIAK
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 74 34
po@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII - GEODETA MIEJSKI PEŁNIĄCY FUNKCJĘ NACZELNIKA JACEK KUDŁA
ul. Waszyngtona 5,
tel. 34 370 78 32; 34 370 78 33; fax 34 370 71 83
gk@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - NACZELNIK MICHAŁ KONIECZNY
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 76 22;
iz@czestochowa.um.gov.pl


BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH -  KIEROWNIK AGNIESZKA MARCINIAK
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 75 06
bglk@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU - NACZELNIK ALEKSANDER WIERNY
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a,
tel. 34 370 73 27; fax 34 370 71 81
kps@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - NACZELNIK PIOTR GERASCH
ul. Waszyngtona 5,
tel. 34 370 77 11; fax 34 370 71 82
mn@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI - P. O. NACZELNIKA AGATA KALINOWSKA
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 73 57
na@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA - P.O. NACZELNIKA MAŁGORZATA BIERNAT
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 74 16; fax 34 370 71 89
osr@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - NACZELNIK ADRIAN STARONIEK
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 76 31
ps@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - NACZELNIK JOLANTA WŁODARKIEWICZ-PIĄTEK
ul. Waszyngtona 5,
tel. 34 370 77 56; fax 34 370 71 71
so@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - NACZELNIK RAFAŁ KUSAL
ul. Bialska 20,
tel. 34 370 78 70; fax 34 378 54 58
bzk@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ ZDROWIA - NACZELNIK GRAŻYNA STRAMSKA - ŚWIERCZYŃSKA
ul. Śląska 11/13,
tel. 34 370 76 44; fax 34 370 71 87
zd@czestochowa.um.gov.pl


ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - GŁÓWNY AUDYTOR WEWNĘTRZNY BOŻENA GRABOWSKA
ul. Katedralna 8 lok. 51
tel. 34 370 78 80
zaw@czestochowa.um.gov.pl


WYDZIAŁ KONTROLI - NACZELNIK GRZEGORZ MROZIK
ul. Śląska 11/13
tel. 34 370 72 72
k@czestochowa.um.gov.pl


BIURO INŻYNIERA RUCHU - KIEROWNIK - INŻYNIER RUCHU MIROSŁAW ANIOŁ
ul.Katedralna 8
tel. 34 370 77 77
bir@czestochowa.um.gov.pl


BIURO DYREKTORA GENERALNEGO - p.o. DYREKTORA GENERALNEGO MAREK CZERWIŃSKI
ul. Śląska 11/13
tel. 34 370 73 06
bdg@czestochowa.um.gov.pl